CuBra


 

CUBRA HOME

 

Inhoud Broeckx

 

Ineke Broeckx Archief verhalen 2004-2019

 

Ineke Broeckx Poëzie

 

 

Ineke Broeckx
 

Korte verhalen - 15-10-2020


Een nieuwe toekomst voor velen? - Ontmoeting met een vriend in het “Bruin Café” van Woonzorgcentrum “De Heikant” - Opnieuw Kermis in Tilburg - Bij “Peerke Donders” - Als een ondoordringbaar scherm?


 

Als een ondoordringbaar scherm?

 

Zo bewegen zij zich voor mijn ogen: als onherkenbare dansers, als figuranten in een spookvoorstelling; mijn beschermelingen. Wat er omgaat in de diepe, geheimzinnige krochten van hun innerlijk blijft mij voorgoed onbekend.

In de onpeilbare diepten van het geestes- en gemoedsleven van mijn medemensen hengel ik als een onbekwame, ondeskundige visser die maar zelden iets aan de haak slaat.

En als een blinde vervolg ik op de tast mijn duistere gang door het intermenselijk verkeer in het onheilspellende circuit dat soms weinig goeds voortbrengt, in het labyrint waarin men zich verstrikt in loze beloften en soms immorele en halfslachtige doelstellingen….

 

Een nieuwe toekomst voor velen?

 

Aan de Lage Witsiebaan in Tilburg zijn ze aan het bouwen en vanaf mijn zitplaats bij de bushalte keek ik uit op de kale staketsels, als bunkers aaneengeschakeld en op een plakkaat, gesierd door de trotse letters die het woord “nieuwbouw” vormen. Een wapperende vlag kondigt al aan dat de nieuwe, nog onbekende bewoners straks verwelkomd zullen worden die aan de Lage Witsiebaan hun domicilie zullen vinden en hun toekomst op zullen kunnen gaan bouwen. Stoere, gehelmde heren lopen af en aan en schreeuwen elkaar van tijd tot tijd wat toe. Boven het gehele tafereel torent een hijskraan uit, toonbeeld van menselijk vernuft en als het ware een symbool voor mannelijke rationaliteit….

 

Ontmoeting met een vriend in het “Bruin Café” van Woonzorgcentrum “De Heikant”

 

Mijn vriend, die altijd “anders behaard” is had nu zijn baardhaar zodanig laten scheren dat er een dunne lijn was gevormd tussen zijn oor en zijn mondhoek en hij droeg een geruit colbert waarover hij wenste te beweren dat het zijn “lievelingscolbert” was….Het jasje sierde hem inderdaad; zijn schouders kwamen er goed in uit en overigens voegde het kledingstuk zich kennelijk gewillig naar zijn lichaam….

Twee enthousiaste jongemannen voorzagen ons van koffie in het “Bruin Café” van Woonzorgcentrum “De Heikant” waar een juke-box aan de vijftiger jaren van de vorige eeuw herinnert maar waar overigens het onbarmhartige en onheilspellende regime van ziekte en dood onverminderd heerst en toeslaat zonder aanzien des persoons….

Toen ik naar huis ging zag ik dan ook hoe een schamel eenpersoonsbed en een armzalige schemerlamp, armoedige overblijfselen en stille getuigen van een mij onbekend en eens geleefd leven weggevoerd werden….

 

Opnieuw Kermis in Tilburg

 

In een traag tempo ben ik opnieuw “De Heuvel” genaderd; de vermoeidheid doordrong mijn lichaam en geest. Op het terras van “The Talk” heeft men uitzicht op de beide loodgrijze torens van de Heuvelse Kerk en op het groene, verweerde Christusbeeld, symbolisch voor het Katholicisme, dat zo lang de stad beheerste en regeerde….

De Earl Grey thee met koffiemelk, geschonken in een decoratieve, wijnrode kop, mijn gebruikelijke recept, smaakt uitstekend. Maar toch; misschien weerspiegelt de bitterheid van de drank wel de bitterheid van mijn hart om de voorgoed verloren liefde en vriendschap van een man die in verre, onbereikbare contreien voorgoed zijn heil en soelaas zocht….

Maar goed, op het Koningsplein staan ook dit jaar de kleurige. blinkende attracties opgesteld en zo begroet mijn dierbare geboortestad mij opnieuw….

 

Bij “Peerke Donders”

 

Een prachtige nazomer manifesteerde zich dit jaar, een onverwachte “Indian Summer” en in het sfeervolle restaurant, genoemd naar Tilburgs beroemde missionaris was het goed toeven. Fraaie, wandvullende zwart-wit-foto’s van Tilburgs Heuvelstraat en van De Heuvel met negentiende-eeuwse taferelen van mensen in ouderwetse kledij waren te bezichtigen en er was een doorkijkje naar de feeërieke tuin waar mensen in het late zonlicht zaten te genieten. Achter de bar stond het regiment van de drankflessen opgesteld en jonge meiden met joyeuze paardenstaarten droegen drankjes aan.

En dichtbij is het petieterige, armetierige wevershuisje waar heiligenbeelden onder stolpen staan en een groot weefgetouw de halve ruimte in beslag neemt; oord van de uiterste versterving en van de kennelijk uiterste, maar wellicht religieus geïnspireerde zelfkwelling waartoe de welhaast heilige Petrus Donders zich geroepen voelde….

Dan is daar ook nog het park met de Kruiswegstaties, uitgevoerd volgens de goed-katholieke traditie die zo lang onze stad beheerste…..