HPM HOME

CuBra

HOME

  HPM - Bibliotheek - Catalogus \

Illustratie: Dick Bruna - De Saint en de Groene papegaai

 

In de Vita van Giorgio Vasari, waarvan de eerste uitgave verscheen in 1550, kunnen we lezen hoe de Florentijse schilder Paolo Uccello (1396-1475) gegrepen werd door het perspectief van een schilderij, van de diepte die in staat was het platte vlak te openen.

Vasari schrijft, in een vertaling van Anthonie Kee: Hij liet een dochter achter die kon tekenen, en zijn vrouw; deze laatste placht te vertellen dat Paolo de hele nacht in zijn studeerkamer bleef, op zoek naar de vluchtpunten van de perspectief, en dat wanneer zij hem riep om te gaan slapen, hij antwoordde: 'O, wat is die perspectief toch iets heerlijks!'

 

Ja, de vluchtpunten van het platte vlak, en die een oneindige diepte openen kunnen.

 

Zo nu het internet. Miljarden boeken doemen voor ons op, de stemmen van iedereen die ooit een pen of een veer gehad heeft.

En met Paolo Uccello, met deze Paul van de Vogels roepen wij uit: O, wat is die perspectief toch iets heerlijks!

 

De vluchtpunten, en het gesloten boek van al die levens. Open U!

 

In een van de tentoonstellingszalen van de Grote Bibliotheek van Het Papegaaienmuseum tonen wij thans Detectives en misdaadromans die een monochrome papegaai in de titel dragen.

Dit is bij uitstek een tentoonstelling die nimmer en te nooit niet gerealiseerd had kunnen worden buiten het internet om.

Het internet gaf ons de verte in de handen, en daarom ook is deze tentoonstelling een hommage aan de onsterfelijke Paolo Uccello. Aan Paolo die vluchtpunten vond.

  - Novels - Boektitel + De kleur van de papegaai
  - Julian Barnes - Flaubert's Parrot
  - Gustave Flaubert - Un Coeur Simple
  - Daniel Defoe - Robinson Crusoe
  - Boeken waarin papegaai een rol speelt + Groene boekomslagen