Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1964


 

 

64 01 03       Haauwt 'r de moed mar in!

 

D'r is wir 'n jaorke tne

Wir twaalf maonden zn vurbij

W zn we'r wzer van geworre?

Nou zegget is, w denkte gij?

 

Heeget jaor d naauw vurbij is

Jouw of mn iets goeds gebrocht

N, ik bedoel gin klnighdje

Mar iets grts, waor ge op wocht?

 

Hoeveul echte fne daogen

Vuul t jaor is aon z'ne taand

Ik weet zeker dgge ze kunt tellen

Op de vingers van n haand.

 

Mar j, we gaon opnuuw begienen

Zet oew zwaorigheid opzij

Denkt mar "over twaalf maonden

Is ok t nuuwjaor wir vurbij."

 

 

 

64 01 10       Aander materiaol

 

De lnzkskes van deze td

Waor zn die van gemaokt

Omd iedern diesse zie

'r Z van streek deur raokt?

 

't Spul begient al bij d'n baos

As die ze vol moet maoken,

Dan lpen 'm de traonen z

Mee straoltjes langs z'n kaoken.

 

Mar k de huisvrouw diesse krgt

Laot  nie veul vreugde blken

Ze komt gedurig mr tekort

't Is om mee te kwken.

 

De rzaok munne goeie vriend

Kan ik oe wel vertellen

Die lnzkskes worre gemaokt

Van rauwe juineschellen.

 

 

 

64 01 17       Ons Sjefke zee: "'t Is vuls te glad Pa"

 

't Ha gesneuwd, 'n dikke laog

Laag over hil de stad

'ze Klne Sjef zee: Blft mar thuis

Want 's vuls te glad.

 

Mar j, daor luister ik nie naor

Ik gao dur weer en wnd

Want agge thuis blft vur de sneuw

Dan zde ginne vnt.

 

Mar dieje klnen aop haauwt vol

Want j, z is 't 'r ne,

Mar oewen brommer laotte thuis

Aanders brikte oew bnen.

 

Toen kreeg ie 'n hl goei gedaacht

- Want soms zn jongens schatten -

Nie brommen pa, mar ge meugt men

Avvesseerplnkske vatten.

 

 

 

64 01 31       Ze vrren 'r uit

 

De meens van de belastingen

Die rrde van de kaauw

D'r was gin enk'le deur mir dicht *)

Hij zee: W doen ze naauw?

 

Zunne kellega wies 't wel

D'r is niks bezunders loos

Mar we krgen nuuw kaasten

En k nuuwe berroos!

 

Mar as hier alles open stao

Blf ik nie aon 't leket

Dan gaon we hier rap allemaol

Ok in 't vorstverlet.

 

Z wier gezee, z wier gedaon

Mar niemand had 'r spt

Belasting-meens ik hoop dgge

Vort aaltij gesloten zt.

 

*) In verband met het plaatsen van nieuw meubilair was het belasting-kantoor vorige week woensdag gesloten en... omdat de ambtenaren de koude en de tocht van de open deuren niet konden verdragen.

 

 

 

64 02 07       Nog gin Vaastenaovond

 

'n Aauwe taante van de Tiest

Die hee 'n knolraop-neus

Zwel d'n grtte, as de kleur

Allebaai irste keus.

 

Ze kwaam bij Tieste op bezuuk

Kln Tiesje keek ze aon

Bleef mee z'n duimke in z'ne mond

Stil in 'n huukske staon.

 

Toen ie unne rol sjepkes krg

Verdwn z'ne schrik al gaauw

Hij hiel d'r neus wel in t g

Mar was toch niemir schaauw.

 

Te langen liste kwaam ie los

"Taante, maokt oe nie muug,

Doe naauw oew mombakkes mar aaf

Ge zt 'n week te vruug.

 

 

 

64 02 21       In 1985

 

Ak mee kln Sjefke van ons Sjefke

's Middags waandel deur de stad

Dan vertel ik 'm van vruuger

Van al 't schn d Tilburg had.

 

Van alles w in vruuger jaoren

Is gewist of hee bestaon

Mar Tilburg is 'n stad geworre

De sloper hee z'n wrk gedaon.

 

D'n Heuvel is hl veul veraanderd

Vruuger is t n plein gewist

Mee kermis vol mee mallemeulens

Mnneke d was pas fist.

 

En daor aachter om t huukske

Op die dubbele autobaon

Ging ik mee ons Opoe daansen

Daor hee de schouwburg gestaon.

 

D'n aandre hoek, d was de Spoorlaon

Waor t keffee van Gaillard was

En hier bij 't huukske van de tunnel

Was de aauwe zaok van Kras.

 

Ok t Piusplein is veul veraanderd

Mar 't verkeer d moes 'r deur

Daor is veul vur moeten wken

Van de goeien aauwen sleur.

 

De Koningswaai mee z'n kln huiskes

- n Bietje rauw, mar goed van aord -

Paaste niemir in 't stads bld

Die ging gelk van de kaort.

 

De Zomerstraot die moes ok ruimen

Daor kwaam de Schouwburgring

En de Bredaoseweg moes veuraon

weg, vur de verbetering.

 

Z verdwn de Industriestraot

De Alleenhaauwer ging mee

En de Noordhoek waor Giel Verhoeven

Op de spie gezeten hee.

 

J jong, z was aon alle kaanten

D'r wier gesloopt, ze brken aaf

W vural de aauwer meensen

Soms wel iets te denken gaaf.

 

Opa, zee toen m'ne klnzoon

Naauw begrp ik onderhaand

Wurom veul aauw meensen praoten

Van de schoonste stad van 't laand.

 

 

 

64 02 28       Verschil in td

 

't Is gevaorluk in 't verkeer

Elken dag meer ongelukken

'n Ogenblik nie opgelet

En ge zit mee de stukken.

 

Mar de techniek die gao mar deur

Ze zn nie gaauw tevreeje,

Veuruit, nog harder as t kan

En nog veul grter sleejen.

 

De kraanten staon geregeld vol

Mee auto's vol pretenties,

Daorneffe in ne zwarte raand

De trieste advertenties.

 

De reeje? De sjeffeur van VENDAOG

Rijdt de waogen van MRGEN

Mar op de weg van GIESTEREN

En d moet doojen vrgen!

 

 

 

64 03 06       Op vurschot

 

Ons taante Sien zit z gezee

Goed in d'r slappe waas

Daor aost hil de femilie op

Al gift d ok gin paas.

 

Ze gao iederen aovend vruug

Mee de kiepen op stok

En alles wesse daormee spaort

Gao in nen aauwe sok.

 

Giestere ging ze op bezuuk

Mar daorbij hasse pech

t Rgende aauw wven

En de liste bus was weg.

 

Ze zee: W moet ik naauw toch doen?

Vur lpen is 't wd

Mar as ik unne taksie vat

Z 'k unnen daolder kwt.

 

Mar taante - zee m'n zwaoger toen -

Ge zt zeker nie goed,

Wie gao'ter naauw in 's hemelsnaom

Mee z'n weer nog te voet?

 

Toen zee ze: J 't is wel zund

As m'n huudje bedrft,

Ik rij, dan lpte gullie mar

Agge strak minder rft.

 

 

 

64 03 20       D wies ze wel

 

D'n Bart ha ruzie mee z'n vrouw

Want zij draogt thuis de broek

De stakker zocht toen zunne trst

In t kroegske op d'n hoek.

 

Zij belde efkes laoter op

Is daor diejen meens van mn?

t Antwoord was: "Hier staon 'r zis,

Mar ginne die ik ken."

 

"Hoe ziet 'r jouwe meens dan uit?

- Vroeg toen de kastelein -

"Heetie rooi haor, of is ie dik

Of van de slanke lijn?

 

"J, zee de vrouw, ik weet k nie

Waor ie persies op lkt

Mar ik weet wel dt dieje is,

Die z schuldbewust kkt."

 

 

 

64 03 27       Van (Paos)aaier maoken

 

De Paosvogel zaat op de spits

Van d'n Heuvelse toren

Beneeje zaag ie niks as zaand

Vol gaoten en vol voren.

 

Op de kaaibaand, vlak vur Ries

Zaat de Paoshaos te kken

En kkend naor de Lndebm

Ging ie zuutjes aon t kwken.

 

"We hebben onze td gehad

Zin ze tegen mekaare

Toen ze van d'ren irste schrik

Efkes bekomen waren.

 

"We hoeven in t aander jaor

Tilburg niemir te raoken

Ze kunnen t beter as wij

Hier zelf van aaier maoken.

 

 

 

64 04 03       f 19.000,-? N noppes!

 

De Tiest was bij de voetbalpool

En hij docht bij z'n ge:

t Is d'n aonhaauwer die wint

Ik zal d'n buut wel krgen.

 

Ze kwamen ied're week heel trouw

De pool aon huis ophaolen

En elke keer moes onze Tiest

D'n inleg k betaolen.

 

Te lange liste was 't raok

De Tiest docht: "Naauw za'k beuren,

Ik heb t aaltij wel gedocht

Eens moes 't toch gebeuren."

 

Mar t ging nie deur, hij beurde niks

Hij was nie ingeschreven

"Mar waor is, z vroeg ik me aaf

Z'n inleggeld gebleven?

 

 

 

64 04 10       Prspl

 

De przen zus, de przen z

Worren de liste weken

Deur 'n bezrgde overhd

Ammol sekuur bekeken.

 

De lnen meugen nie omhg

De przen nie meer stgen

De meensen moeten vur d'r geld

De biste waoren krgen.

 

En as 'r soms k spullen zn

Die 't goei pl nie haolen

Dan moeten as gevolg daorvan

De przen k gaon daolen.

 

Mar wrom moet de N.T.S.

't Kkgeld nie halveren?

D'r films zn wd beneeje pl

D bleek al duuzend keren.

 

 

 

64 04 17       Al de twidde keer

 

De Tiest kwaam 's aoves laot naor huis

Mee 'n stuk in z'n voeten

Z'n vrouw zee: "Tiest d wordt te gek

Daor laot ik oe vur boeten."

 

"Oew smoesjes die geleuf ik nie,

Ge kunt veul beter zwgen,

Want ge zult vurlpig 'n maond

Gin trktement mir krgen."

 

As t naauw d'n irste keer nog was

Z ik t er bij laoten

Mar deez is al de twidde keer

D lpt toch in de gaoten."

 

"Of witte gij d al niemir

Maauwde ze ontevreeje,

"Ge zt al irder zat gewist

'n Jaor of zis geleeje."

 

 

 

64 04 24       Taol-Blommen

 

De mister vroeg list in de klas

"We is de schnste blom?"

Ons Sjefke zee: "Geranium

Want hij is echt nie stom.

 

De mister knikte en hij zee:

"Schrft d mar is op t bord

Mar onze Sjef z'n taoltalent

D scht daorveur te kort.

 

Hij trok ne rimpel in z'ne kop

En docht hl efkes nao:

"Gatjen, 't is m'n ge schuld

Dk hier vur gaoperd stao."

 

"Zeg mister zeej, naauw denk ik toch

D'k nie de goeie koos

Want ak t aachteraaf bekk

Zie 'k toch liever 'n rs."

 

 

 

64 05 01       Vur ne cent

 

Agge gezond van leeje zt

Hedde aaltij te wnig td

Zonder besef van oew geluk

Hedde't alle daogen druk.

 

Ge neem 't as vanges aon

Degge kunt lpen en kunt staon

Alln oew naachten slt in bed

En niemand aanders ndig ht.

 

Ge staot 'r mar amper bij stil

W't vur ne zieke zeggen wil,

Assie dag in dag uit daor lee

En himmol gin vuruitzicht hee.

 

Die nt mir aon vekaansie denkt

Gin vrije week, die vreugde schenkt

Gebonden aon z'n bed en thuis

Vndt ie 't lven vrt 'n kruis.

 

Mar dan ineens, slao alles om

Ze komen van "de Zonneblom

Hij glundert as 'm wordt gezee

Kom op jong, gij meugt ok 's mee.

 

Oew vekaansie verzrgen wij

Mee ammol zieken, net as gij

'n Hle week in de natuur

Hij denkt: Ds schn, mar ok hl duur.

 

Dan heurt ie d de hle stad

'ne cent per dag gegeven had

En z kwaam de zieke te weten:

De meensen zn me nie vergeten.

 

---------------------------------------------------

 

Aon t nd van deez triest verhaol

Komt hier netuurluk de moraol:

Hoe ge't doet kan me nie verdomme

Mar gift steun aon "de Zonneblommen.

 

 

 

64 05 08       Vur de meensen die vielen

 

t Is dien-herdenking

Seldaoten staon stram

Brgen van blommen

n Vurige vlam

Gezichten vol aondaacht

Vertrokken... verbeten

W de Duitsers ons aondin

Zumme nt mir vergeten.

 

Op de Waalsdorper-vlakte

t Moordveld in Vught

'n Moeder, ne Vadder

'n Wedevrouw zucht

Knder zonder vadder

Die nergens van weten...

W de Duitsers ons aondin

Zumme nt mir vergeten.

 

------------------------------------------

 

In Zeelaand, in Zaandvort

Daor zn ze wir blij

't Wordt daor wir zomer

"Die Zimmer sind frei"

De Duitsers die komen

We hebben wir eten...

De meensen die vielen

Die zmme vergeten.

  

De heer Fons van Beers, wonende Clercx-

straat 40 te Tilburg, hoopt volgende maand

zijn 88e verjaardag te vieren. Ondanks zijn

hoge leeftijd bleef hij ook dit jaar trouw aan

zijn gewoonte: in de mei-maand te voet naar

Den Bosch.

 

 

 

64 05 15       Doeget mar is nao

 

t Jong geraai van deze td

Praot hl veul over sport

Mar bij d'n aauwe Fons van Brs

Komen ze nog te kort.

 

Hij is ok deez jaor wir te voet

Naor d'n Bosch toegegaon

D heetie vfenzistig keer

In de maaimaond gedaon.

 

De Zuute Moeder kkt en laacht,

En denkt: Daor is de Fons

Die komt himmol van Tilburg aaf

Op maai-bezuuk bij ons.

 

----------------------------------------------------

 

Allee Fons, haauwt oew bntjes strak

En leer 't jong geraai

Hoe schn ons Brabants landschap is

Agge waandelt in maai.

 

 

 

64 05 22       Naor de vf-duuzend!

 

Alle Tilburgers die deez lezen:

"De halve stad hee al bewzen

Tilburg is nie langer 'n drp

Waor ge koffie drinkt mee veul geslrp."

 

Tilburg is echt gin grtse stad

Tenminste hier zn ze nie "nat

Ze lven mee d'ren buurman mee

As die k is w trubbel hee.

 

"De zieken bezuuken, d is hier gesnapt

Tweeduuzend zn r al ingetrapt

Z d iedere zieke naauw vrt wit

D Tilburg de zwakkeren nie vergit.

 

Tweeduuzend, des n fantastisch geluid

en d alln mar in Tilburg Zuid!

Ik weet zeker d ik nie overdrf

Mee Tilburg Noord, gaon we naor de vf!

 

 

 

64 05 29       We lpen aachter

 

As d'n Bosch w bezunders hee

Dan schrft de Bossche VEE VEE VEE

Aon alle poorten van de stad

"'s Hertogenbosch, die heeft weer wat".

 

En k de meensen in Bredao

Snappen ammol waor 't om gao

Daor wordt nie daogenlang gemaauwd

Vur dgge de bierfisten haauwt.

 

Mar ne Vierdaogse waandeltocht

Wordt in Tilburg hl stil gebrocht

Duuzenden lpen 'r in mee

Mar w doe Tilburgs VeeVeeVee?

 

De VeeVeeVee van ons die zwgt

Gaoget in Tilburg dan z slcht?

As Tilburg naauw is borden had

"Hil de jeugd naor de Waendelstad!"

 

 

 

64 06 05       D doe de zon

 

Agge hl vruug, of 's aoves laot

Erreges in d'n ekker staot

Dan heurde as op vleugeltjes

t Blij gefluit van veugeltjes.

 

In t vrije veld zde schatrk

De blommen staon ammol te prk

En zelfs de hl gewone bmen

Zn veul gruuner as ge kost drmen.

 

Ge krgt plezier in oewe tuin

De knder zien ammol al bruin

En elke man is blij verraast

Want z'n vrouw zingt, terwl ze waast.

 

De mrel, 't sijsje en de vink

Zeggen zingend: Doe nie z link

't Is naauw gin td vur sjaggern

Z blij, d'r is wir zonneschn.

 

 

 

64 06 12       Wie is er gek?

 

Ons laand was de verleeje week

Vur driekwart van de ws

"De Beatels" waren op bezuuk

Te zien vur hge prs.

 

Mee haoren as ne jongen aop

En jaskes as ne kiel

En weet ik w ammol nog meer

Kortom echt imbeciel.

 

Mar j ze beuren 'r ok veur

En echt zon bietje nie

Dus rges zn ze nie z gek

Want ze doen 't vur de spie.

 

Mar 't publiek d naor d'r kkt

Hee wel 'n grt gebrek

Wie vur die jankers geld betaolt

Die is hardstikke gek.

 

 

 

64 06 19       Op en aaf

 

"'t Weer in ons laand snapte nie

t Lkent wel getrouwd

D'n ne dag is t vuls te ht

D'n aandre vuls te koud.

 

D zee z'n me Tiest deez week

En ak 't goed bekk

Hee diejen aauwe sukkelr

Gadomme nog gelk.

 

D'n ne dag dan zee ons Sjaan

"Ge zt wir nie te vruug

Mar ben ik is w eerder thuis

Dan vraogt ze: "Zdde muug?

 

Z'n me Tiest zee naoderhaand

"Lgt oe 'r mar bij neer,

Want vrouwen plen kunde nie

Ze zn net as 't weer.

 

 

 

64 06 26       Nao zistig jaor

 

Gatjen w was d boerke kaod

Zistig jaor lp ik langs de straot

Gin meens die me nt hee geheurd

En witte w naauw is gebeurd?

 

ne Pliessiegent kwaam langs en zee:

"Heur ik jou roepen Aarbee-bee-bee?

Dan zitte schf, d meugde nie

As ik gin ventvergunning zie."

 

Omdk m die gin tne kon

Zette ie mn toen op de bon

Zistig jaor kwk ik langs de baon

En naauw vallen ze me daor over aon.

 

Mar toch - zee - h'k geluk gehad

D 't hier gebeurde, in de stad

Want ha'k 't aon de grens gedaon

Ha'k vur St.-Petrus gestaon.

 

 

 

64 07 03       Mee de bus mee!

 

D'n opa stapte in de bus

Mee 'n grte ds vol gaoten

Daorin zaat 'n kwakende nd

Wan 't bisje kon nie praoten.

 

Toen zee nen heer "Zeg luistert is

Ik heb meelij mee d dier

Of denkte gij soms d 't bist

Alln kwaakt van plezier?

 

D'n opa keek 'm efkes aon

En schudde mee de ds

Toen zeetie mee versleten stem

Kraokend en k w vs:

 

"Ze kwaakt zeker nie van plezier

Ge ht gelk meneer

Ze is gewoon bang in de bus

Ze rst d'n irste keer."

 

 

 

64 07 10       Ln naor wrk

 

Ons Sjefke lpt d'n hlen dag

Te maauwen in z'n ge

"'t Is me hier de zomer wel

Host alle daogen rgen."

 

"In 't veurjaor ak naor school toe moet

Stao de zon fn te schnen

Mar agge dan vekaansie ht

Is 't goei weer ineens tne."

 

'ze Vadder zee: "Agge goed leert,

Dan krgde ln naor werken."

Ik heb geleerd as unne zot

Mar ln? Niks van te merken.

 

Mar j, ons Sjefke is nog kln

't Is goed dttie vast zie

't Prd d d'n haover verdient

D krg 't dikkels nie."

 

 

 

64 07 24       Nog efkes

 

De liste likes zn 't zwaorst

D is me wel gebleken

Ik z echt aon vekaansie toe

De liste twee, drie weken.

 

Nog efkes taande op mekaar

t Ld is host geleeje

W zak strak m'n vekaansie-werk

Toch lekker lui besteeje.

 

Ik blf dan s mrges laot te bed

En verder hl veul zitten

Of ak s middags gegeten heb

Lekker 'n uurke pitten.

 

Mar wtter van terchte komt

Zal de td moete leren

Want thuis daor is ons Sjaan d'n baos

En die wil gaon kamperen.

 

 

 

64 07 31       Ieder z'ne meug

 

Vort virtien daogen lang vekaansie

W zumme daor naauw mee gaon doen?

Want virtien daogen, lekker vrij zn

Vraogt ok virtien daogen poen.

 

D'n ne buurman gao naor Spanje

D'n aand're gao naor Ostenrk

Mar wie z'n rs nie kan betaolen

Komt nie verder as Osterwk.

 

Och j, de meensen willen rzen

Hl hard, hl vlug en liefst k wd

Mar om d'r ge laand te kennen

Daorveur hebben ze gin td.

 

Giethoorn en de Friese meren

Daor hebben ze gin aondacht veur

En t schns van de Veluwe

Is iets waor ik niks mir van heur.

 

Mar lekker op m'n ge plaotske

In m'nen ge luie stoel

Vn ik bij m'n ge pilske

De echte rust die ik bedoel.

 

't Zal mn nie overkomen

W'k deez week nog heb geheurd

En w munne aauwen buurman

't Vurrig jaor nog is gebeurd.

 

De listen dag van de vekaansie

Kocht z'n vrouw uit echte nd

Vur d'ren allerliste gulden

In plaots van bier, gewoon 'n brd.

 

 

 

64 08 20       D hemme wir gehad!

 

Ziez, de peperkoek is op

't Goei lven gedaon

We zn ammol wir z as 't heurt

In 't gareel gegaon.

 

We denken nog is efkes terug

Aon zon en zee en zaand

Aon virtien daogen himmol vrij

Z lekker van d'n baand.

 

Mar j, aon alles komt 'n end

Vekaansie is 't gewist

Dus naauw oew mouwen opgestreupt

t Is nie aaltij fist.

 

Eigenlijk is 't wel goed

Want onder ons gezee:

We zaten toch vrt zuutjes aon

Mee 'n lege portemunnee!

 

 

 

64 08 28       Kampeer-plezier

 

Unne meens uit Groningen

Die in Zeeland kampeerde

Trof daor unne Tilburger aon

Iets wttie echt wardeerde.

 

Ze gingen saomen wg om vls

En gruunte te gaon haolen

Mar j, de weg was z lang

En de zon stond te straolen.

 

Ze krgen dorst en ln deurom

'n Stf ketierke aon.

En mee 'n goei stuk in d'r pet

Zn ze wir t'rug gegaon.

 

Ze hoefde echt nie veul te doen

Toen ze t'rug kwaamen sjkken

Om hullie vrouwen letterluk

Is uit d'r tent te lokken.

 

 

 

64 09 04       Ene wies 't beter!

 

"As iedern vrt auto rijdt

- Zee Nard tegen z'n ge -

Dan zal ik ok is gaauw gaon zien

'n Rijbews te krgen."

 

Z heetie host n half jaor lang

Z'n rijlessen gekregen

En praotte over knipperlicht,

Stopbord en vurrangswegen.

 

Hij wies as t om parkeren ging

De afstanden per meter

Hij had 'r steeds t buukske bij

En wies t aaltij beter.

 

Mar n man was 'm toch te glad

En die krg 'm te pakken:

De meens die de ksaomes haauwt

En die de Nard liet zakken.

 

 

 

64 09 11       Fesoen en z

 

Ge ziet zo dikkels in de bus

De jonge gaasten zitten

Terwl de aauwe meensen staon

D is "medern d witte.

 

Wie laot 'r nog n dame veur?

Wie helpt 'n pekske draogen?

D z ik aon de jongelui

Toch wel is willen vraogen.

 

Ze weten wl wie "Ringo is

En hoe 'nen brommer scheurt

Mar d'r zn r vrt wnig bij

Die weten hoe d t heurt.

 

D'r wordt over ontspoorde jeugd

Soms wel is deurgedraoft

Mar ds mistal d'r ge schuld

Ze dn z onbeschaoft.

 

 

 

64 09 18       Haauwdoe war

 

De rgen kletst tegen de ruit

Ge ziet gin zon mir schnen

t Wordt s aoves en 's mrges koud

De zomer is wir tne.

 

De lampen braanden 's aoves vruug

We lezen, dammen, kienen

Nog efkes en t is z wd

De wnter gao begienen.

 

De koleboeren rije rond

De blaoier gaon aon 't kleuren

Nog efkes en d'n ijscoboer

Kan z'n W.W. gaon beuren.

 

t Brengt 'n bietje weemoed mee

Mar toch zn we tevreeje

Want dmme znne zomer ha'n

Was vuls te lang geleeje.

 

 

 

64 09 25       De R.E.M. weg?

 

De T.V. hier in Nederland

Die is gebouwd op Zuilen

Mar as de R.E.M. op zuilen bouwt

Gao hl de troep aon t huilen.

 

De vf omroepen zn 't liefst

Zelf de T.V.-baos blven

Ge ziet de dimmekraosie kan

Ok wel is overdrven.

 

En agge in 't Westen wnt

Hedde reeje tot maauwen

De R.E.M. moet weg en alles blft

Wir lekker bij t aauwe.

 

t Zuiden neem 't nie z zwaor

D denkt: Ge vcht mar, knder

Wij kken in de tussentd

Wel naor d'n Belze zender.

 

 

 

64 10 02       As 't kaauwer wordt

 

As t kaauwer wordt dan komt de td

Van haogel, sneuw en vorst

Van dikke trui en overjas

En boerekl mee worst.

 

As t kaauwer wordt dan komt de td

Van niessen en van hoest

En ondanks van liters lvertraon

Van gekuch en geproest.

 

As t kaauwer wordt dan komt de td

Van lezen in nen hoek

Van 'n flanellen onderhemd

En lange onderbroek.

 

As t kaauwer word dan komt de td

Van wrmen en gemak

En agge daor n klets van vat

Van koffie mee cognac.

 

 

 

64 10 09       Z vuil was 't er

 

J zee de Tiest, z'n me Jaon

Die is vort uit de td

Ge wordt er gewoon viesluk van

Agge is bij 'm zt.

 

De kachel stkt ie mee pepier

Van unnen aauwe kraant,

Of mee aauw todde dietie vnd

D vn ik toch wel schaand.

 

Mar zondags stkt ie alles op

Wttie mar vne kan

De vlokken vliegen dan omhg

Tot in z'n koekepan.

 

De muizen aachter t behang

Kken mekaare aon

En doen vur al die vuilighd

D'r overallen aon.

 

 

 

64 10 16       Olympiade

 

De blom van hl de wreld

Is naauw saomen in Japan

En ieder laand laot gre zien

W d't berke kan.

 

Och j, 't gao nie om de winst

D wordt r bij gezee

Mar agge gin medollie krgt

Dan telde niemir mee.

 

Ons Sjefke die is nog mar kln

Mar heege't al gesnapt

Wie wint is unne halven God

Wie verliest wordt vertrapt.

 

Mar agge daor naauw over maauwt

Zde 'n sjaggern

Alln t meedoen, d telt mee...?

D zee de Coubertin.

 

Mar aachteraaf:

Ok Tilburg is 'r giender bij

Hup Lia, doe oew bist

Al brengde gin medollie mee

Dur jou hee Tilburg fist.

 

 

 

64 10 30       De kaans van d'r lve!

 

Ons taante Sien hee ginne man

En daorvan heese spt

Want daordur kan ze durre gal

Nt is aon iemand kwt.

 

Ze is echt, wgge noemt, n kaoi

En lilluk as de naacht

Ge krgt d'n indruk desse kwkt

As zij denkt dsse laacht.

 

Ze ha z gre unne meens,

Nie om veul van te haauwen

Mar meer as unne (v)echtgent

Om lekker af te snaauwen.

 

Mar niemand is r ingetrapt

Ze hee nt kaans gehad

Toen zaag ze 'n gelegenhei

En die heese gevat.

 

Ze stao naauw mee 'n platte pet

Te wochten aon de kaant

Tot desse unne fietser zie

Waorvan 't licht nie braandt.

 

Naauw heese vort 't liste woord

D'r baon is 'n sukses

Want zee ne man n woordje t'rug

Dan kregt ie 'n press.

 

 

 

64 11 06       Alln voetgangers!

 

t Ha gergend d 't gt

De straoten waren nat

zen Ome Nol was al tien keer

Deur auto's volgespat.

 

Hij ha gefoeterd en gevloekt

En de meens ha gelk

Z'n broek en zunne rgenjas

Die zaten vol mee slk.

 

Toen stopte r 'n grte slee

En ne menheer die zee:

"Kunde gij mn vertlle vriend

Waor d d'n Haaikaant lee?

 

Z'n Oome Nol die keek 'm aon

En zee: "D weet ik goed,

Mar ik help nit gin auto's mir

Want ik mot zelf te voet."

 

 

 

64 11 13       Omgekeerde wereld

 

't Weer is koud, en kil en guur

't Is ammol effe triest

As unnen bm, die n vur n

Al z'n blaoikes verliest.

 

De vrkes kwken in de kooi

Ze weten: "'t wordt td"

J, 't mot k nie alles zn

Agge 'n vrken zt.

 

Onder de meensen zn 'r k

Die vruuten in den drk

Mar d gevruut levert niks op

Gin ham, gin worst, gin spk.

 

Zo koom ik dan hl zuutjes aon

Terchte waor ik wil

Zo'n vrken vrt mist meensen op

En d is 't verschil.

 

'n Vrken d ons eten gift

D hee mn sympathie

Mar unne meens, die meense vrt

Zo ne mot ik nie.

 

 

 

64 11 20       Ook twee srten

 

t Is krk as onzen Opa zee

- En die is oud en grs -

'ne Meens dur 't lven grt gebrocht

En deur ervaoring ws.

 

"Twee srten vrouwen zn r mar

Vertelt ie hl op staoi

"De n srt d zn laastige

De ander d zn kaoi."

 

Mee mannen is 't sjuust gelk

Daor is de keus nie grt

Daor hedde ok twee srten in

Mar wffer raoide nt.

 

D n srt zn gelukkigen

Daor wordt nie deur gesjouwd

D aander srt is 'r mee klaor

Want d srt is getrouwd.

 

 

 

64 11 27       Mnne Sindreklaos-puzzel

 

t Wordt Sindreklaos en grt en kln

Die sjouwen mee sepriezen

Mar ik weet - net as ieder jaor -

Wir nie w ik moet kiezen.

 

Ik lp de winkels in en uit

En kk vur duuzend raomen

Mar ik zie nerges w ik zuuk

En ds sjuust 't vurnaome.

 

O, wilde weten w d is?

W 'k as sepries wil geven?

D is in 'n menuut gezee,

En nog gaauwer beschreven.

 

Kk, ik zit mee n grt prebleem

D ik nog op moet lossen.

n Ding d honderd gulden lkt

Mar 't maag mar 'n tientje kossen.

 

 

 

64 12 03       Hij was 't nie

 

Zeg mnneke, ken ik jou nie

Nog van d'n aauwe td?

Ik koom nie gaauw op oewe naom

Vertelt is wie ge zt?

 

Gij ht toch t mee mn gewerkt

In de sleuf mee de schuup

We stonden daor in t aongegaon

't Was zveul per kuub.

 

Menheer, d z ik nie gewist

Al was d wel m'nen baos

Ge ht toch de verkeerde veur

Want ik was nie z dwaos.

 

Ik heb wel in de sleuf gestaon

Al was t ln nie grt

Mar van t wrk kende mn nie

Want werken dee ik nt.

 

 

 

64 12 11       Vergeten groepen!

 

"De Koerier" schrf verleeje week

"Denkt k is aon de post.

Die meensen, die deur weer en wnd

Rond moeten vur de kost."

 

Och j, ze hebben t niet goed

Mar z zn r veul meer

Die trouw d'r toerke moeten doen

In alle srten weer.

 

De melkboer en de slagerskncht,

Bezrger van de kraant.

Peliesie, bkker, gruunteboer

Och, iedern bekaant.

 

Ik gun de postbooi z'n segaar

Vur mn part, gifd'r drie,

Mar vergit 's wnters in de kaauw

Ok aander meensen ne.

 

 

 

64 12 18       Z de aauw zongen

 

Jaans:

Zeg buurvrouw, naauw is toch ons Riet

Venaovend uit mee jullieje Piet

Ze gingen daansen hier of daor,

W denkte, kan d gin gevaor?

 

Merie:

Och meens haauw op mee oew gemaauw

Laot ze toch gaon, w gift d naauw

Zlang ze daansen mee d'n hp

Is 'r toch ommers niks te kp.

 

Jaans:

Ds waor, mar is t aachter de rug

Dan komen ze wir saomen t'rug

En wtter dan gebeuren kan

Daor heb ik echt 't mn nie van.

 

Merie:

Maokt oew ge nie ongerust

W geevet, d de jeugd is kust

Of zde zwd uit de td

Dgge d zelf vergeten zt?

 

Jaans:

W denkte wrom d'k hier stao?

Ik gao gewoon m'n ge nao

M'n dochter is presies as ik

Ds net de reeje van m'ne schrik.

 

 

 

64 12 23       'r Braandt gin krske mir

 

Z'n lve laank ha aauwe Tiest

In 'n huiske gewond

D erges in de Kningswaai

Schf op n huukske stond.

Daor hee'tie veul geluk gekend

En k veul sjaggern

Mar t huiske leek m 'n kestl,

Al was t k nog z kln.

 

Hij hee gesjouwd, vur 'n stuk brd

t Was ginne vette pot

Mar s aoves vond ie aaltij trst

Thuis bij z'n duivekot.

En zondags, uit de liste Mis

Dan stond 'n maotje klaor

Z ging t lve van de Tiest

Gestaog deur, jaor nao jaor.

 

As 't Kersmis wier, dan ha z'n vrouw

Aaltij n bumke staon

En uit de Naachtmis staken ze

Saomen de krskes aon.

Toen z'n vrouwke gestrven was

Kocht ie 't bumke toch

Mar omdttie allnig was

Vond ie n krs genog.

 

Naauw zit ie in 'n grt tehuis

Op kosten van de stad

Mar 't doe't m zeer en hij denkt t'rug

Aon wttie vruuger had.

De Kningswaai wordt opgeruimd,

t Gao boven z'n verstaand

Dtter in t huiske op d'n hoek

Deez jaor gin krs mir braandt.

 

Hij zie beneeje, in d'n hof

ne Kerstbm mee veul licht

Mar assie traonen komen vuult

Knpt ie z'n ge dicht...

"Och, Kiendje in de krib, ik weet

D Gij 't begrpen kunt,

Wrom is mn, as aauwe klt,

Gin huiske mir gegund?