CUBRA

INHOUD HAANS
HOME
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS
SPECIAAL
KUNST
FOTOGRAFIE

Ad Haans
BIO- & BIBLIOGRAFIE


Biografie

- geboren op 14 september 1939 in Tilburg;

- tot neerlandicus opgeleid aan de Katholieke Leergangen in Tilburg door Paardekooper, Starink, Knuvelder, Meeuwese en Weijnen. (Nederlands MO-A 1963 en Nederlands MO-B in 1966)

- studie algemene taalwetenschap en taalpsychologie bij Kraak, Levelt en Kempen (Doctoraal ATW (c.l.) 1972)

- onderwijzers opgeleid van september 1963 tot september 1972; leraren Nederlands (derde-, tweede- en eerstegraads) opgeleid tot september 1993;

- sindsdien een wegbezuinigde ‘vrijgestelde’ met veel aandacht voor poëzie.

 

Bibliografie

1975: ‘Taalbeschouwing en taalbeheersing’ in: Moer (1975,4)

1977: Co-auteur van 'Grammaticality, Paraphrase en Imagery' in: Sidney Greenbaum: 'Acceptability in Language', Mouton Publishers, The Hague. Paris. New York.

1986: ‘Het menselijk taalvermogen’ in: Ons Erfdeel, mei-juni 1986.

1997: ‘Over Afvaart van Gerrit Achterberg’ (eigen beheer; 64 blz.)

1997: ‘Over Eiland der ziel van Gerrit Achterberg’ (eigen beheer; 85 blz.)

1997: ‘De poëtische functie’ (eigen beheer; 174 blz.)

1998: 'Rainer Maria Rilke, een korte biografie en een drietalige bloemlezing' (eigen beheer; 48 pagina’s in driekoloms oblongformaat)

1999: 'Mystieke ervaringen in Nederlandse poëzie in de eerste helft van de twintigste eeuw' (eigen beheer; 129 blz.)

1999: 'Van taaluiting tot taalkunst’ in: 'Boek en Wijsheid', Uitgeverij DAMON.

2005: 'Van de wolf en het lam - Over de weg naar een gelukkiger leven' (eigen beheer; 115 blz.) 

2012: Verzamelde bijdragen aan het letterkundig tijdschrift Leydraden - Bureau Pragmatekst, Westpoint 120, 5038 KG TILBURG

2013: Rainer Maria Rilke - Uitgeverij Bureau Pragmatekst, Tilburg