> home
  
    > speciaal
  
    > auteurs
  
    > teksten
  
    > Brabants
  
    > audio

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

René Haans   <

 

René Haans

In gesprek met... Naima Boukou


 

Uit liefde handelen

 

 

Tegenover mij zit een vrolijke, gedreven vrouw die weet wat zij wil. Haarfijn weet zij aan te geven dat integratie een proces is van volhouden, betrokkenheid en bruggen bouwen. De liefde moet van twee kanten komen.

 

Wie is Naima Boukou.

Ik ben gewoon een bewoonster van Tilburg Noord, moeder van twee kinderen. Twee jongens, één van negen en één van zes jaar. Mijn werk bij het Centrum Buitenlands Vrouwen Tilburg en het vrijwilligerswerk is een mooie combinatie.

Ik ben afkomstig uit de zorg, zorgen zit in mij. Door mijn buurvrouw ben ik via de moederkindgroep in het vrijwilligerswerk gerold. Mijn professionele kant zorgt er voor dat er structuur in zit.

Tilburg Noord is een fijne plek om te wonen met zijn mooie dingen: de diversiteit in bevolkingsgroepen, clubs die begaan zijn met de wijk, mensen die zich in blijven zetten ook al wonen ze niet meer in de wijk, elkaar ontmoeten zoals op het Zomerfestival. Noord heeft ook zijn minder mooie dingen: weinig interactie tussen autochtonen en allochtonen die mij weleens beangstigt, soms pijnlijke confrontaties met dodelijke afloop. Toch zijn er in Noord voldoende ontwikkelingen, waardoor ik de toekomst positief tegemoet zie. Laat ik ook maar meteen benadrukken, ik kan niets alleen, maar samen werken we aan hetzelfde ideaal: mensen elkaar laten ontmoeten.

 

Ik wil verbindingen leggen.

Wat bedoel je daar mee? Mijn streven is het beste in de mens naar boven te halen. Ik wil tussen de mensen staan. Dan pas voel je de pijn en wat er leeft, dan kun je er iets mee. Het gaat er om dat je voelt wat iets bij de ander te weeg brengt. Als iemand zegt: “ik voel mij gediscrimineerd” dan vraag ik hoe dat komt en probeer dan uit te leggen waarom iets wel of niet kan. Mensen moeten hun plekje kunnen zoeken, zich veilig voelen want eigenlijk zijn ze ontheemd. Mensen moeten aangesproken worden op hun kracht. De ontmoeting is daarin heel belangrijk. Het kunnen zeggen: “Ik mis je” of “hoe gaat het met je” zijn simpele dingen maar zij geven wel de betrokkenheid aan. De eigen en andere cultuur moeten met elkaar verweven worden. Daarvoor is het hoofd maar vooral het hart nodig. Aanpassen is niet erg ook wat het geloof betreft zonder het af te vallen, kan je inzicht vergroten.

Veel instanties waaronder Wonen Breburg zijn goed bezig in de wijk, ook zij willen integratie. Allerlei activiteiten om elkaars cultuur te overbruggen zijn welkom. Het Centrum Buitenlandse Vrouwen werkt daar ook aan. Het doel is de positie van allochtonen vrouwen in de samenleving te verbeteren. Het Ronde Tafel Huis als interreligieus ontmoetingscentrum in Noord geeft aandacht aan aspecten rond zingeving en spiritualiteit. Het brengt mensen met verschillende religieuze achtergrond samen.

 

Liberté, Egalité, Fraternité: Stichting LEF.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Onder deze noemer is ook het vrouwenhuis “De Bloesem” tot stand gekomen. Een plaats waar vrouwen laagdrempelig bij elkaar kunnen komen. Waar ontmoeten centraal staat.

Het inloophuis is geopend op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. In de middag van 13.00 uur tot 15.00 uur. In de ochtend is iedereen welkom voor een gezond ontbijt. Op de dinsdag zijn er Nederlands/Arabische lessen. Op woensdag wordt er gesport van 9.30 uur tot 10.30 uur. Een maal per maand is er op de donderdag een thema ochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. Vrijdags van 9.00 uur tot 12.00 uur creatief bezig zijn, een maal per maand voetreflex massage. Op maandagavond wordt er een naaicursus gegeven en wel van 19.00 uur tot 21.00 uur. Loop eens binnen!

 

Iftar , sociale cohesie en nominatie.

Op dit momenteel is Naima samen met anderen erg actief bezig om voor de 2e keer de Iftar viering(verbreken van het vasten) vorm te geven.
Wederom om het stukje begrip en ontmoeting met elkaar te bewerkstelligen.
Naima was een van de genomineerden voor vrijwilliger van het jaar 2009. “Ik ben het niet geworden maar ik vond het wel een hele eer.” Het is Cor Aertsen van harte gegund.

Als ik het woord sociale cohesie laat vallen geeft Naima aan dat de dialoog tussen mensen en groepen het belangrijkste is. Er moet ruimte zijn voor deze contacten. Het zaad is geplant, niet alles zal uitkomen maar als je bij alles wat je doet uit liefde handelt dan moet het goed komen.

Mooie woorden om mee af te sluiten. Naima bedankt.