CUBRA HOME
 

Clement C. Moore

A VISIT FROM ST. NICHOLAS

'TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS

Martin Hulsenboom

EEN BEZOEK VAN SINT NICOLAAS

HET WAS DE AVOND VOOR HET KERSTFEEST


Ter gelegenheid van Kerstmis en de jaarwisseling 2014-2015 vertaalde Martin Hulsenboom op verzoek van Ed Schilders het klassieke Amerikaanse kerstgedicht A Visit from St. Nicholas van Clement Clarke Moore. Tegenwoordig staat dit gedicht uit 1822 vooral bekend als 'Twas the night before Christmas', de openingsregel van het gedicht.

Hulsenbooms vertaling werd gepubliceerd in beperkte oplage als Kerst- en Nieuwjaarswens voor vrienden van de marge-uitgeverijen Papier van Purcell en Bibliomachia.

Op de volgende pagina's presenteert CuBra de digitale versie van de vertaling en enige aanvullingen daarbij.

  Een bezoek van St. Nicolaas - Martin Hulsenboom

  A Visit from St. Nicholas - Clement C. Moore

  Portfolio van afbeeldingen

  Download de PDF van de vertaling zoals gepubliceerd

  Het handschrift van Clement C. Moore uit 1862

Clement Clarke Moore (1779-1863) was een Amerikaanse hoogleraar in de Oosterse en Griekse literatuur, grootgrondbezitter op Manhattan, en dichter van zeer classicistisch verantwoorde verzen. Hij werd echter per ongeluk onsterfelijk door een frivool kerstgedicht, dat hij in 1822 – in een vloek en een zucht – voor het plezier van zijn drie dochtertjes schreef: A Visit from St. Nicholas. Dat zou het beroemdste gedicht in de Amerikaanse kersttraditie worden, waarin het tegenwoordig vooral gekend wordt als The night before Christmas. Door wiens toedoen Moore’s zesenvijftig versregels een jaar later anoniem werden afgedrukt in het kerstnummer van de Sentinel, dat is nooit precies opgehelderd. Het weekblad herdrukte het gedicht echter elk jaar, vanaf 1830 ook op een los drukvel dat de krantenjongens cadeau konden geven aan hun klanten. Pas in 1844 erkende Moore zijn vaderschap door het gedicht op te nemen – op dringend verzoek van zijn kinderen – in Poems, een bloemlezing uit zijn dichtwerk. In 1848 wordt de tekst voor het eerst zelfstandig uitgegeven in boekvorm.

Met zijn gedicht heeft Moore een belangrijk aandeel gehad in de beeld- en legendevorming van de Amerikaanse en de Victoriaanse Kerstman. Zijn uiterlijk en pijpje, zijn kleding en de namen van de rendieren, en vooral de tot dan toe nog niet ‘onthulde’ wijze waarop ‘Saint Nick’ zijn werk verrichtte. In de volgende decennia heeft het door Moore geschetste prototype zich verder ontwikkeld, en is zijn naam, Saint Nicholas, in onbruik geraakt. Latere edities van het gedicht verschijnen dan ook vaak onder de titel A Visit from Santa Claus, dat dus eigenlijk een verbastering is van 'Sinterklaas'.

Met de hier gepubliceerde vertaling is Martin Hulsenboom zo dicht mogelijk bij de originele tekst gebleven.

Voor een uitgebreide behandeling van de geschiedenis van het gedicht en de talloze varianten en persiflages daarop, zie: Martin Gardner, The Annotated Night before Christmas.

Ed Schilders