Over het affiche van de tentoonstelling


Ontwerp affiche: Christa Jesse - Amsterdam

Schilderij in het affiche: James Avati voor Signet Book # 1087 (1953): John O'Hara, Appointment in Samarra (1933)

Inhoud van de roman: De ondergang en tragische dood van Julian English (rechts), aanvankelijk gerespecteerd in het stadje Gibbsville, uiteindelijk tot zelfdoding gedreven door de kleinburgerlijkheid.

Tekstfragment uit de roman bij het schilderij: “The music stopped but almost immediately resumed with Can This Be Love?.. He took Caroline in his arms… She held up her chin while he kissed her neck…”

Vraag: Wie is de dame aan het tafeltjes? Antwoord: Julian's echtgenote.