HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
SPECIAAL

CuBra

Jan van Oers - Seminaries

Aflevering 4 (slot)

Aflevering 3 (van 4)

Aflevering 2 (van 4)

Aflevering 1 (van 4)


Over de schrijver

Ik ben geboren in 1930 in Tilburg. Mijn ouders woonden toen in de Hoefakkerstraat. (Parochie Besterd) Mijn vader was eigenlijk timmerman. Toen hij in de crisisjaren werkeloos was geworden vond hij werk als wisselloper bij de Gelderse Crediet Vereniging. Dat was een bank in de Stationstraat, gevestigd op nummer 41.

In 1935 werd mijn vader gevraagd boven die bank te komen wonen als huisbewaarder en conciërge. Mijn bewuste jeugd heeft zich daarom afgespeeld in het bovenhuis van die bank (later Nederlandsche Handel Maatschappij) en in de omgeving van de Stationstraat. Wij hoorden onder de parochie Noordhoek, later door Ed Schilders Moordhoek genoemd.

In 1943 ging ik naar het kleinseminarie van de Missionarissen van de Heilige Familie. Eerst in Oudenbosch, later in Kaatsheuvel. In 1949 deed ik staatsexamen gymnasium Alpha. Daarna kwam het noviciaat en het grootseminarie. In 1956 werd ik priester gewijd.

Zoals dat toen ging: na de wijding kreeg je een opdracht. Mijn opdracht was te gaan studeren aan de Technische Hogeschool (nu Technische Universiteit) in Delft. Wat mijn lieve opdrachtgevers niet wisten: dat ik eerst nog gymnasium Bèta moest doen om aan een studie elektrotechniek te kunnen beginnen. Daardoor deed ik zes jaar over die studie. Dat studeren combineerde ik met pastorale zorg in het (toenmalige) Hippolytusziekenhuis. In 1962 slaagde ik als ingenieur elektrotechniek.

Ik werd leraar wis- en natuurkunde aan het pas begonnen Xaveriuscollege in Vught. Dat Xaveriuscollege was een samenwerkingsverband tussen de missionarissen van Scheut (Sparrendaal) en die van de H.Familie. Tegelijkertijd werd een nieuw seminarie-internaat gebouwd op het terrein van Sparrendaal. Dat werd De Steffenberg, het laatst gebouwde seminarie in Nederland. Ik was naast mijn baan als leraar nauw betrokken bij die bouw en ontwierp alle elektrotechniek en verlichting. Toen de Steffenberg in gebruik was genomen werd ik in 1965 rector van dat seminarie. Dat was in het jaar dat de problemen voor de seminaries echt begonnen.

In 1969 heb ik het priesterambt opgegeven. Ik ben toen getrouwd en heb nu één volwassen zoon.

In 1969 ben ik ook als leraar gestopt en vond ik werk bij Philips in Eindhoven. In verschillende functies heb ik daar met plezier gewerkt. In 1990 volgde pensionering. Daarna heb ik nog werk gedaan voor de Europese Unie, in examencommissies, en voor verenigingen van gepensioneerden.

Ik schrijf van tijd tot tijd voor onze heemkundekring. Een van die producten wordt u aangeboden door CUBRA.