Ad Pijnenburg

 

Toponiemen uit Tilburg en Goirle in vroeger eeuwen

 

 

Transcripties van protocollen in het Regionaal Archief Tilburg

 

 

CUBRA HOME


© 2019 Ad Pijnenburg & Stichting Cultureel Brabant


 

 

Verandering per 28 oktober 2021

Vanaf deze datum zullen de aanvullingen niet meer verwerkt worden in de webpagina (htm). In plaats daarvan kunt u de meest recente versie als PDF-bestand op deze plaats downloaden. De links naar de on line-tekst in de Inhoud hieronder dateren van voor 28 oktober 2021.

 

Nieuwste versies per 19-12-2021

Download het toponiemenbestand van Tilburg

 

Download het toponiemenbestand van Goirle


 

Inhoud

Transcripties van teksten met toponiemen (veldnamen) in Tilburg van 1520 tot 1730.

- Op alfabet van de veldnaam.

Transcripties van teksten met toponiemen (veldnamen) in Goirle van 1561 tot 1587.

- Op alfabet van de veldnaam.

 

Over de auteur

Ad Pijnenburg werkte als vrijwilliger al op het Regionaal Archief van Tilburg toen dat nog gevestigd was in het Paleis Raadhuis. Zijn verzameling toponiemen / veldnamen legde hij aan terwijl hij stukken uit het archief transcribeerde en ontsloot. Met deze webpagina's maakt hij zijn verzameling openbaar voor allen die geļnteresseerd zijn in de oudere geschiedenis van Tilburg.

Pijnenburg werd geboren in de Balistraat in Tilburg. Na de ambachtsschool werkte hij bij Hovers Constructie in de Lovensestraat. Na zijn dienstplicht werkte hij ruim 30 jaar als beroepsbrandweerman, onder andere in de persluchtafdeling. Bij het bereiken van de leeftijd van 55 jaar ging hij verplicht met zogenaamd Functioneel Leeftijd Ontslag, wat hem de mogelijkheid gaf vanaf 1994 meer tijd te besteden aan zijn hobby.