> home
  
    > speciaal
  
    > auteurs
  
    > teksten
  
    > Brabants
  
    > audio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ Jan Hoevenaars

 

 

Jan Hoevenaars

verhalen


 

Goeie genade

 

De Portugezen zijn ermee begonnen. Maar Cabo da Bġa Esperança werd door Riebeeck en consorten al ras vertaald in Kaap die Goeie Hoop. Toen die er door de Britten vanaf werden geslaan veranderde de naam natuurlijk in Cape of Good Hope. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als slechte hoop of hebben we hier te maken met een onvervalst pleonasme? Of is de betekenis van hoop door van Riebeeck verschoven van esperanza naar de hoop (tafel)berg die daar op het strand lag? Maar de Engelsen zeggen weer niet: Cape of Good Heap, dus die redenering houdt geen stand. In het Nederlands zeggen we trouwens ook met enig gemak bijvoorbeeld: we hebben goeie hoop dat de beurs morgen aantrekt. Het pleonasme versterkt dan het begrip 'hoop', tenzij men aan 'naked short selling' doet.

Ruim 800 mijl ten noorden van de Kaap vindt men de plaats Windhoek. Daar kwamen de Hollanders ook terecht nadat ze van hun tafel waren geruimd. Of ze te voet op weg naar huis waren en er daar geen goeie hoop meer op hadden of omdat het tochtige klimaat hen zeer aansprak weten we niet. Wel dat ze er drie tenten bouwden en de jacht op de plaatselijke Herero openden, echter zonder al te veel succes. Dat deden onze Duitse vrienden enige tijd later (1904) middels een 'vernichtungsbefehl' veel bekwamer. Dat er niet meer dan 60.000 Herero bij de jacht zijn gedood is alleen te wijten aan hun nauwelijks grotere bevolkingsaantal.

Zodoende wordt het interessant om te weten of  Monica Imanga van restaurant Home of Good Hope misschien toch nog een nakomelinge is van de ooit zeldzame Herero. Als ze maar geen Hühner-Kraftbrühe mit Ei  serveert.

 

 

Soephaiku

Soepsliertjes slurpen

zalig zuigend tijdverdrijf

voor volwassenen