INHOUD DE PAAP VAN GRAMSCHAP
REGISTERS
HOME CUBRA
© Ronald Peeters & Ed Schilders 1992-2016, Stichting Cultureel Brabant 2015-2016, Ton Smulders 2001-2016, Cees Van Raak & Charles Vergeer 2016

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
L
M
N

O

P
R
S
T

U

V

W

 

Bibliografie van uitgaven van de Brandon Pers

 

   

 

 

INLEIDING (2 april 2016)

Onderstaand overzicht van alle uitgaven onder het imprint 'Brandon Pers' is van nummer 1 tot en met 49 gebaseerd op de door Ton Smulders in 2001 gepubliceerde bibliografie 50 Sporen van een vlieg Terugblik op dertig jaar Brandon Pers (Tilburg, Brandon Pers, nr. 50).

Deze bibliografie verscheen ook in druk in Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jaargang 19, nummer 3, december 2001.

 

Sindsdien heeft de Stichting Brandon Pers nog veertien uitgaven gepubliceerd (nummers 51 tot en met 64, de laatste gepubliceerd in maart 2016). De beschrijving van deze publicaties is nog niet volledig maar zal in de nabije toekomst worden uitgebreid, uniform aan de opzet die Ton Smulders hanteerde.

 

Waar sprake is van een Tilburgse auteur, is de beschrijving gekoppeld aan diens lemma in De paap van gramschap.

 

De afbeeldingen zijn verzameld uit de collecties van Ronald Peeters, Cees van Raak, Ed Schilders, en Charles Vergeer.

 


 

Ton Smulders: 50 Sporen van een vlieg Terugblik op dertig jaar Brandon Pers

In dertig jaren verschenen negenenveertig onderling sterk verschillende bibliofiele uitgaven van Frans van der Ven c.s. Die
zijn hierna vermeld met zoveel mogelijk typografische en bindtechnische kenmerken. De variëteit aan letterkorpsen,
papiersoorten en inktkleuren blijkt verbazingwekkend. Bij gebrek aan archivalia is het helaas niet doenlijk om overal
exacte benamingen te gebruiken van bijv. papiersoorten. Wel zijn alle bewaard gebleven benamingen vermeld.

 

 

De volgende afkortingen komen voor:

BP +nummer

Brandon Pers-uitgave met volgnummer

pts

(aantal) punten (die hoogte aangeven) per onderkastletter

blz

(aantal) bladzjjden exclusief onbedrukt voor- en nawerk, schut- en omslagbladen

grs

(aantal) grammen per vierkante meter papier (bij benadering)

17,3x12,3

(voorbeeld van) hoogte en breedte in centimeters van boekblok c.q. pagina

+wm

met watermerk (verder niet beschreven)

-wm

zonder watermerk

ing

ingenaaid

gepl

geplakt

bijz

bijzonderheden

+ col

met colofon

- col

zonder colofon

PGKW

Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (van Noord-Brabant)

ex

(aantal) exemplaren

 

Alle opgenomen teksten zijn opgesomd. Bij titelloze gedichten is de eerste regel compleet geciteerd.

Eventuele nummering in Arabische of Romeinse cijfers komt alleen in handschrift voor.

Bij de vormgeving is ernaar gestreefd de grote verscheidenheid aan lettertypes, vignetten, soorten colofons e.d. rechtte

doen. Hopelijk krijgt de geïnteresseerde lezer/kijker daardoor een betrouwbaar beeld van de druktechnische kwalificaties

die medewerkers van de Brandon Pers tientallen jaren benutten.

Helaas was het niet mogelijk om deze jubileum-Brandon volledig in traditionele hoogdruk te vervaardigen. Kostbaarheid

van tijd en euro beknotten nu eenmaal bibliofielendromen en grafisch-ambachtelijke idealen.

 

 

BP1 1971

Frank Valkenier: KRUIMELS VAN DE TAFEL

hoogdruk

Garamond 10 pts zwart

18 blz

wit 100 grs 17,3x12,3  -wm ing

omslag

bruingroen 100 grs gepl waaromheen olijfbruin 140 grs gepl

10 teksten

 

(Inhoudsopgave) epicurisch * boodschap * verdure * cyclus * als vroeger * minizon 'arcadia * bus naar boven * de kleine vogel * los patroon

bijz

+ (ultrakort) col # op binnenste schutblad: om te bedanken

oplage

60 ex niet genummerd (deze eigenschap verder nergens vermeld)

 

http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier

 

 

 

BP2  1973

Frank Valkenier: BLAUWE VERTELSELS, Gedichten

hoogdruk

Garamond 10 pts olijfbruin

24 blz

licht olijfgrijs vergé eenhoorn 21,7x15 onafgesneden +wm ing

omslag

olijfbruin 110 grs onafgesneden gepl waaromheen licht violetblauw vergé 120 grs gepl

10 teksten

 

(Inhoudsopgave) Achter glas * Interieur * De zieke tak * De gekke boom * De schaduw * De

plastic bal * De jonge broden * Het paashaasje * Over hemellichamen * Het kiezel-steentje

bijz

+ col # genummerde pagina's

oplage

52 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
  Nog geen afbeelding beschikbaar

 

 

 

 

 

BP3 1973

L.C. Michels: VERTERE SERIA LUDO

hoogdruk

Cancelleresca Bastarda [ Jan van Krimpen ] 12 pts zwartolijf

20 blz

wit Hollands vergé Van Gelder 100 grs 24,5x14,7 +wm ing

omslag

schutblad in lichtgroen vergé 80 grs om donkergroen 80 grs

 

vignet van Luc van Hoek in grijsgroen - auteursnaam en titel in karmijnrood

30 teksten

15 kwatrijnen * Van Sint Pieter en de Hooglievevrouw * Het hondeken Cortoois * Getijden * Aet. LX

 

F. Siemer, 25 september 1947 * Expositie, voor Dorus Arts de schilder * Tachtig * 6  epigrammen

 

* Ey Getr Kvikr Ku * De ronde van het jaar * Straks

bijz

bronvermeldingen achterin # + col # (ook in offset herdruk PGKW)

oplage

120 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/m.htm#Michels,_prof._dr._L.C.
 

 

BP4 1973

Frank Valkenier: MET HARTELIJKE GROETEN van...

hoogdruk

12 pts olijfbruin

20 blz

wit glanzend 90grs 24,7x17 -wm ing

omslag

matgrijs 120 grs titel in kader olijfbruin gepl

13 teksten 

[ Hartelijke groeten = inhoudsopgave ]  Uit Toeristiekenland * Van het Bloemeneiland * Uit het Roomse Rome * Uit het andere Rome * Vanaf het Romeinse Forum * Uit een Nationaal museum * Uit het vroom Bretagne * Van het vee der Morvan * Uit steenachtig Jaca * Uit het blond Navarra * Nog niet uit Compostella * Uit zomaar een parador * Uit het stille seminario

bijz

+ col

oplage

72 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 

 

BP5 1974

E. Malavas, Berger: PASTOURELLE, Poèmes par...

hoogdruk

Garamond 10 pts zwart

20 blz

violetgrijs vergé 90 grs 21x12,6 +wm ing

omslag

olijfbruin 100 grs meegenaaid en gepl in donkergroen vergé 100 grs belettering en ornament-

 

jes in grijs gepl

10 teksten

(Inhoudsopgave) A mes enfants * Le héron * La fourmie * Mois de Mai * L' hiver * Solitude *

 

Le vieux berger * Mes enfants * Ma dame la lune * Epilogue par A. van Gooi

bijz

volledig Franstalig met als imprint PRESSE BRANDON # - col #

 

Hiervan bestaat een misdruk met de ongrammaticale titel DE MA DOMAINE (in plaats van DE

 

MON DOMAINE). Frans van der Ven wijzigde omslag en titelpagina volledig en drukte af op

 

ander papier.

oplage

100 ex

 
   

 

BP6 1974

Jan Leyten: HET MALLE LUCHTKASTEEL van ...

hoogdruk

Garamond 10 pts olijfzwart

20 blz

matgrijs conqueror vergé 90 grs 24,6x12,6 +wm ing

omslag

zwart 140 grs belettering in grijsgroen gepl

18 teksten

(Inhoudsopgave) (opdracht) (Profane gezichtspunten) Praten in de keuken *

 

Bridgen in de huiskamer * Bidden in de kerk * Death of a salesman's wife *

 

(Contrapunten eerste reeks)  Icarus in Etten * Ondicht * (Metafysische gezichtspunten) Geloof *

 

Hoop * Liefde * Berouw * (Contrapunten tweede reeks) Oorlog * Vrede * Oorlog noch vrede *

 

(Demokratische gezichtspunten) ;*:*?! * (Contrapunten derde reeks) Naar hun moeder

 

zoekend * Naar vader op weg

bijz

genummerde pagina's # opdracht aan Mattheus Verdaasdonk en Frans Babyion, dichters

oplage

100 ex

 
   

 

BP7 1974

Joachim du Bellay (1522-1560): VEERTIEN SONNETTEN [vert. door Frank Valkenier]

hoogdruk

Cancelleresca Bastarda [ Jan van Krimpen ] 12 pts olijf

22 blz

wit velin Arches 110 grs 27,6x16,9 onafgesneden +wm ing

omslag

grijsbruin 110 grs gepl met vignet plus belettering in olijf

14 teksten

(Franse index met nummers en titels) Pas aangekomene, die Rome in Rome * Die al het schone

 

zien wil dat natuur, * Wrede sterren onmenselijke goden, * Zoals een ingezaaide akker groenend

 

zwelt, * Gelukkig die, zoals Odysseus, wederkeer- * Gelukkig is de man die al zijn levensjaren * 0

 

stiefmoeder natuur die mij ter wereld bracht * Plechtig stappen en een plechtige wenkbrauw, zie, *

 

Als ik zie al die heren die degen en speer * 0 drie en vier maal ongelukkig is het land * Ja, wijs was

 

hij, hij had de wereld wèl doorschouwd, * Bedenk, Dilliers, 't is essentieel voor een verblijf * Wil jij

 

zoals het hoort je post aan 't hof bewaken, * Laat mij je leren, vriend, al weet ik onderhande

bijz

vertaler niet genoemd op omslag of titelblad (wel in col) # geen Franse originelen opgenomen #

 

Franse titel aanwezig # + col

oplage

150 Arabisch genummerde ex

 
   

 

BP8 1974

Frank Valkenier: DE KERSTSTAL UIT MIJN JEUGD

hoogdruk

10 pts zwart initialen in karmijnrood

8 blz

grijs conqueror vergé 80 grs 18,1x12,4 +wm ing

omslag

wit schutblad 80 grs met middeleeuwse houtsnede in oranjerood gepl

21 teksten

21 vierregelige strofen vormen een episch-lyrisch geheel

bijz

geen belettering op omslag # - col

oplage

150 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 
   

 

BP9 1975

Frank Valkenier: ANTIEKE PORTRETTEN

hoogdruk

italic 8 pts zwart

16 blz

wit 90 grs 15,8x12,4 -wm ing

omslag

olijfbruin 100 grs gepl in stofomslag olijfgeel 80 grs kastornament in olijfbruin en

 

belettering in zwart

14 teksten

De familie goudfazant * Merels en hennen * Konijn en duif * Mijnheer de mol *

 

Eekhoorn en kater * Mierennest en mierenleeuw * Egel en hermelijn * De wijze wesp

 

* Kikker en ooievaar * Spin en oorwurm * Mejuffrouw muis * Het moederschaap * De

 

slak * Haas en rfachtegaal

bijz

overdadig bedrukt omslag # - col

oplage

75 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 
   

 

BP10 1975 

Carel Swinkels: WAT IS DAT ALLES STIL, DOODSTIL (Een autumnofiele beschouwing)

hoogdruk

Romaneé (sic) italic [Jan van Krimpen] 8 pts olijfbruin

17 blz

witgrijs vergé 80 grs 23x12,4 -wm ing

omslag

grijsbruin 80 grs met crayon van Floris Swinkels in Russisch groen gepl

1 tekst

proza met poëziecitaten gelardeerd

bijz

+ col # (ook in offset herdruk PGKW)

oplage

150 ex

 

 

BP11 1975

Govaert van Haarlem: SIC ET NUNDUM

hoogdruk

Garamont (sic) 14 pts grijszwart

16 blz

wit 90 grs 24,6x16 - wm ing

omslag

licht olijfgrijs vergé 120 grs belettering in donkerbruinrood gepl

11 teksten

De taal bezwijkt op de tong * Lazarus * Aan: onbekend * Jedem das Seine * Zeven kwatrijnen "

bijz

+ col

oplage

124 ex

 

 

BP12 1976

Jeroen van Wilgen: TOT ONDER DE BEMOSTE HUID

hoogdruk

Garamond 10 pts zwartgrijs

28 blz

wit vergé Van Gelder Zonen 100 grs 24,6x13,4 +wm ing

omslag

olijfbruin 100 grs meegenaaid stofomslag olijfzwart 90 grs gepl

 

belettering en omamentblok in matgrijs

21 teksten

(Inhoudsopgave) De Metselaar * De Beeldhouwer * De Bellenblazer * De dwaze Maagd * De Man

 

met de Steen * De Duivel en de Schrift * Satan en de Nar * De Stroomgod met de Drietand * Het

 

Kwaad op de Luchtboog * De Verdoemde * De Kan * Drinklied * De Bourgondische Ruiter * De

 

Bierbrouwer * De Dwarsfluit * De blinde Fluitspeler * De rijke Jongeling * De overspelige Vrouw *

 

De Vrek * De Waaghals * De Denker

bijz

+ col # kopieerrecht nadrukkelijk voorbehouden # (ook in offset herdruk PGKW)

oplage

120 ex

 

 

BP13 1976

Frank Valkenier: DRIE MAAL KOPER

hoogdruk

italic 10 pts donker chroomgeel

8 blz

wit arches France 110 grs onafgesneden 19,3x14,3 +wm ing

omslag

grijsbruin 100 grs Brandon-logo en belettering in donker lilabruin gepl

3 teksten

Onweerstaanbaar jong toen op- * Overdag in media vita * Tegen de bosrand vraagt het hoornen

bijz

+ col

oplage

110 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 

 

BP14 1976

Lidewij Willems: EEN VOGEL VOOR MIJN RAAM

hoogdruk

14 pts zwart

8 blz

olijfgrijs vergé 80 grs 20,5x15,3 -wm geniet

omslag

strogeel vergé 80 grs meegeniet extra-omslag: strogeel vergé 120 grs gepl

 

belettering in groengrijs

1 tekst

de boom waarin ik nestel (...)

bijz

+ col

oplage

157 ex

 
   

 

BP15 1976

Carel Swinkels: DE PRINS DER POSTERIJEN, een sprookje van ...

hoogdruk

Garamont (sic) 14 pts zwart

31 blz

wit velin arches van Arjomari Prioux 110 grs 28,6 x 19,2 +wm, onafgesneden, pentekening op glad 100 grs

omslag

chamois 140 grs gepl belettering in olijfzwart

1 tekst

Er was eens een student die Johannes heette en heel arm was (...)

bijz

pentekening door Floris Swinkels # + col

oplage

148 ex

 
   

 

BP16 1977

Charles d'Orléans (1391-1465): VIJF EN TWINTIG RONDELEN

Vertaling: Frank Valkenier

hoogdruk

Romanée italic 8 pts donker grijsgroen

60 blz

licht geelolijf vergé 80 grs 17,3x12 -wm 2 katernen ing

omslag

donker olijfbruin 100 grs gepl waaromheen donker olijfbruin vergé stofomslag gepl belettering

 

in strogeel

25 teksten

I De hof der jonkheid (6 Franse rondelen met vertaling) * II De pijl van Amor (idem) * III Het woud

 

van lang verwachten (7) * IV Het erbarmelijk kleed (6)

bijz

Franse originelen ontleend aan de bloemlezing van P. Champion (1923 -1924) #

 

+ col (dit spreekt abusievelijk van 15e Brandonuitgave) # (ook Brandon herdruk in offset - col)

oplage

175 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 
   

 

BP 17 1977

Jace van de Ven: MIJN TRAGISCHE ZIEKTE EN DOOD

hoogdruk

Garamond 14 pts

29 blz

olifantenhuid 90 grs matgeel 24,8 x 17,4 - wm ing

omslag

olifantenhuid 110 grs dubbel gepl

25 teksten

Opdracht * Ik ben vaak zo bang * Dokter * Internist * Natuurgenezer * Acupuncturist *

 

Psychiater * Nu komt deze angst * Bij de chirurg * Weerspannigheid * En niets helpt

 

meer * Ziekenhuis * Naderend einde * Mijn dood * Uitvaart * Teraardebestelling *

 

Koffietafel * Postume wensen * Onvrede * Kerkhofrelletjes * Heimwee * Overpeinzing *

 

Verrijzenis * Laatste overpeinzing * Grafschrift

bijz

+ col # (ook in offset herdruk PGKW-col)

oplage

124 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Ven,_Jace_van_de
 
   

 

BP18 1977

Thomas Anckerstee: HET BINNENSTE BUITEN, sonnetten

hoogdruk

Garamont (sic) 12 pts olijfbruin

22 blz

wit Velasques vergé 100 grs 22,7 x 16,4-wm

omslag

olijfbruin vergé 100 grs gepl

20 teksten

Dichtkunst * Elisabeth * Amourette * Moeder * Postuum * Ontmoeting * Spiegel * Mijn huis * Bij

 

een Statenbijbel * Dichterlijk boeket * Nada te espante (S. Teresa) *Dood van een mol * Botsing *

 

Kompas * Verrijzenis * Sinterklaas * Gesprek * De kampbeul * Herinnering * Epiloog

bijz

+ col # (ook in offset Brandon herdruk - col)

oplage

160 ex

 
   

 

BP19 1977

Frank Valkenier: TUSSENTIJDS, Fragmenten uit het niets

hoogdruk

Garamond 10 pts okerbruin

24 blz

strogeel vergé 100 grs 22,9x16,4 -wm ing

omslag

olijfbruin 90 grs los belettering in zwartbruin

20 teksten

tijd is voorbij dat wij * als kinderen groeven wij wel eens * vannacht voor het naar bed

 

gaan * dit is ons achterland / as van vuur * miljarden jaren later * hij heeft de aarde in bezit

 

genomen * reikhalzend zien wij uit naar het heelal * de eerste theoloog kwam uit de klei * bomen

 

vertakt getekend op * de jonge merel zei ik hou * recht tegenover het kanton- * een kleine stad in

 

de vendée bezit * koeien in kommune herkauwen hegel * er lagen duizend zilveren daalders * toen

 

zijn de muzikale vogels op een dag * straks als de blauwte van de nacht * de man midden dertig

 

en snor * ademloos leven moeilijk ademend doodgaan * soms als de dag zijn lichte ochtendjas *

 

hierbij vermaak ik aan het pro-

bijz

+ col # (ook in offset herdruk PGKW)

oplage

150 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 
 

BP 20 1978 Louis Schröder: VERZEN VAN DE MIDDEGAAL

hoogdruk

Garamond 12 pts zwart

20 blz

geschept wit arches France 110 grs 25,2x16,3 +wm onafgesneden ing

omslag

gelig wit 140 grs onafgesneden belettering in donker grijs gepl

16 teksten

Middegaal * San Vincenzo di Etruria * Rome, vae victis * Rio de la Plata * Oceaan *

 

Balie * Bali * De autobus * Het circus * La Malmaison * Ora pro nobis * De trouwfoto

 

van 1908 * Samen alleen * Toen jij lag 's morgens vroeg * Zelfportret * De schilderes

bijz

+ col # pentekening van Annelies Hoek

oplage

145 ex

 

 

BP21 1978

Carel Swinkels: DE GODEN SLAPEN / TERUG IN HET GRAS /  EEN MIDDELGROTE STEEN

hoogdruk

Garamond 10 pts zwart

28blz

wit geschept Fabriano 110 grs 25x11,7 onafgesneden +wm ing

omslag

olijfgrijs vergé 100 grs gepl waaromheen crème geschept stofomslag

 

gepl 140 grs belettering in Russisch groen

19 teksten

(drie cycli met respectievelijk 6,7 en 6 Arabisch genummerde verzen)

 

Het terras draagt alle sporen * De grijze dame schrijft al jaren * De groene dame * Wie

 

niet gelooft * ,lk denk wel eens * Wij staan gebukt * Nu is er weer het roekoe * 0 gulden mond *

 

Terug in het gras * Steeds verder ingekeerd * Uit de mist * Liefste * Sneeuw valt * Visconti in

 

Deauville * Iedereen kust de kleine vrouw * Om vier uur vijf en dertig * Soms * De kramp is uit

 

haarleden* Op een dag

bijz

+ col # (ook in offset herdruk van PGKW)

oplage

125 ex

 
   

 

BP22 1978

Leo Boekraad: BOER & POLDER

hoogdruk

Garamond 14 pts donkergroen

24blz

grijsbruin vergé 100 grs 27,9 x 15,9 -wm ing

omslag

olijfzwart vergé 120 grs belettering in lichtgrijs gepl

21 teksten

(Arabisch genummerd) Verzadigd van drift * Ik houd de aarde omvat * Wie werpt

 

het zaad verloren * Schamel en ter dood * Soms ben ik als de aarde * Boeren oogsten zware

 

zangen * Ontwaakt en weest verloren * Wie zal het zaad behoeden, * Zo kan de zomer klagen *

 

Zozeer vervallen zijn de dagen * Zonder wil en blind * Als wij ver wegzwerven * Als ik de dalkom *

 

De avond nadert: * Als ik het duister * Het einde besluipt mij * Heft de boer een handvol aarde: *

 

Hoog en eenzaam stort * In die verborgen uren * Eenmaal zal, verlost * Eeuwen zonder onderscheid

bijz

+ col (extreem omvangrijk) # Brandon-vignet op omslag # (ook offset herdruk door Boekhandel

 

Gianotten)

oplage

142 ex

 
   

 

BP23 1979

Jan van Sleeuwen: MADE IN BRABANT, Een spreekbeurt

hoogdruk

Romanée italic [ Jan van Krimpen ]   8 pts zwart

16 blz

wit Fabiano - Rosaspina 100 grs 23,1x12,4 +wm ing

omslag

donker bruinrood 120 grs belettering in strogeel gepl

bijz

+ col # de enige spreekbeurt (in proza uiteraard) in de Brandon-reeks # (ook in offset Brandon

 

herdruk)

oplage

onbekend

  http://www.cubra.nl/janvansleeuwen/
 

 

BP24 1979

Tymen Trolsky: KWATRIJNEN

hoogdruk

Romanée italic 8 pts zwart

32 blz

wit vergé 100 grs 19,7 x 11,4 onafgesneden -wm ing

omslag

sienna vergé 110 grs belettering in chamois gepl

36 teksten

Wijngaardslak, ode aan Omar I, II, II, IV * ( Klein insectarium) Doodgraver * Gewone kelder-mot *

 

Bidsprinkhaan * Sluipwesp * neushoornkever * Wilge-schuimcicade * Roesje [ Capucijner-uil ] *

 

Bruin soldaatje * (Kwatrijnen voor Aliesje) Onhandigheid * Vannacht * De kleine kat * Nacht *

 

Stroper'Heimwee* Wachtend (1)*Wintertrek* Terug naar de natuur "Natuur (1)* Natuur (2)*

 

Kussen * Droefheid * Bleek de inkt * Heimwee * Wachtend (2) * Herkenning * Surrogaat * Middag

 

* Vergeefsheid * (A capella) Vogelvrij * Raad * De leraren * Upto date

bijz

+ col # (ook offset herdruk door Boekhandel Gianotten)

oplage

130 genummerde ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/m.htm#Mikkers,_Jasper
 
   
 

BP25 1980

Cornelis Verhoeven: DE OMWEG VAN HET WOORD, Drie overwegingen

hoogdruk

Garamont (sic) 10 pts zwart

24blz

wit velin Arches van Arjomari Prioux 100 grs 25,2 x 16,5 onafgesneden -wm ing

omslag

gelig wit invicta parchment van Saunders gepl om grijsbruin 90 grs belettering in grijs

3 teksten

De logica van het wonder * De omweg van het woord * Geritsel in de bomen

bijz

+ col # drie artikelen uit het dagblad De Tijd (1968 en 1973) # t.g.v. toekenning van P.C.

 

Hooft-prijs # opdracht: voor Daniël # (ook offset herdruk door Boekhandel Gianotten)

oplage

194 ex: 1 -124 + 1 - LXX

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Verhoeven,_Cornelis_
 

 

BP26 1980

Frank Valkenier: ZUIDSE SONNETTEN

hoogdruk

Cancelleresa Bastarda [ Jan van Krimpen ] 10 pts grijszwart

16 blz

witFabriano 100 grs 24,7x16,8 +wm ing

omslag

olijfbruin 100 grs gepl waaromheen chamois olifantenhuid 110 grs belettering en illustratie in

 

donker olijfgrijs

13 teksten

Lente * Volksverhuizing * Le Minervois * Le Poitou * Le Languedoc * La Provence * Arles * La

 

Provence rurale * Le Rouergue * Les deux Catalognes * San Jaume de Frontagna * Identificatie *

 

La Bourgogne

bijz

illustratie op omslag # + col

oplage

144 ex: I - XLIV niet in de handel; 45-144 wel

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 

 

BP27 1980

Paul van den Heuvel: DE TIJD HEEFT GEEN OEVERS

hoogdruk

garamont (sic) 10 pts zwart

24 blz

wit lichtbruin marmor 90 grs 22,9x12,3 -wm ing

omslag

olijfbruin vergé 120 grs gepl

21 teksten

idealisme * I' histoire se répète * herfst * natuurlijke neiging * bewakers van de vette grond *

 

dialoog * onder escorte van twee meeuwen * souvenir * pluriform * reclame * zondagmorgen *

 

troosteloos * jachtig * vergankelijk * relatie * herinnering * zondagmiddag * diktaat * moedwillig *

 

voorwaarden voor droombestaan * de tijd heeft geen oevers

bijz

+ col

oplage

176 ex: genummerd: I - LV niet in handel; 57 -176 wel

 
   

 

BP28 1981

Fred La Haye: GRAS, Gedichten van ...

hoogdruk

Garamont (sic) 14 pts zwart

24 blz

wit papier van Saunders 120 grs 25,7x12,3 -wm ing

omslag

ivoor mat 140 grs onafgesneden gepl belettering en illustratie in grijsgroen

20 teksten

ganzen * de achtertuin * lunch * gras * jonge lijsters * rustdag * vroege dienst *

 

aktieve depressie * zomernacht * rugstreeppadjes * ochtend * eind augustus *

 

gimpies * dikke van dale * razend word ik * ank is er - gedij * de regenboog *

 

oktober * bijeen * passant

bijz

+ col

oplage

"handelseditie 110 ex"

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/l.htm#La_Haye,_Fred_
 
   

 

BP29 1982

Frank Valkenier: RONDELEN

hoogdruk

Romanée italic [ Jan van Krimpen ]  8 pts zwart

36 blz

wit velin d'Arches 120 grs 21,1 x 11,2 +wm onafgesneden ing

omslag

'olijfbruin vergé 80 grs meegenaaid waaromheen wit mat 160 grs onafgesneden gepl

28 teksten

(I op je gezondheid) Voor de jonge spruit * Voor de geslaagde man * Voor de technocraat * Voor

 

de promovendus * Voor de verzadigde * Voor de jubilerende omroep * Voor het gouden paar * (II

 

na het feest) Voor de sociologen * Voor de filosofen * Voor de verbalisten * Voor de wanhopigen *

 

Voor die het weten * Voor die het ook niet weten * Voor de ouden van dagen * (III doodgaan) Voor

 

de kater Siam * Voor het aapje Bonny * Voor mijn relaties * Voor belangstellenden * Voor mijn

 

vrienden * Voor mijn ziel * Voor iedereen * (IV nog niet) Voor de sterren * Voor een gestorven

 

vriend * Voor dat kind * Voor de vroege vogels * Voor de oude dag * Voor jou * Voor een naam

bijz

met rugtitel # + col # verschenen met ruim een jaar vertraging

oplage

148 Arabisch genummerde ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 
   
 

BP30 1983

Carel Swinkels: DE BLAUWE TIJGER

hoogdruk

Garamond 14 pts zwart

22 blz

ivoorwit Arches France 120 grs onafgesneden 25,1 x 16 +wm ing

1 tekst

(prozaverhaal)

bijz

met illustratie van Floris Swinkels # + col # heruitgave # opdracht: in piam memoriam Dr.

 

Cornelis Manse

oplage

165 genummerde ex: 1 -125 voor verkoop; overige, Romeins genummerd, niet

 
   

 

BP31 1983

Louis Schröder: HET ZENEGROEN, Gedichten van ...

hoogdruk

Lutetia 8 pts zwart

28 blz

wit Hollands luxe druk Van Gelder 140 grs -wm   ing

omslag

zwartblauwgroen 160 grs geplakt met belettering en illustratie in goud gepl

23 teksten

Wat niet vergaat * Serenade * Kind en paard * Verbleekt portret * Friesland * De narcis * De

verpleegster * Nooit witter * De huisvrouw * De hoed * Dilemma * Openbare aanklager * Ergo sum * De receptie * Bruiloft 1983 * Het rossig meisje * De monteur * De buschauffeur * Wreedheid * Dierendag * Artis * Expositie * Poëzie

bijz

+ col

oplage

148 ex: I - XL zijn particulier; 1 -125 algemeen beschikbaar

 

 

BP32 1983 Paul van den Heuvel: EIGENTIJDSE FOSSIELEN

hoogdruk

Garamont (sic) 10 pts zwart

32 blz

ivoor Van Gelder ossekop antiek 100 grs 19,5x12,9 +wm ing

omslag

chamois olifantenhuid 120 grs met belettering en illustratie in Russisch groen gepl

26 teksten

samen in de dauw * vurig * stilleven * verveling * storm * licht * handeling * eigentijds

 

* erfenis * ongedurig * ijsland * wisselvallig * schending * onhoorbaar * goden

 

waterval * sculptuur * fossiel * bemost * val * doorlicht * breuk * onberekenbaar *

 

ongewenst * zoals stenen zijn om te zoeken * gevangen * therapie

bijz

+ col

oplage

175 Arabisch genummerde ex

 
   

 

BP33 1983

Cornelis Verhoeven: MUGGEN EN OLIFANTEN

hoogdruk

Lutetia 8 pts zwart

20 blz

simili japon 100 grs 19x10,2 -wm ing

omslag

olijfbruin 80 grs meegenaaid waaromheen chamois olifantenhuid 110 grs gepl belettering in

 

olijfbruin

3 teksten

I Inleiding (4 pagina's) * II Definities (16 aforismen) * III Bevindingen (29 aforismen)

bijz

+ col

oplage

205 genummerde ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Verhoeven,_Cornelis_
 
   

 

BP34 1984

Joachim du Bellay (1522 -1560) VEERTIEN SONNETTEN VAN... [Vert. door Frank Valkenier ]

hoogdruk

Cancelleresca Bastarda [Jan van Krimpen] 12 pts zwart

22 blz

wit velin Arches France 120 grs 27,8x16,8 +wm onafgesneden ing 3 katernen

omslag

grijsbruin 120 grs belettering en Brandon-vignet in zwartolijf gepl

14 teksten

(Index van Franse sonnettitels) Pas aangekomene, die Rome in Rome * Die al het schone zien wil dat natuur, * Wrede sterren onmenselijke goden, * Zoals een ingezaaide akker groenend zwelt, * Gelukkig die, zoals Odysseus, wederkeer- * Gelukkig is de man die al zijn levensjaren * O stiefmoeder natuur die mij ter wereld bracht * Plechtig stappen en een plechtige wenkbrauw, zie, * Als ik zie al die heren die degen en speer * O drie en vier maal ongelukkig is het land * Ja, wijs was hij, hij had de wereld wèl doorschouwd, * Bedenk, Dilliers, 't is essentieel voor een verblijf * Wil jij zoals het boortje post aan 't hof bewaken, * Laat mij je leren, vriend, al weet ik onderhande

bijz

Franse titelpagina # (afgezien van index) geen Franse originelen afgedrukt # + col

oplage

150 Arabisch genummerde ex.

 
   
 

BP35 1984

Frank Valkenier: [ zonder titel ] [ ATHENE ... ]

hoogdruk

Garamond 14 pts olijf

17 blz

grijsgroen vergé 110 grs 22,5x12,3 -wm ing met donkergroen garen

omslag

Russisch groen 120 grs gepl zonder belettering wel Brandon-logo

14 teksten

athene * evolutie * goede herder * bus naar boven * het orakel * kouroi * mani * aan de bar *

 

knossos * kreta * landschap * minoïsch * kringloop * projectie

bijz

+ col # er bestaat ook een oplage in misdruk waarin enkele teksten tweemaal voorkomen en het

 

omslag mee is genaaid

oplage

145 Arabisch genummerde ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 
   

 

BP36 1986

Cecco Angliolieri: ZEVENTIEN SONNETTEN UIT HET DUECENTO Vert. door Frans van Dooren

hoogdruk

Garamont (sic)  10 pts zwart

27 blz

Hollands vergé Van Gelder 120 grs 26,9x16 +wm onafgesneden ing 5 katernen

omslag

geelbruin mi-teintes canson 130 grs belettering en vignet in Russisch groen gepl

18 teksten

(Proza) inleiding * Becchina heeft in mij zó weinig zin * Mijn hart bonst fel en ik voel aan den lijve * Geen sterveling is op zijn legerstede * Was mijn Becchina hard als diamant * Als ik van al mijn pijn het kleinste part * Van Judas afgezien heeft er nog nooit * Wanneer je op aarde kaal bent als de neten * Wanneer je geld en goed ontberen moet, * Van alle dingen voel ik mij overvloeien * Och, moge niemand ooit de ramp bedreigen * Meteen als ik mijn geldbezit verklein, * Elk plan dat ik bedenk wordt weer ontkracht * Vader, Becchina, Amor en mijn moeder * Was ik het vuur, ik stak de aarde aan, * Als ik maar één dag meer zou mogen leven * Ik denk dat het me eerder nog zou lukken * Je hebt geen sodemieter aan verstand (Index)

bijz

prozapagina's Arabisch genummerd 1 - 4 # Italiaanse originelen niet afgedrukt maar de titels wel

 

in de index opgesomd # +col

oplage

144 Arabisch genummerde ex

 
   

 

BP37 1987

Fred LaHaye: IERSE GEDICHTEN van ...

hoogdruk

Garamond 12 pts zwart

20 blz

oplage deels in wit ArchesFrance (95 ex) en deels wit vergé Van Gelder 120 grs 25,6x14 +wm

 

onafgesneden ing

omslag

chamois olifantenhuid 120 grs gepl geen belettering wel illustratie in grijsgroen op omslag (

 

identiek aan die op BP 28)

17 teksten .

coomleigh west * het land van de magische paddestoel * aan de zee * het is zo hevig herfst *

 

avond * 1 april * milleenagun voorjaar * noodweer * worteltjes * rossmore * klei * noortje *

 

samenvloeiing * september * maan * maanloos * knock nagree

bijz

oplage op twee soorten papier (zie boven) # + col

oplage

95+ 55 = 150 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/l.htm#La_Haye,_Fred_
 
   

 

BP38 1988

Jace van de Ven: EEN DAGJE AAN / OP / IN HET WATER

hoogdruk

Romanée italic 8 pts grijs ultramarijn

14 blz

wit Hollands druk velin Van Gelder 110 grs 24,7x14,2 +wm ing

omslag

donkergrijs ultramarijn 130 grs gepl

10 teksten

(Inhoudsopgave) * Vita Aqua * Baken * Watermonster * Ophaalbrug * Brasem *

 

Phantasme * Stuifzwam * Reunie * Binnenvaren * Dies Aquae

bijz

omslag niet beletterd # voorzijde wel voorzien van golfslag-illustratie in grijs #

 

+ col # nawerk: Een dagje aan / op / bij een degel

oplage

215 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Ven,_Jace_van_de
 
   

 

BP39 1989

Frank Valkenier: LAATSTE KWARTIER

hoogdruk

Garamond 10 pts zwart

8 blz

wit vergé 100 grs 19,6x11,4 onafgesneden -wm ing

omslag

blauwgrijs 100 grs gepl belettering in grijsgroen

6 teksten

uur u * krant 1 * krant 2 * democratisch * patronaal * feodaal

bijz

- col

oplage

onbekend

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Valkenier
 
   
 

BP40 1990

Geert van Beek: VAN JE FAMILIE MOET JE 'T HEBBEN

hoogdruk

Garamont (sic) 10 pts zwart

24blz

wit Yearling gemarbreerd van Lutkie & Smit 100 grs 24,6 x 11,4 -wm ing

omslag

chamois olifantenhuid 110 grs van Bührmann-Ubbens gepl

13 teksten

alles heeft een naam * de raadselachtige welsprekendheid van het zwijgen * verzachtende

omstandigheden * deernis met retoriek * ars poëtica * over de verwondering * publiciteitsmanie *  over het nut van lezen * geesteskind * nalatenschap * levensloop * san francisco * receptie

bijz

+ col # selectie uit eerder verschenen bundel # t.g.v. zeventigste verjaardag

oplage

160 Arabisch genummerde ex

 
   

 

BP41 1991 Jan Naaijkens: DE MAN DIE NIET STERVEN KON

hoogdruk

Garamont (sic) 10 pts zwart met 'uncialen' Frangois Villon in gebroken wit op blz 17

18 blz

Van Gelder romandruk 100 grs 24,6 x 15,5 -wm titelblad in calco ing en gepl

omslag

Hammer oudrose 200 grs

1 tekst:

We hadden drie dagen lang aan één stuk door gevochten. (...)

bijz

omslagtekening door Machteld de Jong # + col

oplage

180 ex waarvan dertig Romeins genummerd I - XXX; de overige van 1-150

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/n.htm#Naaijkens,_Jan
 
   

 

BP42 1992

Willem van de Vrande: ZONDER PARAPLU

hoogdruk

Garamont (sic) 10 pts zwart

22 blz

Strathmore Writing Wove van Lutkie & Smit 110 grs 22,1 x 14,6 ing -wm ing

omslag

Only Natural Algen van Wirwar 110 grs gepl

18 teksten

opzij maakt plaats * verse sneeuw in mijn winterhoofd * stenen zijn geduldig * vele lagen diep in de modder van dit laagland * de tijd bestond nog niet * moegewacht zit zij in haar bed * met zijn stembanden verdween zijn geluid * als ik opgebrand zal zijn * de herfstochtend kruipt huiverend * met zijn handen in de rulle aarde * een lage zon boven het aardappelveld * weer komt de zon op boven * scheef hangt het dak van stro * sneeuw en ruis op de plaats * olievlekken op de thee * nooit lag de prei zo mooi gesneden in de vergiet * flarden nacht * op straat gezocht naar mededogen

 

 

 

 

 

bijz

+ col

oplage

180 ex waarvan 30 Romeins genummerd I - XXX; de overige van 1 tot 150

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Vrande,_Willem_van_de
 
   

 

BP43 1993

Anton van Duinkerken e.a.: VIJFTIEN BRABANTSE DICHTERS van deze eeuw

hoogdruk

diverse letterkorpsen en groottes verscheidene inktkleuren ook perforatie, blinddruk en collagerechniek

20 blz

diverse papiersoorten evenals kleuren en zwaarten -wm los in map

omslag

vertikaal donkergrijs gepl in lichtgrijze map 120 grs

15 teksten

Anton van Duinkerken: Voorbijgang * Frank Valkenier: Seniel gesprek * Luc van Hoek: Boerenpsalm * Bert Voeten: Recreatie * Frans Babyion: Herfstelijk * Harriët Laurey: De Goudfazant * Lou Vleugelhof: Jeroen Bosch' Verloren Zoon * Pierre Bogaers: Tilburgse Kermis * Frans Hoppenbrouwers: Ik zag een paus * Hans Vlek: Ars Poëtica * Jasper Mikkers: De dichter en zijn model * Jace van de Ven: het blinde paard * Cees Verraak: Vaarwel * Maarten van den Elzen: de poorten van mystiek * K. Michel: Dichter!

bijz met biografische notities omtrent 15 dichters # +col
oplage 200 ex
 
   

 

BP44 1994

Cees Verraak: CLEOPATRA JAREN ZESTIG

hoogdruk

Garamond 10 pts zwart

1 blz

plano 100 grs 21,2x29,9 -wm

1 tekst

Wat mij ten tijde van (...)

bijz

tegenover de tekst een portret van Elizabeth Taylor in

 

hoogdruk # zwart en oranjegeel # -col

oplage

150 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/r.htm#Raak
 
   
 

BP45 1997

N.N. (inleiding, vertaling en toelichting van Lauran Toorians): CÉTAMON

hoogdruk

Garamond 8 en 12 pts zwart initialen en vignetten in vermiljoen, zalm en blauwachtig groen

30blz

twee papiersoorten: romandruk 90 grs en vloeipapier 40 grs 13,1x16,6 -wm ing

omslag

matgeel 110 grs meegenaaid en gepl in strogeelgroen kringloop 120 grs met meerkleurendruk

4 teksten

(proza) inleiding (4 blz) * Oudierse Meimaand-tekst met parallelvertaling in 14 strofen* (proza) toelichting (3 blz)

bijz

oblongformaat # 7 vignetten # + col # gedrukt i.s.m. het Drukkerijmuseum te Etten-Leur

oplage

200 Arabisch genummerde ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/t.htm#Toorians,_Lauran
 
   

 

BP 46 1998

Cornelis Verhoeven: LEVENSLOOP

offset

Garamond 10 pts grijszwart en vermiljoen

1 blz

plano in drieën gevouwen d.m.v. twee rillijnen 170 grs

1 tekst

Wie tegen de avond van zijn leven terugkijkt op de loop daarvan, ziet vrijwel zeker iets heel anders dan wat hem eventueel in de vroege morgen daarvan voor ogen stond.

bijz

illustratie van Machteld de Jong # +col # verschenen t.g.v. het Brusselse eredoctoraat

oplage

200 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Verhoeven,_Cornelis_
 
   

 

BP47 1998

Herman Coenen: VAN HUIS

hoogdruk

Garamond 8 pts zwartgrijs

35 blz

100 grs  14x13,9 -wm ing

omslag

schutblad matgeel 90 grs meegenaaid en gepl in zeegroen 120 grs

24 teksten

(I Behouden Eiland) Interrupties * Overtocht * Ree * Bewoonbaar * Kapt. Achab * Entering * Sleutel * Stilleven * Wedloop * Strandjutterij * Souvenirs * Voeding * Voetspoor * Landvaart * Fles P.S. * (II Terug, heen) Mezen * Ochtend * Konvooi * Achter in de tuin * Dressuur * Juni * Clown * Der Zwerg * Dordrecht

bijz

genummerde pagina's # inhoudsopgave # geïllustreerd door auteur # + col

oplage

225 Arabisch genummerde ex

 
   

 

BP48 1999

Jace van de Ven: BEZIJDEN DE NOORDSTRAAT

zeefdruk

Oranda12pts diverse kleuren

20 blz

Freelife 320 grs 26,5x19,8 -wm los in map

omslag

vertikaal los omslag wit 100 grs in map: olijfgrijs 170 grs met belettering en illustraties van deels gesloopte Noordhoekkerk plus pasfotostrip in donker lilabruin illustraties en belettering aan binnenzijde van omslag in donker blauwgroen

20 teksten

Middeleeuwer * Waarom mijn stad * Tilburg* Klinker * Noordstraat * Marietje Kessels * Jozef * Zot Joke * Adje * Ophaalbrug * Wintertafereel * De Lindeboom * Met leesplank en missaal * Heuvelse kerk * Kermisvolk * De stad en het lief * Dooie stenen * Luis * Nomadentent * Bromtol

bijz

illustraties: Walter Kerkhofs + col # gesigneerd door vormgever/drukker Walter Kerkhofs en dichter

oplage

200 ex Arabisch genummerd

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Ven,_Jace_van_de
 
   

 

BP49 2001

Jan Naaijkens: OUDE EN NIEUWE LIEKES Dit zijn oude en nieuwe liekes om droefheid en melancholie te verdrijven, alsmede om verontwaardiging en verweer op te roepen. Geschreven en met prentjes versierd door... en op muziek gezet door vermaarde toondichters

offset

Garamond 10 pts zwart en oranjerood

20 bladen

 

wit Greentop 90 grs 29,6 x 40 gevouwen tot 29,5 x 20 in totaal 80 blz waarvan

per blad de laatste zijde onbedrukt bleef - los in map

omslag

map van matgeel 100 grs met linosnede titel in oranjerood illustratie en auteursnaam in zwart

18 teksten

(Ten geleide en Inhoudsopgave) (Driekoningen in De Kempen) De ballade van de drie rovers *

Het Kiendje op de heide * De drie koningen in Rome * (Het Patternaat van Jan Baptist) Het lied

van Jan Baptist * Geen paniek * Wat is het fijn om rijk te zijn * De vrolijke forel * (Toneelliederen) Ballade van de uiteindelijke vertwijfeling * Schimplied op de Spaanse soldaten * Het bruidslied van Don Quichot * De vier paterkes * Ballade van de Rooie Fik * Ballade van de verkeerde wereld * Ballade van Jan van Gorp * (Vrije verzen) Cecilia der Kempen * Ballade van den schralen hovenier * De organist (Toegift voor de kleine kinderen) De Graaf van Tjip Tjap Tjoep (Over de schrijver en de toondichters)

bijz

met biografische gegevens omtrent schrijver en de toondichters Harry Al, Harrie Franken, Piet

Hermsen, Maarten Jense en Ad van Sleuwen # met opdracht aan Agnes Naaijkens-van Kalmthout t.g.v. 80e verjaardag # rijk geïllustreerd met hout-, linosneden en pentekeningen door auteur zelf vervaardigd # met muzieknotaties # + uitvoerig col

oplage

400 Arabisch genummerde en gesigneerde ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/n.htm#Naaijkens,_Jan
 
   

 

Hier eindigt het bibliografisch overzicht van Ton Smulders. Het werd gepubliceerd in de vijftigste Brandon-uitgave.

De volgende lemma's zullen aangevuld worden met de nu nog ontbrekende gegevens.

 

BP50 2001

Ton Smulders (red.): 50 Sporen van een vlieg Terugblik op dertig jaar Brandon Pers

hoogdruk & offset

 

40 blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

200 ex Arabisch genummerd

 
   

 

BP51 2001

Anna Anuka: De trommelaars

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

150 ex

 

 

BP52 2002

Jasper Mikkers: De landmeters van de keizer

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

150 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/m.htm#Mikkers,_Jasper
 
   

 

BP53 2003

Frans Aldelhof: Schaduw van de steen

hoogdruk & offset

 

40 blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

200 ex

 

 

BP54 2004

Cees van Raak: Vijftien bij vijftig

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

150 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/r.htm#Raak
 
   

 

BP55 2007

Albert Megens: Laat mij maar

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

225 ex

 

 

BP56 2009

Albert Megens: Hoe leeg het was en hoe schoonLofzang op de wevers van weleer

 offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

150 ex

 

 

BP57 2010

Chris van Lenteren: Koppen

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

200 ex

 

 

BP58 2011

Cees van Raak: Ramscheut

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

300 ex Arabisch genummerd

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/r.htm#Raak
 

 

BP59 2011

Jeanne Schouten & Charles Vergeer: De glas van oud ijzer (hommage aan Cornelis Verhoeven)

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

200 ex

 

http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Vergeer,_Charles_

http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Verhoeven,_Cornelis_

 
   

 

BP60 2013

Cees van Raak: Reiswieg escapades door tijd en ruimte

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

120 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/r.htm#Raak
 
   

 

BP61 2013

Chris van Lenteren: Wees

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

150 ex

 

 

BP62 2014

Charles Vergeer: De Maître.

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

150 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Vergeer,_Charles_
 
   

 

BP63 2015

Paul Hemels: Je komt ze soms tegen

hoogdruk & offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

Met foto's van Toine Maurix

oplage

200 ex

 

 

BP64 2016

Charles Vergeer: Vergeer & Oudewater

offset

 

?? blz

 

omslag

 

teksten

 

bijz

 

oplage

120 ex

  http://www.cubra.nl/De-paap-van-gramschap/v.htm#Vergeer,_Charles_