Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1966


 

66 01 07       Zaolig Nuuwjaor

 

'n Nuuw jaor stao wir vur de deur

W zal t ons wir geven?

Zn we strak, as't wir Nuuwjaor is

Dezelfde meens gebleven?

 

Of zn we goed vuruit geboerd

Krgen we In naor werken

En lieten we - die t minder trof -

Ok onze vurspoed merken?

 

Of brengt t nuuwjaor tegenslag

Alles kan oe gebeuren

Haauw r dan toch de moed mar in

W schiette op mee treuren?

 

Ge vat 't jaor mar z as 't komt

Mee goei of kwaoie dingen

Ge kunt ommers wetter gebeurt

Oe lvenslot nie dwingen.

 

 

66 01 21       De naom zee niks

 

Rondwaandelend dur Tilburgs straoten

Krgde soms iets in de gaoten

D agge't eventjes bekkt

As n tang op 'n vrken trekt.

 

"den Heuvel is hillemaol plat

'n "Koei"-straot die gin koei bevat

'n "Tuin-straot, die gin tuintjes hee

ne "Noord''-hoek, die in 't centrum lee.

 

'n "Akker''-straot, die kkers mist

Is de "Park''-straot t park gewist?

En de schn vrijgezellenflat

Is in de "Trouw"-laon neergezet.

 

Sjeekspier hee vruuger al gezee:

- En ik heb daor ok vrede mee -

"We geve't hoe dt bisje hiet,

Agge mar z'n goei kaanten ziet.

 

 

66 01 28       D krg ie wel

 

De Peer brocht ied're zaoterdag

'n Buske blommen mee.

Z lang al dtter hullie Trees

Gin "dank je" mir vur zee.

 

Mar vleeje week toen had ie 'r

's Mrges nie aon gedocht

En nao 't schotsen op de T.V.

Waren ze uitverkocht.

 

D stond Treesse nie rreg aon

Ze ging nogal te keer

"Och meens, maauw nie, ik krg van jou

Nt niks" blafte de Peer.

 

"Oh n? En toen ik onderlist

'n Goei kaauw had gevat

Toen hdde gij ze toch van mn

Ok rap overgehad."

 

 

66 02 11       D'n enigste

 

D'k d nie eer geweten heb,

Daor stao k echt van te kken

D bij d'Olympiade t

Tilburg mee 't goud ging strken.

 

't Was Jo van Gastel die d deej

Toen vrtig jaor geleeje

De biste schutters van de wreld

Vur d'overwinning streeje.

 

Naauw is ie bekaant tachtig jaor

En hij kan t nog nie laoten

Hij kan over de handboogsport

Wel hle daogen praoten.

 

Mar wrom gadvergieleke

Zj d nie meugen doen?

Hij is toch Tilburgs nigste

Olympisch kampioen.

 

 

66 02 25       Irste hulp

 

Bart is bij de E.H.B.O.

En daor leren ze'm dan

Hoe dettie bij 'n ongeluk

De meensen helpen kan.

 

Hij hee 'n grte ds verbaand

En gao trouw naor de les

Mar de antwoorden dietie gift

Zn mistal gin succes.

 

Z was 't k wir vleeje week

D'n dokter vroeg 'm toen:

"'n Knd slikt unne sleutel in

W zodde gij dan doen?"

 

D'n Bart docht eventjes goed nao

Toen zeetie hl bekwaom:

"Asser ginnen aand're sleutel is,

Dan klim ik deur de raom."

 

 

66 03 18       Lente blommen

 

Kln Kriesje van de buurvrouw

Stond bij ons list vur de deur

Mee'nen bos schne tulpen

In allerhaande kleur.

 

"Zeg taante zeej - w'k vraogen w

Kpte gij die van mn?

Vur twee kwartjes zn ze van jou

Omd'k vurdlig ben."

 

Ons Sjaan zee "Och kln mnneke

Ik vn t fn degget probeert,

Mar zn blommen h'k in m'n hof

Ge zt hier glad verkrd."

 

"Och taante Sjaan, ds w'k bedoel

Ik heb oe wel vernukt

Want deez blommen heb ik toen strak

In jouwen hof geplukt."

 

 

66 04 01       Glaoske op laot oe rije

 

Ze stonden n d'r stamkeffee

Tegen de kiest te leunen

En daorbij - uit d'n aord der zaok -

Schiedam te ondersteunen.

 

D'n dikke Nl zee: "Kan ik strak

Mee jou z wd nie mee?"

En toen d'n aand're zee: "Ds goed"

Riep Nl: "Gift'r nog twee."

 

D wier ne keer of vf herhaold

Nl docht: "d kan gin kaod,

Ik wor strak netjes thuis gebrocht

Ik lp nie zat op straot."

 

Ten liste zee: "W rijde gij?

Mercedes of ziets?''

D'n aand're riep: "Man zde gek,

Daor buiten stao m'n fiets."

 

 

66 04 15       In d'n dierentuin!

 

D'n ober-kellner, irste klas

Van 'n sjiek resteraant

Liep mee Paosen dur 't Dierenpark

Z'n zntje aon z'n haand.

 

Ze zagen aopen, mee d'n hp

En leuwen in d'r kooien

Daor waren ze net stukken vls

Bij aon 't binnengooien.

 

"Pa - zee de klne - wrom wordt

D vls hier z gegeven?

Gij zelf serveer 't aaltij fn

Soms staotig overdreven.

 

"lk zet 't eten netjes neer,

De oppaassers die gooien

Mar daor is 'n goei reeje veur:

'ne Leuw die gift gin fooien."

 

 

66 04 22       Prs verschil

 

Kln Sjefke, die op kostschool zaat

Schrf mar is aaventoe.

Want brieven schrven, d is iets

Wttie nie gre doe.

 

Hullie moeder ha de post

Dikkels vurbij zien gaon

Mar hgstens ne keer per maond

Kwaam ie bij hullie aon.

 

Ze schrf toen unnen kaoien brief

En krg daorop al vlug

Van d'r liefhebbende zntje Sjef

'n Hl kln briefke trug.

 

"Moeder, stuurt mar postzegels op

t Liefst 'nen hlen hp

Want die dingen zn hier hl duur

Bij jullie goeiekp.

 

 

66 04 29       Agge ze mar had

 

t Is ongeleufeluk mar waor

- Waor gaon we naauw toch henen? -

De zon hee deez week, aon n stuk

n Hl uur lang geschenen.

 

Want ak 't weer hier goed bekk

dan denk ik bij m'n ge

D diejen aauwen Arrebier

Toch nog gelk gao krgen.

 

Ik vroeg of 't waor was dsse daor

Gewoon de zon aonbidden

En 't antwoord dttie daor op gaaf

Raokte de rs in 't midden.

 

"'t Is waor - zeej - mar de Hollanders

Zn daor nie z mee laagen

Mar 't zelf presies inder doen

Asse de zon mar zagen.

 

 

66 05 06       Moederdag

 

"W wilde gij vur Moederdag?

Vroeg Dorus aon z'n vrouw.

"'n Schn nuuw tas, of d'k nen dag

Naor Brussel gao mee jou?

 

Ze wies zo nie tnemekaar

Wsse naauw kiezen z

Om dsse 'n tas wel gre ha

Mar k naor Brussel w.

 

Ze hee efkes geprakkezeerd

D'r antwoord was hl ls

Ze zeej desse dan toch de rs

Naor Brussel mar verks.

 

D'n aop die kwaam pas uit de mouw

Nao aanderhalf uur

Ze zeej kwansuis: "De tassen zn

In Brussel nie z duur!

 

 

66 05 13       't Is mar hoege 't noemt

 

Tussen de Tiest en hullie Trees

Akkerdeer't mar slcht

Z'n paor d net as kat en hond

Host alle daogen vcht.

 

Verleeje week laas Trees de kraant,

Kk over d'ren bril

En vroeg: "n ramp, 'n ongeluk,

Ws daorvan t verschil?

 

De Tiest docht irst hl efkes nao

Mar toen zee dieje kruk:

"As gij in 't knaol zt vallen Trees

Was d n ongeluk.

 

Mar haolde iemand jou d'r uit

Dan z d volgens mn

Van n onneuzel ongeluk

n Ramp geworre zn."

 

 

66 06 03       Aovend-vierdaagse

 

Vier aovenden d'n kker in

Dur bossen en dur haai

Mersjeeren langs d'n Buunder

t Baksven en langs de Laai.

 

Vier daogen gin bezine-walm

Gin beat of rock en roll

Mar mee de frisse buitenlucht

Zuigen w'ons longen vol.

 

Ons klapfiets laoten we op stal

We gaon is fn te voet

Want al we fut hee krgt deez week

De kriebel in t bloed.

 

Al doen op t list ons voeten zeer

D is van gin belang

Want wie pit in z'n bliksem hee

Is vur n bln nie bang.

 

 

66 06 10       As 't bisje mar 'ne naom hee

 

Host alle meense diege heurt,

ledern diege ziet,

Die hee vur oe nen aand're naom

Mar nt z agge hiet.

 

M'n zwaoger zee "De man van 's Sjaan

Of "bruurke tge mn

Terwl ik vur de schoolmister

"De Pa van Sjefkes ben.

 

Wir aander meense noemen mn

"Lechim van de Koerier"

D'n ne naom die heurde nooi

D'n aand're mee plezier.

 

Mar w de veearts deez' week zee

D was t toppunt pas,

Toen k daor kwaam vroeg ie of d ik

"D'n baos van Fikkie's" was.

 

 

66 06 17       D mg wel

 

Sjarel ging naor d'n dokter toe

Hij ha n kaauw gevat

Mar die zee dttie echt gin td

Veur onderzuuken had.

 

Hoe gre d'k 't k w doen

Ik kan t eerluk nie

Wel agge irst 'n afspraok maokt

Over 'n week of drie.

 

"Mar dokter - zee de Sjarel toen -

Dieje wochttd is grt

Eer we drie weken wijer zn

Z ik messchien wel dd."

 

t Antwoord van d'n dokter was

D d zveul nie gaaf

"Dan belde me mar efkes op,

En zegt oew afspraok aaf."

 

 

66 06 24       D wier moeiluk

 

D'n Brandweerman van gene kaant

Helpt z'n vrouw aaltij mee

Z gaauw assie mar thuis komt

Of ne vrije middag hee.

 

"Kek - zee ons Sjaan - des pas 'ne meens,

Ds n vurbild vur jou

Z komt ie binnen of ie stao

Te sjouwen vur z'n vrouw."

 

"n Maondag was ie amper thuis

Of ge zaagt m al staon

Zwtend aachter t wasmesjien

Z'n uniform nog aon."

 

"Mar vur ze Pa - zee s Sjefke toen -

Gao d nie z gemak,

De waas z tie wel kunnen doen

Mar ie hee gin brandweerpak."

 

 

66 07 01       'n Koerierke helpt

 

Gin meens ha van ons taante Bet

Toch t ziets verwocht

Mar ze hee 'n paor weken t'rug

'n Bikini-pak gekocht.

 

Volges d me Dorus zee

n Blauw mee rooie ruit

'n Hl kln bietje paast er in

t Miste puilt r uit.

 

Twee keer heese't mar aongehad

Toen kwaam aon't fist 'n nd

't Wier echt Hollands zomer-weer

mee hagel, strm en wnd.

 

Naauw heese "de Koerier" gebeld

En zee "Plaotst is sebiet:

Te ruil 'n nuuw damesbadpak

Vur n mud anthraciet."

 

 

66 07 08       Hoe moet d strak

 

As t voetbal is op de TeeVee

Gao ons Sjaan mistal strken

En laoter bij de buurvrouw naor

n Vrouwe-filmke kken.

 

D'n buurman die komt dan bij mn

We genieten mee tweeje

Z komt r nt gin ruzie van

ledern is tevreeje.

 

Mar hoe mot d de aander week

Zit ik me af te vraogen

Hoe haauwe we de vrouwen zuut

Zonder desse gaon klaogen?

 

Want zet ik 't voetballen aon

Kan ons Sjaan nie terchte

Want d'n buurman kkt naor "de Toer

D draait strak uit op vchten.

 

 

66 07 14       Nog efkes

 

Nog efkes en 't is z wd

Dan kunne me te liste

Wir virtien daoge aon n stuk

Lui zn en lekker fiste.

 

Ge kunt wir fn doen wgge wilt

's Mrges lekker lang slaopen

Of mee de knder naor de Laai

Om maastappels te raopen.

 

Of saomen mee de tent op stap

De Battevieren vuulen

En bij 'n malse rgenbui

s Nachts uit oew tent te spuulen.

 

Of mee n rsgezelschap mee

As vrmde laande lokken

Om hle daogen in 'n bus

Dur mekaare te schokken.

 

Of ge kunt op z'n aauwverwets

Gezellig kermis haauwen

De knder muug van t jengele

En oew vrouw aon't maauwen.

 

Ge kunnet doen z agge wilt

Ge laot aaltij w vren

Mar ds vur niemand 'n bezwaor

Wgge doet doede gre.

 

Want er is niemand die ou dwingt

Nie gebonden aon plichten

Lkent de allerzwaorste kr

Toch ommers nog n lichte.

 

 

66 08 05       't Is wir gedaon

 

Ziez, t is wir vurbij

Weg kermis, kamp en tenten

Weg lekkere luie vrije td

Weg lang gespaorde centen.

 

'ne Stofjas of nen overall

In plaots van 'n kort bruukske

En in plaots van ne grte pils

's Aoves thee mee 'n kuukske.

 

't Is allemol wir hl gewoon

Werken om brd te krgen

Alln 't weer maokt gin verschil

't Blft alle daogen rgen.

 

Mar och, w schieten we'r mee op

Om daor over te klaogen

Tot de nuuwe kermis komt, duurt mar

Driehonderdvftig daogen.

 

 

66 08 12       Vur welke eer?

 

't Is wir Holland op z'n bist

't Fietsbestuur d zee:

"Jan Jaanse die is stout gewist

Naauw maag ie fn nie mee."

 

"Al was ie twiddes in de Toer

Won ie Burdoo - Pers

En was ie wreldkampioen

t Brengt ons nie van de ws."

 

"Al vnd iedern mee verstaand

Ons ok hardstikke dwaos

Wij zitten lekker in 't bestuur

En WIJ zn hier d'n baos."

 

Z stao straks bij de grte slag

Om de eer van t laand

Terwille van 't bestuur z'n eer

D'n biste langs de kaant.

 

 

66 08 19       't Moes wel

 

Nilleske, die w gaon trouwen

Hullieje vadder zee: "Z ws,

D'r gao niks boven ge baos zn

Aon mn ziede 't bews."

 

"Jao mar vadder, toen gij jong waort

Zidde gij toch k rap: Jao

En ik ben k ginnen bukkum

Ik doe gewoon jauw vurbild nao."

 

"Jonge, toen was alles aanders

Vruuger was t nie z gemak,

Toen hamme de vrouwen ndig

Daorom din ze mn in t pak."

 

"Asser illetrieke dekes waren

En pakken gesneeje brd,

In de td d ik nog jong was

Nou, dan vongen ze me nt."

 

 

66 08 26       Vrouwe-wrk

 

D'n Drik z'n vrouw die moes op rs

Dus kwaam ze mee de vraog:

"Zeg Drik, vat unne snipperdag

En doe mn wrk vendaog."

 

D'n Drik die is r ingetrapt

Hij zee: "Ge gaot mar fn,

Mar toen ze 's aoves binnenkwaam

Was de kt haost te kln.

 

"Ge ht d'n omwaas nie gedaon

De keuken nie gedwld

Ge ht de raome nie gezumd

En d'rpels nie geschld."

 

"N - zee - mar ik heb veul gebuurt

Mee 'n bkske d'r bij,

Ge ziet ak t huishaauwe doe,

Doe'k t presies as gij."

 

 

66 09 02       Nt toegeven

 

n Zondag hk d'n hillen dag

naor 't wielrennen gekeken

Daor is van glorie vur ons laand

Mar hl wnig gebleken.

 

Och j, de jonges d'in d'r bist

En vochten vur d'r kaansen

Mar d'r was r nie ne bij

Die ruuke kon aon Jaansen.

 

Mar de baozen in 't bestuur

Die waren nie te raoien

Want Jaansen was en Jaansen blf

In hullie g de kwaoie.

 

Kk d's naauw net w ik bedoel

D noem ik overdrven

Al wiesse ze "'t Is verkeerd

Toch bij 't besluit te blven.

 

 

66 09 16       Efkes wochten

 

Drke kwaam van de aovendschool

n Hallef uur te laot

Hullie moeder die mopperde

Hullieje paa was kaod.

 

Dr kwk: "Ik kos 'r niks aon doen,

Want op de Staotenlaan

Liep unne lange, zwarte knul.

Ammol aachter mn aon.

 

"En komde gij drom te laot?

- Zee hullieje paa - 't is schaand,

As zoiets nog ne keer gebeurt

Gebruikt dan oew verstaand.

 

"Mar paa - zee Dr - d h'k gedaon

D was 't 'm sjuust vendaog

Ik moes op t list vort stil gaon staon

Dieje jongen liep te traog.

 

 

66 09 23       Vier cent omhg

 

De Peer ha saome mee z'n vrouw

Veul overwrk gedaon

En naauw ha'n ze dan vur de deur

'n Kln ootooke staon.

 

Gatjn w was de Peer toch frd

En hullie Trees nog meer

D'r wier geboend, d'r wier gepoetst

Ieder wiel duuzend keer.

 

De beziene gao wir omhg

Stond deez week in de kraant

"Vier cent ne lieter - riep de Peer -

D is gewoonweg schaand."

 

"Ik gun menister Vondeling

Z'n negentien miljard,

Mar d d van mn centen mot

D vn ik toch kaaihard."

 

 

66 10 07       W z 't dan wir zn?

 

De mister leerde in de school:

"De wreld gao vuruit,

'n Vliegmesjien gao mee gemak

Vort harder as 't geluid.

 

"Ze vne vort van alles uit

De wreld wordt te kln,

Ik vraog me aaf hoe zogget hier

In 't jaor tweeduuzend zn?'

 

"Allee, zegt is w gullie denkt

D't jaor tweeduuzend-twee

In vergelk mee onze td

Vur nuuws te brenge hee."

 

Toen stk ons Sjefke hl permaant

Zunne vinger omhg

En grijnsde toen de mister zee

Dttie antwoorde mg.

 

"Dan is - zee'tie - BeeBee's figuur

Nie langer iedejaol

En verder is, naor ik verwocht,

Deef Berrie dan vort kaol.

 

 

66 10 14       Onbegrpeluk

 

Ze gonge saome naor de bus

Toen Opoe over was

De klne vatte opoes haand

De vadder droeg d'r tas.

 

"Zeg opoe, zdde van kerton?

Vroeg dieje klnen uil.

"Of zdde van gewoon pepier

As unnen inpak-buil?

 

"Och menneke, hoe kom d'r bij?

Praotte opoe nog mee.

Tot dieje klne onverwaachs

De hle waorhei zee.

 

"Nie van kerton, nie van pepier?

Dan snap ik t nie mir,

Want onze pa zee hl de week

Komt die 'aauw ds' naauw wir?

 

 

66 10 21       Aauw en Nuuw!

 

De nuuwe Kattegissemus

Is deez maond uitgegeven,

En in de kraant hee iedern

'r Al over geschreven!

 

Mar van d'n inhoud kwaam daorbij

Bitter wnig terchte

Want d gevruut en d geschrf

Leek mn hl veul op vchten.

 

De nuuwe h'k nog nie gezien

Mar ik ken wel d'n aauwe

En vur die schrvers was 't wel goed

Die d'r neffe te haauwe.

 

Want daorin wier aon ons geleerd

Toen we nog knder waren:

Ten irste: "Haauwt hl veul van God."

En twiddes: "Hlpt mekaare."

 

 

66 10 28       't Is gaauw vergete

 

Agge honderd meense vraogt:

"Wst vur nen dag vendaog?

Dan hee zeker t grtste part

Gin antwoord op die vraog.

 

Want och, wie denkt 'r naauw nog aon

t Is al zlang geleeje

D de bevrijders op d'r tnks

Hier binne zn gereeje.

 

D'r wier gesprongen en gedaanst

We krge wir meer eten

En iedern riep: "Dezen dag,

Zal ik nt mir vergeten.

 

Mar wie hee'ter nog aon gedocht?

't Gao ammol effe sober

En ds dan de bevrijdingsdag

Zeuvenentwintig oktober.

 

 

66 11 18       Mee de gieter

 

Hij ha n ootoke gekocht

Van dallerklnste maot

Hij waast d ding iedere week

Gewoon veur aon de straot.

 

t Is unne lust om aon te zien

As ie aon 't soppen gao

En assie klaor is spuult ie m

Mee unne gieter nao.

 

Z'nen buurman die Mercedes rijdt,

Wies irst nie wttie zaag,

Hij stond irst stf verbouwereerd

Toen scht ie in z'ne laach.

 

"Zeg Jaonus - zee - d helpt oe niks,

Hoe veul dgge k sproeit,

'n Ootoke is ginne plaant

Die van begiete groeit."

 

 

66 11 25       Sport

 

Ak'r mar efkes td vur heb

Kk ik naor "Sport in Bild

Ofschn t dur z'n ntnighei

Me dikkels gaauw vervilt.

 

De voetbal krgde drie ketier

Van hg tot lg te zien.

Daornao krgt hil de aander sport

Nog n menuut of tien.

 

Handbal, hockey, volleybal,

Judo, fietsen en prde.

Tennis, turnen, atletiek

As monsters zonder wrde.

 

In plak van voetballen alln

Waor t mistal vchte wordt

Vraog ik: "Heren van de Teevee,

Gift ons meer ECHTE sport."

 

 

66 12 02       Bang vur de roei

 

Ons Sjefke is deez'week hl zuut

Ge hoeft m nie te drge

En 't is hillemol gin kunst

Om m naor bed te krge.

 

Ons Sjaan vnd deez'week alles goed

Ze drft nie eens te maauwe

Ze is z lief asse mar kan

Om me te vriend te haauwe.

 

Ik gao deez'week de deur nie uit

- En ds toch lang geleeje -

Mee alles wtter thuis gebeurt

Z'k op vurhaand tevreeje.

 

En d komt enkel en alln

Al klinkt't nog z dwaos.

Omdemme ammol, grt en kln,.

Bang zn vur Sindreklaos.

 

 

66 12 16a     Overwrk

 

In Amsterdam is 'n spektaokel

Van d'irste orde aon de gang

Daor zn r 'n stel aon t fietsen

Daag en naacht, zis daoge lang.

 

Niemand heurde protesteren

ledern heet r vreede mee

Ginnen nen vakbondsleider

Die t'er iets op tegen hee.

 

Kk d kan'k naauw nie begrpe

Ok al z'k mar unne leek

Niemand maag toch langer werken

As vf daoge in 'n week.

 

En dan z'k ok nog willen weten

Hoe't mee 't aander is gesteld

Ik bedoel: krge die jongens

Die daor fietse fietsegeld?

 

 

66 12 16b     Toch hielt ie Kersmus

 

Himmol allnig zit t vrouwke

Bij d'r kribke van pepier

En vraogt zachjes aon t Kiendje:

"Wrom is ie naauw nie hier?

Mar j, om bij heur thuis te blve

Vuult ie z'n ge vort te grt,

Mee dikke traone in d'r ge

Klaogt ze zuutjes d're nd.

 

"Ge wit wel, we han 'r mar ne

Daor hemme alles vur gedaon

Assie as knd mar efkes schreuwde

Zn w'er s naachs vur opgestaon.

Toen we nog mee drieje waren

Belfde we ne schne td

Mar sins z'ne vadder is gestrve

Raok ik k m'ne jonge kwt."

 

"Z'n haore hange op z'n schouwers

Tege alles hee'tie iets

Hij lpt in kaokelbonte klere

En rijdt op 'n witte fiets.

Hij is mee alles ontevreeje

Hl de wreld is verkeerd

Ik denk dt aon z'n kammeraoi lee,

Die zn van 't srt d protesteert."

 

Dan heurt ze m aachter binnekome

Z'n fiets zet ie irst in de schuur,

Bezrgd denkt ze: "Zr iets nie goed zn?

Hij komt toch nt vur twaalef uur?

Ze gaot 'm tege tot d'n durstl

"Mar jonge, w zdde toch vruug,

D'r is oe toch niks overkome?

Zdde ziek of zdde muug?

 

Dan staot ie daor, de grte lummel,

Mee z'n haande in zne zak

Hij wit gin blf mir mee z'n ge

En d gebeurt m nie gemak.

"Ik docht ons moeder zit allnig

- zee'tie dan n bietje schouw -

Drom zk naor huis gekome,

k Gao naor de naachtmis toe, mee jou."

 

 

 

66 12 30       Ge ziet mar

 

Ziez, 't jaor lpt op 'n end

t Ld is wir geleeje

Want agget aachteraaf bekkt

Is gin meens rg tevreeje.

 

De wlde liep 'n hl end t'rug

Febrieken zn gesloten

En hl de lieve zomer deur

H 't aon n stuk gegoten.

 

D'r wier mee rkbommen gegooid

't Was aaltij kt en ruzie

En k de vrede in Vietnam

D blf 'n schn iellusie.

 

'Nen enkeling ging t nog goed

Mar 't was frut vur de miste

't Nieuw jaor gift wir nieuwe hoop

Ik wens oe vast 't biste.