> home
  
    > speciaal
  
    > auteurs
  
    > teksten
  
    > Brabants
  
    > audio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ Jan Hoevenaars

 

 

Jan Hoevenaars

verhalen


 

Maestro

 

Een minister stelt tegenwoordig heel wat voor. Dat was vroeger wel anders. Hij stelde niets voor en mocht ook geen voorstellen dóen. Hij was een mindere. Hij mocht slechts opdraven, want hij was de jongste bediende aan tafel. Hij verdiende navenant en in ieder geval ook toen al beneden de balkenendenorm. Hij was kortom een mini-ster aan het koninklijk firmament die de orders van hogerhand opvolgde. En er waren allerhande hogerhanden, ondermeer die van de magister. Een magister is een hij, en in deze dagen ook wel eens een zij, die magis is, ofwel een meerdere, maar ook weer niet de meeste, want dat is de maximus of maxima. De magister werd, waarschijnlijk door Vlamingen of dronkaards die de letter 'g' als 'h' uitspreken of helemaal niet, verbasterd tot mahister, en vervolgens voor het spraakgemak tot maister, maître, meister, mister, master, of meester.

Men vindt heden ten dage heel wat meesters van diverse pluimage. Ze schaken, maar alleen door te matten, ze zijn onderwijzer terwijl ze liever boven wijzer zouden zijn,  ze lichten op door verduistering en ze zijn in de rechten en soms in de olie. De pluimages van vrouwelijke meesters laten minder te raden over. Onze maîtresses, mistresses en meesteressen hebben maar één pluimage en zelfs dat meestal niet. Alleen de Duitse meisterinnen zijn op het rechte pad gebleven en geven gewoon Franse les aan jonge kinderen.

Tot slot hebben we nog te maken met de fenomenen bovenmeester en grootmeester. De grootmeester hoeft fysiek niet groot te zijn, net zo min als de bovenmeester op zolder hoeft te zitten. Ze hebben gemeen dat ze hoger zijn in aanzien en functie dan de gewone meester, wat vooral in de salarisschalen tot uitdrukking komt. Als je bovenmeester wordt ga je daarná meer verdienen. Grootmeester in een of andere orde wordt je echter pas nadát je al meer verdient. Zo blijven onze vaderlandse verhoudingen in en op stand. Veel meer valt er niet over te zeggen.

 

 

Maisnijd

Maestro, dit hier is míjn maisstro;

maar wilt gij zelf ook maisstro, maestro

strooi dan mais en maai 's stro.

 

Ministro, vergeet je maisstro,

want ministro's  mais gaat in de minestrone

voor de majesteit na de maistijd.