CUBRA HOME
INHOUD LOWIE VAN DORRUS MISTERS
Meer heemkundig werk uit Tilburg:
Heemkunde Tilburg Pierre van Beek
Heemkunde Tilburg Lambert de Wijs
Heemkunde Tilburg A.J.A.C. van Delft

Deze rubriek wordt geredigeerd door Ben van de Pol

Copyright 2012 van deze digitale presentatie en ontsluiting: Stichting Cultureel Brabant - CuBra & Ben van de Pol

Foto: Regionaal Archief Tilburg

Een snelle kelner (diverse auteurs)

 

Nieuwe Tilburgse Courant - woensdag 1 februari 1950

 

 

Mijnheer de Redacteur!...

 

Tien kilometer per uur!

 

 

Wij waren Maandagmiddag jl. bij onze kapper en het onderwerp van de gesprekken ging aldaar, zoals gewoonlijk, over sport. Nu was daar ook een in de buurt wonende kellner, die aan wandelsport doet. Hij beweerde bij hoog en laag, dat hij in zijn sport meerdere malen vijftig kilometer gewandeld had in vijf uren tijd. Wij spraken hem over visserslatijn en snoeken van zestig pond enz. enz., doch hij was niet van zijn beweringen af te brengen en bleef stokstijf volhouden dat hij zulks zelfs gemakkelijk kon.

Daar wij leken waren in deze tak van sport en dus zijn beweringen niet konden beoordelen - en nog minder geloven - besloten wij deze sportkwestie voor te leggen aan uwe Redactie, ofwel onder de aandacht te brengen van te dezer zake bevoegde sportkenners, met beleefd verzoek hun oordeel hierover bekend te willen maken in uw veelgelezen blad, waarmede u dan zeer vele sportliefhebbers zult verplichten.

 

ENIGE SPORTLIEFHEBBERS

 

 

Nieuwe Tilburgse Courant - donderdag 2 februari 1950

 

 

Mijnheer de Redacteur!...

 

10 km per uur

 

 

Geachte sportliefhebbers,

Als rasechte wandelaar wil ik jullie mijn antwoord geven op het ingezonden stuk in dit veel gelezen blad.

 

Allereerst wil ik dan die kellner van u eens vragen of hij met mij een 50 km wil wandelen. Ik schrijf wandelen, want ik heb in de 15 jaar, dat ik aan wandelsport doe, nog nooit gehoord, dat iemand met wandelen!! een snelheid kan halen van 10 km per uur. Het snelheidsrecord voor snelwandelen is naar ik meen iets mr dan 11 km op de 50 km. Er zijn hier in Nederland misschien wel enkele wandelaars, die bij de 10 km kunnen komen, maar het zijn er niet veel en deze zijn daar dan nog speciaal op getraind.

Geachte kellner, ik heb graag dat u over de wandelsport praat - hoe meer hoe liever zelfs! - maar u moet niet overdrijven want als u 10 km per uur wandelt dan is dit geen wandelen meer, maar ik zou bijna zeggen: hardlopen. En ook zult u dan niet veel plezier hebben en daar is tenslotte toch elke sport voor. Maar als u zin hebt om 50 km te tippelen? Ik verwacht u.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

A. COOLEN,

Pastoor Schutjesstraat 43,

Tilburg.

 

 

Nieuwe Tilburgse Courant - vrijdag 3 februari 1950

 

 

Mijnheer de Redacteur!...

 

Naar aanleiding van het ingezonden relaas over een afstand van 50 km in vijf uur afgelegd door een kellner te dezer stede, moge ik het volgende mededelen:

 

In 1917 heb ik met Grenadiers en Jagers in detachement verenigd een afstand afgelegd van 48 km in 6 uur, waaronder een kortstondige rust. Dit detachement was ongewapend. De wandeltocht had plaats onder auspicin van de wandeltochten-consulent de heer Loutherland te Den Haag en ging van Houtrust uit naar Katwijk Binnen over Wassenaar - Den Deijl en terug naar Houtrust.

Ik twijfel in geen geval aan de geleverde prestatie en de opmerking moge worden gemaakt, dat het niet juist is als niet ter zake kundigen iemands prestatie willen verkleinen. Door geregelde intensieve training is er veel te bereiken, zie bijv. de prestatie van Fannie Blankers-Koen.

 

F. WOONING,

Ringbaan W. 165,

Tilburg.

 

 

Nieuwe Tilburgse Courant - vrijdag 3 februari 1950

 

 

Mijnheer de Redacteur!...

 

"Wandel-fenomeen" brengt pennen in beweging!

 

 

Een mengelmoes van belangstelling, be- en verwondering mijnerzijds, was het resultaat van het ingezonden "10 Kilometerstuk" in uw blad van 1 dezer, ondertekend door "Enige sportliefhebbers". Belangstelling, omdat bedoelde kellner mogelijk een kostbare aanwinst kan worden voor de wandelsport. Bewondering, omdat deze man het zonder meer reeds zou presteren een hoger tempo te lopen dan de Nederlandse kampioen 1949, die op de Bosbaan te Amsterdam de voorgeschreven 50 km volbracht in de tijd van 4 uur 58 min. en 37.4 sec., dus nog geen 10 km per uur, en verwondering omdat ons het bestaan van een dergelijk wandelsportfenomeen in Tilburg tot op heden ontgaan was. Dit temeer, daar voor zover bekend slechts 7 wandelaars in Nederland mogelijk in staat zijn over 50 km een tempo te lopen, dat de10 km benadert en alleen de Ned. kampioen T. Kluijskens te Amsterdam geacht mag worden dit tempo te kunnen halen. Internationaal bezien zijn er echter zeer zeker (snel)wandelaars die boven de 10 komen. Indien ik goed ben ingelicht, staat het wereldrecord op 11.6 km per uur, in het bezit van Frankrijk.

Onze Russische vrienden schijnen echter ook op het gebied van de wandelsport niet voor de poes te zijn. Immers in het verslag van het "Proces Manstein" was het volgende te lezen: "Als voorbeeld dat de Russische krijgsgevangenen het niet zo slecht hadden onder de Duitsers, vertelde Von Manstein, dat twee Russen, die waren te werk gesteld bij zijn hoofdkwartier, bij de grote terugtocht werden vergeten. Zij meldden zich echter veertien dagen later weer vrijwillig op het hoofdkwartier, na te voet 2000 km te hebben afgelegd." Dit is dus een tempo van bijna 143 km per dag.

De tocht Amsterdam-Leeuwarden, die jaarlijks in September wordt gehouden en die ik zelf ook eens heb medegelopen, is 150 km. Het gemiddelde is dan 6 km per uur en vraagt dus nog 25 uren aan n stuk, zonder slaap. In dit licht bezien zal het u duidelijk kunnen zijn, dat de prestatie van "onze kellner" mij persoonlijk enigszins "Russisch" aandoet.

 

Met vriendelijke dank voor plaatsing,

TONNY DICKER,

Lid v.d. Landelijke Technische Commissie van de Ned. Wandelsport Bond.

 

 

Nieuwe Tilburgse Courant - woensdag 8 februari 1950

 

 

Mijnheer de Redacteur!...

 

Snelwandelen

 

 

Het heeft er vorige week nogal gespannen over die 10 km per uur. Daar werd vroeger zoveel praat niet over gemaakt of niet zoveel koffie over gezet. U denkt misschien dat ze zoiets toen nog niet konden; dat toen de athletiek-sport niet zo hoog was opgevoerd. Maar 't ligt niet alleen aan sportoefening: men moet er ook een body voor hebben.

Het is een dikke 50 jaar geleden, dat er in het koffiehuis van Jos. Broeckx, dat vroeger stond tegenover de kerk van 't Heike, een weddenschap werd aangegaan. F.O. zou in 3 uur te voet op en neer naar Den Bosch GAAN LOPEN. Fietsers zouden hem begeleiden en controleren, en O. won glansrijk. Wij moeten er echter bij vertellen, dat hij vooraan in Den Bosch omkeerde. Hij was in Den Bosch, dus had aan de verplichting voldaan. De afstand die hij aflegde, was toch minstens 40 km, wij denken van wel 43 km. Maar O. had er ook benen voor, iedere pas was minstens 1 meter. Wij zochten in ons geheugen nog naar getuigen, maar die liggen er niet meer voor het oprapen, maar de Heer Jos. Broeckx zelf, die tegenwoordig in Eindhoven woont, zal het zich nog wel herinneren.

 

LOWIE VAN DORRUS MISTERS

 

 

Nieuwe Tilburgse Courant - zaterdag 25 maart 1950

 

 

Mijnheer de Redacteur!...

 

De lopende kellner!

 

 

Ik vermoge u op te merken, dat de destijds geplaatste ingezonden stukken niet een gevolg waren van eventuele beweringen van dhr. W. Jacobs, de bedoelde kellner, dat hij 42 kilometer in 7 uren zou wandelen, doch dat hij gemakkelijk 50 km in 5 (vijf) uren zou wandelen.

Dat de uitdagers tot de nu a.s. Zondag plaats hebbende weddenschap in plaats van 10 km per uur nu zelfs genoegen willen nemen met 6 km per uur, wat voor zo'n geweldenaar als kellner Jacobs maar een peulschilletje moet zijn, bewijst volgens mijn bescheiden mening zeer zeker, dat deze uitdagers de vroegere beweringen van kellner Jacobs niet serieus hebben beschouwd.

Het komt mij echter een tikje eigenaardig voor, dat dhr. Jacobs nu juist deze week een zeer zeldzaam ongeval schijnt overkomen te zijn, nl. het trappen in een spijker. Het zou wel sportief zijn indien de uitdagers zich vr de start op a.s. Zondag van deze spijkerwond konden overtuigen.

 

EEN SPORTLIEFHEBBER

 

 

Nieuwe Tilburgse Courant - maandag 27 maart 1950

 

 

Kellner Jacobs won overtuigend

 

In 6 uur 25 min. Tilburg-Den Bosch v.v.

 

En Franske Deelen erachter!

 

 

Natuurlijk heeft kellner Jacobs gewonnen. We dachten niet anders, want eigenlijk heeft de prestatie niet eens zo veel uitzonderlijks. Maar ge moet hem nageven, dat hij in stijl gewonnen heeft. Negen uur vertrokken, twaalf uur en twee minuten bij het Chalet Royal in Den Bosch en drie uur, vijf en twintig minuten en negen en vijftig seconden montre en main weer thuis. En om het evenement nog wat glansrijker te maken, komt daar Franske Deelen, die bij schilder Cornelissen in de kost is, en die de hele dag achter Jacobs aangelopen is, drie voetstappen na hem k de Koestraat in. En voor 'ne jongen van vijftien jaar is de prestatie eigenlijk veel belangrijker.

De dag begon met een viertal groot plezier hebbende uitdagers en 'n stijve Jacobs, die in de loop van de week getraind had. Z'n voet had geen last meer van de spijker, maar wel kampte de gedaagde zo rond Quatre Bras met ademnood, zodat een van de onverwacht vele toeschouwers niet kon laten op te merken, dat "den broes hem op de lippen stond". Na Quatre Bras om 10 uur en 3 min. ging het beter, het tempo werd enorm veel hoger, zodat Jacobs om 11.05 al Sparrendaal passeerde en na nog wat aanspurten om 12.03 precies de bewonderende kellners uit Chalet Royal, die in het zwart langs de weg stonden om de rooie slipover van hun collega in 't voorbijgaan te salueren.

 

Snelle terugtocht

Jacobs ging er niet bij zitten - 't zou hem ook fataal geworden zijn - maar onmiddellijk keerde hij terug. Met de regelmaat van 'n klok werden de kilometers terug afgelegd. Efkens was er een oponthoud in caf de Lekpot, waar vergaderde bewonderaars hem 'n borrel en 'n bloemstukje overhandigden. En daarna reed een grote schare toeschouwers op de fiets achter de twee tippelaars, die als ware triomfatoren onder de Bossche Spoorbrug doorgingen en vader en moeder Jacobs op de middagwandeling ontmoetten. De overwinning was nu voort wel ruim zeker en langs de Ringbaan Oost en in de Koestraat werden de huldigingsvoorbereidingen al getroffen. 'n Tafeltje met de duivenconstateur wachtte al op de winnaar en bij diens verschijnen stond de Koestraat gelijk op z'n kop. 't Is niet overdreven, als we zeggen dat er zeker 500 mensen stonden te kijken, met 'nen "Artse Kraant" zwaaiden en in toejuichingen losbarstten.

 

Een profijtelijke weddenschap

Toejuichingen waarbij overigens 'n bijklank van vrolijkheid niet ontbrak, want zoals er gezegd werd "wie is er nou zo zot, dat hij z'n eigen op en neer naar Den Bosch wedt?" Nou, zo heel zot kunnen we Jacobs niet vinden. Om te beginnen kreeg hij van de uitdagers een gesloten couvert met f 45,- en verder een taart van Jos v.d. Ven en een kinderwagenkussen van "'t Is weer v.d. Sande", een paar zolen en hakken van schoenmaker Rentrop, schilder Cornelissen kwam met 'n cake, Jos v. Spaandonk met een doos exportsigaren, melkhandel de Jong gaf 10 eieren en Knopenmagazijn Bex verbeurde nog 'n geldpremie. Als ge dan nog de bloemen er bij rekent, die de uitdagers en bewonderaars ervoor over hadden, dan kunt ge niet zeggen, dat Jacobs er niet goed af is gekomen.

Ook Franske Deelen, 'ne jongen van vijftien jaar, die de vorige Zondag van z'n baas geld voor de bus naar Breda kreeg, maar die maar liever ging lopen, omdat hij dan 't geld uitspaarde (ziet u dat minister Lieftinck), kreeg ruimschoots zijn aandeel in de algemene belangstelling.

Enfin, 't zal wel zijn zoals kapper Horvers verzuchtte: "Nou hoor ik heel de week in de salon weer niks anders dan Jacobs hier en Jacobs daar. Maar 'ne stunt ws het." En daar houden we het dan maar op. Wie volgt in Tilburg?