CuBra

BOEKEN

ANDERE TAAL

 

 

De nieuwe dichtbundel van Bert Bevers

 

De nieuwe uitgave wordt op zaterdag 11 december 2010 ten doop gehouden in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience aan het Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen. De presentatie begint dan om 16.00 uur.

Richard Foqué verzorgt een inleiding bij Andere taal en Graindelavoix/Björn Schmelzer verzorgt de muzikale omlijsting. Uiteraard brengt Bert Bevers dan ook enkele gedichten uit Andere taal voor de microfoon.

Andere taal kost € 17,50 (inclusief portokosten) en is in Nederland te bestellen door het overmaken van dat bedrag op rekeningnummer ING 65.57.03.705 t.n.v. G. Bevers-Hoefnagels o.v.v. 'Andere taal'.

 

Enige persstemmen over eerder werk van Bert Bevers:

 

"Door betrekkelijk korte fragmenten te schakelen ontstaan beweeglijke verzen, die in hun ogenschijnlijke toegankelijkheid onverkort aandacht vergen, omdat de schakels soms abrupt van kleur verschieten. Herhaaldelijk pakt Bevers juist op zulke momenten uit met lyrische schoten in de roos."

Joost Geerts in Brabants Dagblad

 

"Bert Bevers is een dichter pur sang. Hij schrijft een gedragen en voldragen poëzie die haar wortels heeft bij de Vijftigers, maar hij heeft van daaruit een sterk persoonlijk schrijverschap ontwikkeld. Altijd is er een eenheid tussen vorm en inhoud. In zijn typische beeldrijke taal confronteert hij de lezer met ervaringen en beschouwingen, die door het gedicht plotseling een vreemde wending krijgen, een onverwachte bocht maken, existentiële vragen stellen, indringend en beklemmend."

Richard Foqué in De Auteur

 

"Bert Bevers affirmeert in zijn werk, wars van het dominante consensuele denken, een aparte en eenzelvige, maar altijd sterke poëtische persoonlijkheid. Annmarie Sauer gewaagde geheel terecht van een intrigerende, geraffineerde poëzie."

Henri-Floris Jespers in Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie

 

"Uit Bevers’ nuchter maar fijnzinnig registrerende, bedwongen weemoedige verzen spreekt spanning tussen verlies en behoud."

 Birgitte Jonkers in Brabants Dagblad

 

"Bevers beheerst het métier uitstekend, behoudt zijn integriteit en is in elk gedicht steeds weer volstrekt overtuigend."

 Lauran Toorians in Brabant Literair

 

"Bert Bevers is een stille waarnemer in een wijde, grenzenloze wereld. Je kunt goed zien dat hij zijn gedichten zorgvuldig opbouwt. Alle elementen hangen samen."

Yvonne Né in BN/De Stem

 

 

www.bertbevers.com