Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1963


 

 

63 01 04       't Is wnter

 

Agge z zondags lekker wrm

Oewe koffie zit te lrken

Dan denkte: Ik blf rustig thuis

In munne zrg we snrken.

 

Want zondags is de sneuw wel schn

Alln om naor te kken

Mar agge dan aon 's maondags denkt

Kunde bekaant wel kwken.

 

Alln ons Sjefke vn 't fn

Die is naa dik tevreeje

'n Sneuwman heetie al gemaokt

En hij kan fn gaon sleeje.

 

Z merkte degge aauwer wordt

Want vruuger haddet gre

Mar agge naauw de sneuw mar ziet

Begiende al te rren.

 

  

 

63 01 11       Hij k

 

D'n Drik hagget wir in z'ne nek

Hij deej wir is de ronde

n Nutje hier, 'n nutje daor

Hij ha z'ne toer gevonden.

 

Gift mn nog w, en dieje daor

Gift hum r k mar ne

t Ging w rap en onzen Drik

Wiebelde op z'n bnen.

 

Hij dlde hl w rondjes uil

En op t list vol-gesnaggeld

Issie z goed en kaod as t ging

Mar naor de bus gewaggeld.

 

'n Overstapje war sjeffeur

Want ik blf niet op de bn

Hik... haauw t hier mar aaf

En vat 't zelf k mar n.

 

 

 

63 01 18       Snrk-misre

 

De sterren stonden aon de locht

Te straolen en te vonken

De Tiest laag aachter hullie Sjaan

Te snrken en te ronken.

 

Mar hullie Sjaan kos d gesnrk

Nie langer mir verdraogen

Ze laag d'n hle lange naacht

Te maauwen en te klaogen.

 

Toen is ze mar, ten ende raod,

Bij de knder gaon slaopen

Mar daorop kwaam wir kommentaar

Van de kaant van die aopen:

 

"Moeder, gij het van onze pa

Z'n snrken aaltij hinder

Mar as gij op ons kaomer slaopt

Dan snrkte gij krek inder.

 

 

 

63 01 25       Elf tocht

 

De Tiest kwaam om half twee naor huis

Mar hoe, d was de vraog

Want hij ha - z d wordt gezee -

'n Stuk in zunne kraog.

 

J Miet, daor kwaam ik onderweg

D'n aauwe Dorus tegen

En d mos echt worre gevierd

Al was 't pas hallef negen.

 

Toen zn we hier en daor gewist

Ik weet nie mir de naomen

Mar naoderaand hemme geteld

't Waren r elf saomen.

 

Z, zee Miet, komde gij daor

Dan s naacht pas vandaon

J, zee de Tiest, we hebben d'n

Elf-kroegen-tocht gedaon.

 

 

 

63 02 01       Lollig war

 

De Nord wil aaltij lollig zn

Allnig nt nie thuis

Z'n vrouw ha't de slachter verteld

Die vond 't ok 'n kruis.

 

Hij zee: Ge stuurt 'm mar naor mn

Ak 'm te pakken krg

Dan krgt dieje grapjas van jou

Van mn k wel 'n vg.

 

De Nord die kwaam de winkel in

En doar zeetie sebiet:

Zeg slachter gifde gij me gaauw

'n Half mud antreciet.

 

D za'k veur deze keer nog doen

Hee de slachter gezee

Mar brengt straks agge nog is komt

De lege flessen mee.

 

 

 

63 02 08       Leren en afleren

 

De Ks hee hil z'n lven lang

Z'n nutje goed gevat

Hij hield 'm - Z de volksmond zee -

Op zunne td goed nat.

 

Ons taante Jaans stao d nie aon

Ze maauwt dag in dag uit

Mar wsse zee of wsse doe

t Helpt ammol gin fluit.

 

Och Ks, zee list ons taante Jaans

Ge mot toch is preberen

Om d gepruuf van alle dag

Naauw toch is af te leren.

 

Och meens 't hee veul td gekost

En centen, vur ge't kunt

Om d naauw af te leren, meens

D vn ik toch echt zund.

 

 

 

63 02 15       Twee ginneraosies

 

De jong die vieren "Carneval

Daansend, springend en draovend,

De aauw doen 't w kalmer aon

Die vieren "Vaastenaovend".

 

De jongens ziede overal

D'r mdjes goed vaasthaauwen,

De vadders blven lekker thuis

Op olliebollen knaauwen.

 

De jongen vat 'n klntje pils

Assie muug is van t daansen

De vadder heeget beter deur

Die gao efkes naor Jaansen.

 

De jeugd vnd aaltij wel plezier

In alle srten zaolen,

Mar vadders gaon naor t Krvelplein

Om d'r genot te haolen.

 

 

 

63 02 22       't Klne

 

Agge z bekaant ied'ren dag

'n Pkske sjk oprkt

Dan hdder zelf gin rg mir in

Hoe doells dgge smkt.

 

Mar agge unnen dag of vf

Gin sjkske het gezien

Dan is t irste trkske wir

'n Zaolig nuuw begien.

 

Agge daogen aon n stuk

Aon bed gebonden zt

Dan raokte 't gevuul dgge Ift

Z zuutjes aon host kwt.

 

Agge dan veur d'n irste keer

Wir zuutjes lpen meugt

Dan doe ieder stpke dgge zt

Oe werkeluk wir deugd.

 

 

 

63 03 08       Nog te vruug

 

Willeke was 'n aorig mdje

Mee kestanjebruine haor

En die haor die blf mar groeien

't Wier tenliste 'n bezwaor.

 

"Z'k 'n prdestrtje maoken?

Of w denkte van prmennt?"

Ik zee: "Ge kunt 't biste vatten

Wgge zelf 't schnste vnd."

 

'n Paor daogen blf ze lpen

Mar op 't nd hasse 't toch klaor

Ze kwaam hl permaantig binnen

mee n lintje in d'r haor.

 

Ik zee: "Gatvergimme mdje,

Ge lft weken veur de td

De vaasten is mar net begonnen

Terwl gij al 'n Paosaai zt."

 

 

 

 

63 03 15       Deuren toe

 

De Tiest moes naor de rchtbaank toe

Dus is ie mar gegaon

Mee n onneuzel tronie en

Z'n zondags pkske aon.

 

"Meneer de rchtbaank" zee de Tiest

"Ge moet is efkes heuren,

As mn geval behaandeld wordt

Liefst mee gesloten deuren.

 

"Weurom beklaogde, wilde d?"

Zee de man van gewicht,

"D is hier de gewnte nie

Veur rijen zonder licht.

 

"J zee de Tiest "'t kan wel zn,

D't jouw nie ndig lkt,

Mar ik vn d die open deur

Hier z vergimmes trekt.

 

 

 

 

63 03 22       Liever 'ne jongen

 

Kln Jantje van Gummiegalgen

Mg mee hullieje vadder mee

Die ws 'm overal nuuw lven

't Was aon ginnen dve gezee.

 

Over stuifml en de stamper

Over honing en de bie

Mar van de duif en van d'n doffer

D snapte kln Jantje nie.

 

Ak 't z is goed bekk pa

Zn de wfkes 'r mee klaor

Want vergeleken bij de mannen

Is hullie wrk dubbel z zwaor.

 

J - zee Jantje - agge 't lot trft

Zdde oew lven lang 'n griet

Ik z teminste blij dk Jan en

Gin Mietje van Gummiegalgen hiet.

 

 

 

 

63 03 29       Toon Jaansen hee fist

 

Vfentwintig jaor tenl

Ds ginne flauwe kul

'n Kwart euw laank liefhebberij

In 't kemdiespul.

 

Mar j, van vrmden hddet nie

Want irst was t Vadder-Jan

En Toon-z'ne zoon die laot naauw zien

Dettie 't ok wel kan.

 

En nie alln t speulen zelf

Hij was ok riggieseur

En daor krgt Toon Jaansen van mn

Hier naauw n pluimpke veur.

 

Nog vfentwintig jaor r bij

Veuruit Toon, nie benauwd

Dan worde net as jullieje Pa

Tenlspeuler in t goud.

 

 

 

 

63 05 03       't Is wir Maai

 

Dan schrven ze: "'t Is wir Maai,

De koeikes staon wir in de waai

Ge heurt de veugeltjes wir zingen

En duuzend aander schne dingen."

 

De dichters kunnen verzen schrven

Van "Overal begient nuuw lven"

t Z vreugde zn vur iedern

Tenminste, as de zon is schn.

 

Dan was k net as aander jaor

De schnmaok overal al klaor

En waren we z onderhaand

Al n kln bietje bruingebraand.

 

Mar naauw is alles kil en triest

Omdt rgent en s naachts nog vriest

Ons Sjaan zee: "'t Is deez veurjaor knudde

Ik heb wir 'n mud in laoten schudden.

 

 

 

 

63 05 10       Niemand ha teijd

 

'n Woensdag was 't vergadering

Mar j, d'r kwaam gin meens

De veurzitter die zaat alln

t Bestuur kwaam nog nie eens.

 

Hij mopperde, "Hoe kan d naauw,

Ik zit allnig hier."

Hij belde toen d'n ober mar

Veur n nuuw ptje bier.

 

Mar ok d'n ober die was weg

Dus kwaam de kastelein

Die zee: "Ik ha't verwacht menheer,

W is d ok veur gein?

 

"Dtter gin niemand komt menheer,

D is oew ge schuld

Wie haauwt'r naauw vergadering

As ons Feijenoord spult!?

 

 

 

 

63 05 24       Rien de Rien (ds Fraans)

 

In t Laaipark zitten veugeltjes

Te tjielpen op de takken

Ze wochten op t spuls gestoei

Van al die klne brakken.

 

Mar al die brakken zitten thuis

Blk aachter de gerdnen

Hl zuut te wochten op de zon

En stiekum weg te kwnen.

 

Want zelfs de zon die hee gedocht:

"We kan 't mn verdommen,

W mot ik op de wreld doen

'n Wreld vol mee bommen."

 

Ze schieten meensen in de lucht

Die waogen zelfs d'r lven

Ze willen van de wreld aaf

W moe'k daor over schrven?

 

 

 

 

63 06 07       D was te wd

 

De Tiest moes naor d'n dokter toe

Mar hij docht bij z'n ge

Hij doe me aaltij vul te zeer

Hij zamme naauw nie krgen.

 

Mar j z'n vrouw kos zunne angst

Hillemol nie beseffen

Ze zee: "Zde gij naauw ne vent

Ge rijdt r strak mar neffe.

 

D heetie letterluk gedaon

Op unne kilometer

En toen ie thuis kwaam, vuulde ie

Z'n ge hil w beter.

 

Z'n vrouw zee: "Zde'r langs gewist?

W moet 'r naauw gebeuren?"

Toen zee: "Wttie juust hee gezee

Kos ik z wd nie heuren."

 

 

 

 

63 06 14       Verhuis-plezier?

 

De Guust was aon d'n overhuis

Alles stond overnd

Ik snap nie zeetie tot z'n vrouw

Wgge begonnen bent.

 

Ik weet nie waor 'k 't zuuken moet

Niks stao nog op z'n plaots

En as ik daor dan over maauw

Dan hb ik te veul praots.

 

De grten hp is ingepakt

Alln de koffiekan

Die stao nog binnen d'r berk

Daor haauwt ze te veul van.

 

Mar als de Guust w drinken wil

Kan ie gin glaoske vnen

En assie daor dan iets van zee

Moette ze heuren schnen.

 

 

 

 

63 06 21       Znne mond en

 

Sjareltje moes naor 't gaasthuis toe

En hij ha al gezee:

"Ik gao 'r wel alln naor toe

Daor hoeft gin niemand mee!!

 

En as ik nmaol giender z

Meugde nie komen kken

Want aanders staode aon m'n bed

Toch ammol mar te kwken."

 

Mar hij ha wel ne grte mond

Toch was z'n hartje kln

Hij is de veurdeur uitgegaon

As n stuk sjaggern.

 

Hij ha wel goed z'n best gedaon

Z'n gevuul te verbrgen

Mar aon d'n deurstl vroeg ie tam:

"Zeg vrouwke, komde mrge?"

 

 

 

 

63 06 28       Ok 'n lijn

 

Unne fietsenbewaorder mot

Natuurlijk hl veul zitten

En daor groeit ie gestaog van

Mar enkel in de brdte.

 

De Thijs, die ik daor over spraak

Hij is k zonne zwaore

Die wou me d op hum menier

Is duidelijk verklaoren.

 

Kk zee: de nuuw-loek is veurbij

De zaklijn is vergeten

Mar mn lijntje d blft bestaon

D meugde rustig weten.

 

De Thijs-lijn vat ik 'r mar bij

Want ik denk bij m'n ge

As ik t aander wrk zuuk

Z'n "lijn" za'k nerges krgen.

 

 

 

 

63 07 05       Te veul van 't goei

 

Bumke verwisselen hebben wij

Vruuger hl veul gedaon.

Alln Ria, die was te dik

Ze moes aaltij blven staon.

 

De knderkes van deze td

Kunnen alln nog drmen

Want r staon nergens in de stad

Veur d spul genog bmen.

 

Mar giender op 't Boerhaaveplein

Daor staon paolen mee hpen.

Waor ge wel of nie rijen meugt

En wel of nie meugt lpen.

 

Daor staon 'r vftien bij mekaar

't Is niemir uit te zuuken

Alln de hundjes die zn blij

Ge mot ze is zien ruuken.

 

 

 

 

63 07 19a     Ds pas opruimen

 

De opruiming is aon de gang

Agge de winkels kkt

Dan ziede z oew veurdl al

t Zn przen waor g'om kwkt.

 

Ik heb 'n schne broek gezien

Bij dinges in de stad

Op die kleur heb ik naauw echt

Al zlang op gehad.

 

En ik nen bloes, van gruune zij

Ik denk d 'k daor om gao

Teminste as d ding me paast

En 'n kln bietje stao.

 

Den ne deez, de aander d

Ons Sjaan wier gloeiend kaod

Strak ruim ik jullie zelf op

k Gooi oe ammol op straot.

 

 

 

 

63 07 19b     Gao naor Krvel

 

Dorus zee:

Kk, as ik naauw n nutje vat

Dan is 't mee klne teugen

Want alle slukskes zn vort duur

t Moes eigeluk nie meugen.

 

Naris zee:

M'n duiven maand ik niemir in

'k Z ginnen halve gaore

Ze vraogen vfenvirtig cent

Veur ne jonge klaore.

 

Z'n Opa zee:

M'n trktemntje is zo kln

Ik mot paassen en meten

M'n grtste lol, (ds 't beljrt)

D za'k mar vort vergeten.

 

Verstaandige mensen zeggen:

De kasteleins hebben gelk

Dgge meer moet betaolen

Mar agge ws zt vatte m thuis

En gaot 'm bij Jaansen haolen.

 

 

 

 

63 07 26       W's 't verschil?

 

Twee aopkes in d'n dieretuin

Zaten hl zuut te kken

D'n ne zee: W is 't toch zund

D wij op meense lken.

 

Ge ziet ze hl d'n lieve dag

Hier deur de traolies gaopen

Ik vraog m'n ge wel is af

Wie zn hier naauw die aopen?

 

D'n aandre zee: W geef t toch,

W kan t ons verschillen?

As ik mar ollienutjes krg

Ik z nie aanders willen.

 

Want kwamen al die meensen strak

Ok in 'n kooi terchte

Dan z'n ze presies z as wij

Om ieder nutje vchten.

 

 

 

 

63 08 02       Vur w, heurt w

 

Ons Sjefke zee: Luistert is Pa

Ik ha 'n schn repport

En onze frater hee gezee:

Sjefke doe z mar vort.

 

Ik z van al d zuut geleer

ledere mrege vruug

Aon 't ende van deez schooljaor

Vanges ok wel muug.

 

Mar as ie 's aoves slaopen gao

Luister ik aon de deur

En aaventoe stao ik verstomd

Van w ik daor dan heur.

 

Want op z'n kniekes vur zun bed

Zeetie wttie dan wil

Daorvan worde as grte meens

Dan toch wel efkes stil:

 

Lieven Heer, Gij mot is heuren,

Ik dee hil 't jaor m'n bist

En ik heb mnne kattechismus

Ginnen ne keer gemist.

 

Onze vadder en ons moeder

Hebben allebaai gezee

As 't mar nen dag schn weer is

Meugde gij mee naor de zee.

 

Och j ik kan alln mar bidden

En vur de rest wocht ik mar aaf

Mar as't in mn vekaansie rgent

Dan ben ik nt mir z braaf.

 

----------------------------------------------------

 

t Zn netuurluk nog mar knder

Waor t lven vur begient

Mar wie 'n hl jaor hard gewerkt hee

Hee mee vekaansie ZON verdiend.

 

 

 

 

63 08 23       Dan is 't te laot

 

"Mar Sjefke toch, w zde wit

Ge het 'r nog wel vur gebid

Mee goei weer mgde mee naor 't straand

Wrom zde nie bruin gebraand?

 

Mar grutje - zee dieje klnen aop -

W zde toch ne golliepaop,

Hoe kan mn witte huid verdwnen

As de zon himmol nie wil schnen?

 

"Ik z vanges niks tevreeje

Waor blfde z mee oew gebeeje?

Gij zegt wel: Vraogt, ge zult verkrgen

Mar ik heb niks gehad as rgen."

 

"Naauw kan t netuurluk wel gebeuren

Dsse me d'aander maond verheuren

Mar as de zon dan stao te prken,

Zit ik tegen ze frater aon te keken.

 

 

 

 

63 08 30       Zwaore kost

 

Ze waren saomen op de mrt

De opoe en de klne

D'r tassen waren vol en zwaor

En opoe mar aon 't schnen.

 

De opoe zee: W is t toch zwaor

Ze laoten aauwe vrouwen

Mee 'n stf volgelaoje tas

Mar zwten en mar sjouwen.

 

't Zwaorst is dieje rje kl

Hij is haost nie te draogen

Agge z naor de mrt toe mot

Dan zde te beklaogen.

 

Zeg opoe, zee dieje klne toen

Want d was unne wzen,

Vende gij rje kl te zwaor

Vat dan vort mar redzen.

 

 

 

 

63 09 06       Toch haaj beet

 

D'n Amsterdamse Jan docht bij z'n ge

Ik zal die Brabanders wel krgen

"Asse me saome 's gaon visse

Zal ie wel zien wat jullie missen."

 

Wij visten in de Lindengracht

Met wat oud-bakken brood

En als de vis niet bijten wou

Dan sloegen wij hem dood."

 

Hij is mee Tilburgers gaon vissen

Jaogen op prooi in t zilte nat

Naauw meugde aachteraaf gaon vraogen

Wttie toen gevangen had.

 

Hij gooide in, mar t was lauwloenen

Z'nen haok vatte z'n ge schoenen

Hij haauwt z'n ge nog wel grt

Mar unne visser, d wordt ie nt.

 

 

 

 

63 09 13       Ho haauwen

 

De moeders uit de Witsiebaon

Die kwamen bij mekaare

Want 't verkeer is daor te druk

Waor ze bezrgd om waren.

 

Ze willen zelf naauw veur de jeugd

- En die zn daor mee veulen -

Bij 't aon- en uitgaon van de school

Veur pliessiegent gaon speulen.

 

Ze willen briggedierke zn

Om zdoende de heren

die soms gn heer zn in 't verkeer

'n "Ho" te kommenderen.

 

Nou j, daor is wel reeje veur

Daor is echt niks in tegen

Ik heb al dikkels van ons Sjaan

't Kemmando "ho gekregen.

 

 

 

 

63 09 20       Kachelhout

 

De klne knder uit de buurt

Zn lucifers aon 't spaoren

Ze ha'n aon me Nol gevraogd:

Wilde ze vur ons bewaoren?

 

Nol zee: Mee liefde en plezier

En vur die klne brakken

Spaort ie verbraande lucifers

En douwt ze n z'n zakken.

 

Hij hee 'n kiesje thuis in 't schop

Hillemol volgelaoje

Z'n vrouw zee: Wrom motte gij

Oew pakken z begaoje?

 

Ge zult mee al die lucifers

Oew zakken nog afscheuren,

Of wilde gij van 't wnter soms

Mee kachelhout gaon leuren?

 

 

 

 

63 10 04       Zegget mee blomme

 

De Jan was stevig zat gewist

Vanges was 't thuis toen fist

's Aandrendaogs docht ie: Verdomme,

Ik koop vur m'n vrouw w blomme.

 

Die gedaachte krg ie aon 't buffet

Mar agge dan gin centen het

Dan zit r aon de kiest wel ne

Die oe w stuiverkes wil lne.

 

Och, pruuvers hebben 'n goei hartje

n Paor die gaven 'm 'n kwartje

't Hee 't dubbele opgebrocht

Van de blomme, dietie kocht.

 

Hij kwaam frd thuis mee 'n bouquet

Dttie geschooid ha aon 't buffet

De blomme gaaf ie aon z'ne schat

En van de rest heetie'r 'n paor gevat.

 

 

 

 

63 10 11       Wein, Weib und Gesang

 

D'n Drik ha hil z'n lve lang

Gedocht aon Wein, Weib en Gesang

Drom ha hullie Trees gezee:

Zeg Drik, hoe schaai 't 'r naauw mee?

 

J - zee d'n Drik - ik doe m'n best

Mar ak bezig z dan is t de pest

Dan z ik - z gij wel zult weten -

M'n goei veurnemes gaauw vergeten.

 

Mar Drik - zee Trees - denkt is aon mn

Hoe goed d'k aaltij vur jou ben

Wilde gij z vort hil oew Iven

Mee die plezierkes bezig blven?

 

N Trees - zee Drikske op t list -

Van mrge aaf doe ik m'n bist

Drom haauw ik zis weken lang

Van Wein en Weib zonder Gesang.

 

 

 

 

63 10 18       De blaoier vallen

 

We hebben naauw z zuutjes aon

De zomer wel gehad

Ons Sjaan hee mn lange onderbroek

Al uit de kaast gevat.

 

t Flanelleke lee k al klaor

Wrm, mee lange mouwen

Want ge kunnet weer - zee ons Sjaan -

Gin genblik vertrouwen.

 

De schaauwkes rken overal

Ge kunt nie zonder vuurke

En 's aoves braand ze efkes deur

Al is 't mar vur 'n uurke.

 

Van dieje kaant hee's Sjaan verstaand

Ze zee aaltij "Gadome,

Ge wit toch w 't spreekwoord zee:

Van de wrmte moet 't komen."

 

 

 

 

63 11 01       Allerzielen

 

De mist hangt as n grze waos

Triestig tussen de zerken

De bmen staon r kaol en leeg

As wachters rond de perken.

 

't Is n geritsel rontelom

Van de blaoier die vielen

't Is net of ge de stemmen heurt

Van afgestrven zielen.

 

nen Blompot staot 'r hier en daor

Om ons te laoten weten

We zn degene die hier rust:

"Nog aaltij nie vergeten".

 

De meensen komen en ze gaon

Ze bidden en ze knielen

De hle wreld is in rouw

Bidt mee, t is Allerzielen.

 

 

 

 

63 11 08       Kuuskes jaogen

 

De Nillis ging op St.-Huibert-jacht

Op wilde vrkes schieten

Mar hoeveul keren dettie scht

't Waren ammol nieten.

 

nen Drver kreeg r meelij mee

En zee: Tussen die breeje slten

Heb ik vier vrrekes gezien

Al zn t gin hle grte.

 

De Nillis ging, hij keek, hij scht

En zonder overdrven

De wilde zwijntjes lieten daor

D'r jonge zwijnen-lven,

 

De Nillis ging 'r frd op aaf

"Ik heb ze goed geraokt,

Toen vloekte ie "die kuuskes zn

mee schoensmr zwart gemaokt.

 

 

 

 

63 11 15       En mar zuuken

 

Hil de femilie heeget druk

Mee zuuken en mee kken

Om kln stukskes uit de Kerier

Saomen te vergelken.

 

Van grt tot kln zuuken ze mee

Want asse n prske winnen

Dan zn ze mee d're Sindreklaos

Al van te veuren binnen.

 

t Is al locht de moeite werd

Oew kaans is te preberen

En ge wit dan ok meepessaant

Wie zal adverteren.

 

Al winde himmol ginne prs

Toch hedde veul gewonnen

Ge wit dan waor ge kpen moet

En daor is 't om begonnen.

 

 

 

 

63 11 22a     Dan maag 't

 

Merieke moog d'n irste keer

Naor 'n echt bal toe gaon

En ze w gre dan 'n kld

Mee blte schouwers aon.

 

Mar hullie moeder zee al rap:

"D denk, d zal wel zn,

Gij zt vur zveul bltighei

Ommers nog vuls te kln."

 

Merieke klaogde hullieje pa

Toen bitter d're nd:

"Ons moeder zee: Ik z te jong

Vur 'n kld mee veul blt."

 

De vadder ging toen naor z'n vrouw:

"Meens laot d medje toch,

As 't uit z'n ge zitten blft,

Dan is ze oud genog."

 

 

 

 

63 11 22b     Lang en gelukkig

 

Ons Sjefke vroeg as ieder jaor:

"Opa, hedde oew lijstje klaor?

Want Sindreklaos wit echt nie goed

W dttie vur oe rijen moet."

 

zen Opa grinsde in z'nen baord

En zee: "As Sindreklaos verjaort,

Dan zal ik op m'n briefke schrven:

Ik vraog 'n lang, gelukkig lven."

 

"De lengte kunde nie bepaolen,

Mar w geluk, d kunde haolen

En d is vur ne meens op jaoren

'n Fn fleske goeie klaore."

 

"Want echt gelukkig z ik pas

's Aoves mee 'n stevig glas

Mar 't moet van Jaansen op Krvel zn

Die's nie alln lekker, maar 't is middelcn."

 

 

 

 

63 11 29       M'n ideaol

 

Die t lieke zingt d is 'n vrouw

En is 't netuurluk eens mee jou

Ze noemt de mannen oud en kaol

Mar desondanks, 'n ideaol.

 

Ze drft de spot mee ied're man

As wij d ok 's din, w dan?

Dan kreegde 't volgende verhaol

Over ons mannen-ideaol.

 

Vruuger ruukte gij naor odeur

Naauw is t alln mar zuurkl-geur

t Lief tevreeje knd van toen

Is naauw 'n vrouw, die kwkt om poen.

 

Geef ik 'n kus in oewe nek,

Dan zegde: "Gao deur, aauwe gek,

Ik werk ik zwt... en ik betaol

Alles vur jou, m'n ideaol.

 

 

 

 

63 12 13       W nog wel?

 

Rken is hillemol verkeerd

Wie 't laoten kan doe beter

Mar wieste d ziekte k loert

Op nen gezonden eter?

 

De Zon is k 'n grt gevaor

Daor kunde 't k van krgen

En over unne meens die drinkt,

Zumme gewoon mar zwgen.

 

Ok vur de vrouw die schn wil zn

Zn r angels en klemmen

Dus die vrt aon d'r lippen vrft

Heurt k al bij de bremmen.

 

Dus... niemir rken en gin zon

En mee mundjesmaot eten

Nt drinken en 'n schne vrouw

Tnemekaar vergeten.

 

Ik vn dsse t allemol

'n Bietje overdrven

Want agge naauw ok niks mir meugt

Waor wilde dan vur Iven?

 

 

 

 

63 12 20a     Hoop op vrede

 

Bekaant tweeduuzend jaor geleeje

Brocht nen Engel t nuuws naor beneeje

"Vree aon de meensen van goeie wil

'n Glaanzende ster stond hl efkes stil

Ze keek 't gevruut daor onder is aon

En trok deur 't donker 'n heldere baon.

 

Straks zal d alles z'n ge herhaolen

Diezelfde ster zal opnuuw staon te straolen

n Moeder beschnend, die baort in ne stal

Dan raost ze wir verder deur 't hlal

Net as tweeduuzend jaor geleeje

Mee wnig hoop op n blvende vreeje.

 

Ge vraogt oe soms aaf: Waor leege't toch aon,

Wil'r dan niemand in vreeje bestaon?

Wrom hebben meensen z wnig geduld?

Waor lee de rzaok? Wie hee de schuld?

Aon de strijd van de rassen, d'n hongersnd,

D'n haot, de ruzie, ellende of dd?

 

Zn t de blanken, of zn 't de zwarten?

De meensen mee angst of moed in d'r harten?

Mee unne toekomst of mee n verleeje?

Die hebben gevloekt of die hebben gebeeje?

Want over de vreeje praoten of schrven

Is hl w aanders as vreeje belven.

 

Zuukt bij n aander gin schuld vur d faolen

Laot irst de ster van oew ge is straolen

Die strmen van liefde, dwars dur t hlal

Saomen liet komen in unne stal,

Waor n kiendje bittere kaauw hee geleeje

Stelt daor oew hoop op, dan komt de vreeje.

 

 

 

 

63 12 20b     Fistdaogen

 

Overal in alle winkels

Ziede vur de raomen goed

Hoe ge Kerst- en Nieuwjaorsdaogen

Thuis gezellig vieren moet.

 

Dennegruun en Krsevlmkes

'ne Kalkoen of 'n kenn

Zullen vur de miste meensen

Wir 'n bron van vreugde zn.

 

As wir vrome liekes klinken

En de taofel die stao klaor

Belfde echte hgte punten

De schnste daogen van 't jaor.

 

Dan 'n rk glas om te drinken

En t wordt mee rcht 'n fist

Agge irst bij slter Jaansen

Op 't Krvelpleintje zt gewist.