CuBra

 

 

Toon Konings
verhaal


 

W zodde g doen?

Ik hebbet wel dikker. Zo s unne keer in Veggel. Loop ik doar te lpe, kumter unne mens op me af. Hij laagt en zwjt alsoffie me al in gin jrre mer h gezien. Ik kk hum n en weet zeker dekkem nog njt heb gezien. Hij kikt men n en hij ruupt w, en m grte paase kumtie op men af. En ikke mar denke wie is diejen vent, en w moettie van men? Es de mens vlakb men is blf ik stokstijf stn. Hij stikt zun haand t en ik steek mn haand k mar t. Mar dan lpt de mens neve men af en gif de mens aachter men n haand en ze noeme mekaars name. Al diejen tt docht ik dettie t tege men ha, ik waar dr grif van verskote, lilluk essie waar. En ik vuulde munige knap stom zo s ik doar ston. M mn stm gezicht en mn tgestoke haand stonnik te kke nar twee krels die mekare stonne te knuffele. Ik wis nie hoe gauw dk weg moes komme.

Z stonnik pas b de bushalte. Op n gegeven mement stopt de bus, op tet en alles. Stapter n vrouwke t. n Grif skn vrouwke. Mooi lang blond krulhoar. n Fris gezichje en n skn pekske n. Blj s ze waar begint ze entoesjast nar men te zwje. Ikkke k meej blj en ik zwjde mar trug. t Blje gezichje betrok efkes en toen liejp ze op men af, zwjend en wel. Aachter men heur ik n mannestem iets roepe. Jolanda of zo iets zinnie. Ik docht nog tege wie zottie t hebbe en ik keek m. Ik zie unne mens stn, olling int zwart en op zn kin iets w op unnen baard moes lke. W rauw plukke hoor hattie op zn kin. Ik kk wir nar t knappe midje en ze is gestopt m zwje en ze huppelt nar me toe. Mar ze huppelt nve me af en valt in de rem van diejen mens. Hij vat ze stevig vaast en ze beginne mekare te kusse. Z m dr mooi rooj lipkes tusse die plukke hoor van de krel. En dorb makten die twee n dil lebbergeluide en ik zin Nou nou, kan d nie w minder. Ja sorrie zin de mens, mar we hebbe mekare n hallef joor niemer gezien, w zodde g doen? vruugtie. W ik z doen? zinnik. Ik z munige vantevurre skre.

 

TK