INHOUD VAN DEN ELZEN
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
BRAABANS
HOME

Maarten van den Elzen
&
Willem Groenewegen

Uit: Twee Hemels/Two Heavens

Eeuwige twijfel van grenzen

 

wind tracht tweedracht te zaaien

probeert een openstaand raam

binnen te dringen

iets verderop slaat luid een deur dicht

er is binnenshuis geen plaats voor storm

 

het gezang van vogels is verstomd

met het geduld

waarmee schaduwen

van stilstaande zaken

zich laten verplaatsen

kwam ook mijn ademen

in een ruimer ritme terecht

 

tussen twee soorten blauw

vaart een witte boot

op de grens van lucht en water

ruimten van rust en twijfel

een zogspoor mengt het zichtbare

haast onmerkbaar met het onzichtbare

 


Borders of eternal doubt

 

wind attempts to sow discord

tries to penetrate

an open window

further along a door slams loudly

there is no room inside for storm

 

birdsong has died down

with the patience

that shadows of things

at a stand-still

show when moved

my breathing also found

a more liberal rhythm

 

between two kinds of blue

a white boat sails

on the border of air and water

spaces of rest and doubt

almost unnoticed a wake trace

mixes the visible with the invisible

 

TERUG NAAR BEGIN VAN DEZE PAGINA