INHOUD VAN DEN ELZEN
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
BRAABANS
HOME

Maarten van den Elzen
&
Willem Groenewegen

Uit: Twee Hemels/Two Heavens

Hier is het altijd vandaag

 

hoe groot is de wereld

die in ons hoofd woont?

en in hoeverre lijken ze op elkaar?

 

we zien één en dezelfde boom

welke woorden werden onder deze boom

gesproken, welke zinnen zijn hier gezegd?

 

eenmaal de boom gepasseerd weten

we van de verdwenen sloot waarin

tijdens mijn jeugd vissen zwommen

 

hier bestaat geen verleden

wat er is, is wat je ziet

 


 

Here it is always today

 

how big is the world

that lives in our head?

and to what extent do they resemble eachother?

 

we see one and the same tree

which words were spoken under

this tree, which lines were said?

 

once the tree is passed we are

aware of the vanished ditch in which

during my youth fish swam

 

here there is no past

what is there, is what you see

 

 

TERUG NAAR BEGIN VAN DEZE PAGINA