CuBra


 

CUBRA HOME

 

Inhoud Broeckx

 

Ineke Broeckx Archief verhalen 2004-2019

 

Ineke Broeckx Poëzie

 

 

Ineke Broeckx
 

Korte verhalen - 23-12-2020


Ontmoetingen bij  de bushalte (vervolg) - Mijn kennismaking met “The Pied Piper” - Zondagmiddag in het restaurant…… - “Bescherm Tilburg!” - Opnieuw op de Tilburgse markt


 

Ontmoetingen bij  de bushalte (vervolg)

 

Terugkerend van Kapsalon S. aan de  Korvelseweg (ook  een adres voor armoedzaaiers) trof ik meneer op de zitplaats bij de halte van lijn zeven, “Als u me niet verkracht, mag u naast me komen zitten” verklaarde hij. “Dan moet u mij ook niet verkrachten”  antwoordde ik….

Meneer woonde in een appartement in Turnhout dat hem benauwde. De muren kwamen op hem af en daarom ging hij rondstruinen in Kringloopwinkels en door winkelstraten. Hij was gepensioneerd en altijd postbode geweest en kwam nog steeds graag onder de mensen.

In Nederland wel te verstaan “want daar waren  de mensen veel liever”  Trouwens de pensioenen waren daar ook hoger….

De opgeblazen buik van meneer die als een ballon vooruitsprong, vormde een kussen waarop ik ongaarne zou landen…..

Toen lijn zeven voorreed, zag ik hem instappen, vergezeld van zijn “trolley” waarin hij ongetwijfeld zijn nieuwste spectaculaire aankopen vervoerde,,,,,,

 

Mijn kennismaking met “The Pied Piper”

 

In die tijd (ik was dertien jaar oud) lag ik eens ziek in mijn kamertje (een pijpenla met een Tomado-rekje tegen de wand  waaraan ik dagelijks mijn huiswerk maakte). Uit het kleine radiootje op mijn nachtkastje weerklonk muziek: “Hey come’on babe, follow me, I’m the Pied Piper, can’t you see, I’m the Pied Piper, and I ll show you where it’s at”

Op dat moment ontwaakte mijn fascinatie voor de popmuziek, die mij voorheen koud en onverschillig had gelaten, maar die mij niet meer los zou laten. Ineens drong de bekoring die een popsound voor mij kon hebben, tot mij door en ik ging de vinger aan de pols van de hitparade houden en de “Muziek Express” kopen met haar kleurige bladzijden waarop die jongens met hun gitaren stonden afgebeeld: “The Hollies”, “The Bee Gees”, “The Byrds” en alle groepen van de “Nederbeat”

De onvergetelijke zestiger jaren laten herinneringen na die nooit vervagen……

 

  Zondagmiddag in het restaurant……

 

De lege zondagmiddag strekte zich voor me uit als een onbegaanbaar pad. De  eenzaamheid legde zich om mijn hals als een wurgslang en omhulde mij als een adembenemend corset…..

Café-Restaurant “De Postelse Hoeve” bevindt zich op loopafstand van mijn woning en ik besloot aldaar mijn toevlucht te zoeken. Op een klein plakkaat, een soort schoolbordje bij de ingang, staat vermeld: “Heerlijke sorbet, 8 Euro 50”

Eenmaal gearriveerd zoek ik een plaatsje bij het raam in de langgerekte serre en mijn sorbet wordt spoedig opgediend

De wereld  heeft zich weer eens aaneengesloten in tweetallen en tweetallen bevolken het zaaltje

(In het hoge glas drijven pastelkleurige stukjes ijs en fruit, gegarneerd met een toef slagroom en omringd door een zoete drank die ik kan opzuigen met een rietje)

Helaas heeft aan een belendend tafeltje een echtpaar plaatsgenomen, vergezeld van een minuscuul hondje en meneer en mevrouw hebben besloten mij met starende blik te fixeren als was een vrouw alleen aan een tafeltje in een restaurant een zelden vertoond verschijnsel, een curieuze rariteit…..

De fixerende blikken wekken tenslotte mijn woede op en hoewel het onverstandig is en aanleiding kan vormen tot een rel, schreeuw ik het echtpaar toe: “Hebt u het gezien???”

Vrij spoedig na mijn uitbarsting stappen meneer en mevrouw op.

 Ik zoek steun bij de ober, mijn oude kameraad, een aantrekkelijke he-man van formaat, amateur-acteur en -psychiater en mensenkenner die al tweeënveertig jaar zijn weg vindt van de keuken van “De Postelse Hoeve” naar het zaaltje, balancerend met de gerechten op zijn handen.

“Wat vindt u ervan?” vraag ik hem: “Het is al erg genoeg dat ik alleen ben en geen gezelschap heb” “Nu zitten meneer en mevrouw mij ook nog zo aan te staren. Is het dan zo vreemd; een vrouw alleen?”

“Ach”, antwoordt hij “verwacht  niets van de mensen. Ze zijn zo veranderd” en verder: “Misschien vond meneer u wel een buitengewoon knappe en aantrekkelijke mevrouw”

“Dat kan ik mij nauwelijks voorstellen” repliceer ik maar heimelijk hoop ik mijn elegante “voorvechter” bij een volgende gelegenheid nog eens te ontmoeten……

 

“Bescherm Tilburg!”

 

…..en zo treft men op het Lieve Vrouweplein in onze stad, vlak bij die fontein die altijd maar ongeremd en zo enthousiast en uitbundig  zijn water ten hemel stuwt en vlak bij de woning die in een voorbije eeuw korte tijd het domicilie vormde van de wereldberoemde schilder, het massieve en groen-verweerde beeld aan van een moederlijke figuur.

De tekst op de sokkel luidt: “Bescherm Tilburg!” Is de Heilige  Maagd Maria hier uitgebeeld? Het beeld wordt omriingd door luttele, dorre bosschages die het leven niet houden in het late seizoen. Maar inderdaad; hoe vurig wens ik dat mijn dierbare maar zo armzalige geboortestad bescherming geniet; zo niet van goddelijke machten, dan toch van een bona fide, betrouwbaar en gedegen stadsbestuur!

 

Opnieuw op de Tilburgse markt

 

“Opa!” schreeuwde de man die met een daartoe speciaal uitgerust karretje koffie rondbracht op de Tilburgse markt. En nogmaals schreeuwde hij; “Opa, wilde gij koffie?” in de richting van een man, die portemonnees verkocht in een stalletje, even verderop op het Stadhuisplein.

“Dè hoeft toch nie iederèèn te weten!” schreeuwde de verkoper terug. En ik riep hen toe: “‘t is al erg genoeg!” en een brede lach verscheen op hun gezichten.

In Restaurant “De Katterug” brandden op de tafeltjes lichtjes in groene en rode hulzen en het broodje kaas en de latte macchiato smaakten mij uitstekend…...