Parijs - 19e eeuw Jules Barbey d' Aurevilly Dürer in Antwerpen  

CuBra

HOME

 

Wat vooraf ging

Jules Barbey d'Aurevilly vergist zich met betrekking tot de plaats waar Albrecht Dürer tekenwerk (schetsen) ruilde tegen een of meer papegaaien. Voor zover onderzoek van het PM tot nu toe heeft uitgewezen voltrok die ruilhandel zich niet in Italië - zoals Barbey wil - maar tijdens Dürers reis door de Nederlanden in 1520.

Details uit de schilderij die Stummel in 1892 maakte ter verbeelding van de triomfantelijke ontvangst van Dürer door het schildersgilde in Antwerpen.

Uit het dagboek van Albrecht Dürer: Reis naar de Nederlanden (Tagebuch der Niederländischen Reise); 1520; Nederlandse vertaling 2008, vertaald door Anne Pries

1520, 20 augustus

Veel Dürer voor weinig papegaai

Eben so viel  hab Ich auch geschenckt signor Ruderigo, den andern Portugales. Der Rodurigo hat meinem Weib geschenckt ein klein grünen Papagei.

 

Evenveel heb ik aan señor Rodrigo gegeven, de andere Portugees [in Antwerpen]. Rodrigo heeft mijn vrouw een kleine groene papegaai geschonken.

  Dit Eben so viel houdt in dat Dürer, hier in alfabetische volgorde gesteld, de volgende werken geschonken heeft:

Adam en Eva (1504), Fortuna, groot (1504), Geboorte van Christus (1504), H. Anthonius (1519), H. Eustatius (1504),  H. Hiëronymus in de cel (1514), H. Veronica (1513), Hercules (1504), Maria door de engel gekroond (1519-20), Maria met het gewikkelde kind (1519-20), Melancholica (1514), Nemesis (1502), Stervende Christus (1508), en Zogende Maria (1519-20).

Alleen op de Adam en Eva staat een papegaai afgebeeld.

Mevrouw Dürer koopt een papegaaienkooi

Mijn vrouw heeft voor een wasbak, een blaasbalg, een kom, pantoffels voor haarzelf, hout om op te koken, een kniebroek, plus een papegaaienkooi, 2 kroezen en aan fooien 4 Rijnlandse gulden uitgegeven.

1520, begin september

Rodrigo doet er nog een papegaai bovenop...

Der Rodurigo hat mir noch ein papegeih geschenckt, und sein Buben hab Ich 2 Stüber zutrinckgeldt gegeben.

 

Rodrigo heeft me nog een papegaai geschonken en ik heb zijn knechtje 2 stuivers fooi gegeven.

Rodurigo had waarschijnlijk ook wel begrepen dat, zelfs voor een rijke koopman, de ruil niet helemaal eerlijk was. Hoe mooi de papegaai ook... En sterker nog, niet veel later komt de knecht van Rodurigo met nog een papegaai af, een die uit Malakka meegevoerd wordt. Dürer verhoogt op zijn beurt het drinkgeld: 5 stuivers.

...en nog een

Verder heeft Rodrigo mij een van de papegaaien gegeven die van Malaga komen en ik heb de knecht 5 stuivers fooi gegeven,