CuBra
Inhoud Roothaert
Home
Auteurs
Deze CuBra-website kwam tot stand onder redactie van Ed Schilders en Frans Walch
Copyright 2007 Paul Tensen Stichting & Stichting CuBra

Mr. A. Roothaert

Die Verkeerde Weereldt - Inleiding

Ed Schilders

De letterkundige geschiedenis van Noord-Brabant moge sinds de jaren twintig van de vorige eeuw een rijke traditie hebben ontwikkeld, aan romans is zij beslist niet rijk, zelfs zeer armlastig. Het decennialange debat over de relatie tussen literatuur en geloof -- lees katholicisme -- is daar beslist schuldig aan. Anton van Duinkerken, groot essayist, ijverig letterkundig historicus, onvervaarde polemist, en zelfs bij tijd en wijle verdienstelijk dichter, is er ten slotte nooit in geslaagd een roman te schrijven. Anton Coolen schreef er meerdere, en met succes, maar zijn werk heeft de na-oorlogse generaties steeds minder kunnen boeien. Het is opvallend dat het beste romanwerk van de eerste generatie Brabantse romanciers geschreven is door 'buitenstaanders' als de niet-katholieke A.M. de Jong, de ge´mporteerde Brabander Herman de Man, en de vanuit Tilburg naar Antwerpen uitgeweken Anton Roothaert.

Roothaert schreef 'Die verkeerde weereldt' in Antwerpen en het boek is met een straatlengte voorsprong de beste roman van een Brabantse schrijver over een stukje Brabant, zowel in geografisch als historisch opzicht. Deze regionale begrenzing is echter niet bepalend voor de betekenis van het verhaal. 'Die verkeerde weereldt' heeft een universeel thema: het overleven in een samenleving waarin de vrijheid van het individu sterk beknot is, in een wereld die 'verkeerd' is. De lotgevallen, groot en klein, van de romanpersonages zijn nog steeds zeer herkenbaar. Toen ik naar een verhaal zocht dat zich kon lenen om op CuBra als feuilleton te verschijnen, was de keuze dan ook snel gemaakt.

Met de publicatie op CuBra van 'Die verkeerde weereldt' hopen we deze roman opnieuw onder de aandacht te brengen van literatuurliefhebbers. Daarbij zijn we dank verschuldigd aan Frans Walch, de schrijver van de biografie 'Roothaert' (1996) die bereid bleek te zijn aan deze Roothaert-site mee te werken. Walch slaagde er ook in contact te leggen met de erven Roothaert (de Paul Tensen Stichting) om toestemming te verkrijgen voor deze internet-editie van de roman. Daarvoor danken wij ook de Paul Tensen Stichting van harte. De tekst is door mij ingescand en vervolgens geredigeerd. Daarbij heb ik gebruikgemaakt van de 32e druk (1951), de enige ge´llustreerde uitgave van het werk.