CuBra

 

 

Jan Willemen
teksten


  Aforismen

  Binnenpret (verhaal)

  De veelbelovende briefschrijver (verhaal)

  Telexkamer (verhaal)

 

Jan M.M. Willemen (1943) uit Rijen was in het eerste deel van zijn werkende leven journalist en daarna voorlichter.

Op de HBS in Dongen kreeg hij bij het eindexamen een tien voor opstel. Met de brievenschrijverij voor de verschillende talen liep het ook heel goed af. De leraar Nederlands  vertrouwde hem toe dat hij na het schriftelijk eigenlijk al was geslaagd. 

Het kon niet anders of het schrijven nam in zijn verdere leven een grote plaats in. Uiteindelijk vond hij ook een ingang naar de schone letteren. Hij debuteerde met een bescheiden bijdrage in Preludium, 5e jaargang no. 4, maart 1989, na een aanvaring. De redactie vond zijn gedichten ‘onrijp’. Zij stemde ten slotte wel in met de publicatie van een drietal aforismen. Toen toch nog een gedicht zou worden opgenomen,  was het te laat. De uitgave van het blad werd in zijn tiende jaargang gestaakt, wegens gebrek aan middelen.  

Zijn korte verhalen werden beter ontvangen. Deze verschenen met grote tussenpozen in Brabant Literair.