CuBra
INHOUD HOEZEN
Home
Beeldende kunst

Over hoezen van langspeelplaten

Het gezicht van de muziek

onder redactie van H. van Boxtel en Ed Schilders

Bonzo Dog Band - Tadpoles - H. van Boxtel

Hoe kan een sterveling eer bewijzen aan de onsterfelijke Bonzo Dog Band, zonder daarbij naar kaarsen te grijpen, of verder op de kniëen door het leven te gaan?

Achteraf bezien hebben wij, vroeg in de jaren ’70, hard aan dit metafysisch vraagstuk gewerkt, op de Technische Universiteit van Eindhoven, afdeling Bouwkunde.

 

Korte tijd werd daar projectonderwijs gegeven, en wel precies in de tijd dat wij daar studeerden. Zelfstudie en groepswerk vormden de kern van dit soort onderwijs. 18 Uur per week werd ingeruimd voor wat atelierwerk heette, de overige uren dienden besteed te worden aan de zogenaamde verplichte vakken.

 

We zaten daar in een enorme, open ruimte, waar met schotten een tiental ateliers afgezet was. Het gonsde er van de activiteiten

In het atelier van de buren waren het echte voetballers. Die waren nooit thuis, behalve wanneer het regende, en dan werden er kleine baloefeningen gedaan.

Even verderop aten ze graag samen, aan keurig gedekte tafels, en dat groeide uit tot wat het best een restaurant met een open keuken genoemd zou kunnen worden. Het is dat er geen afzuigkappen hingen, anders waren ze aan het frituren geslagen.

Wij zaten daar ook ergens. Winnie Willems, met zijn witte haren uit Curaçao. Huub Houët, die vooral op de irrationele kant van π studeerde. ... Ahum... ging het dan... 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510… uit zijn hoofd, ogen naar de hemel, en net zolang door tot hij vast kwam te zitten, en dat kon heel lang duren. Dan hadden we nog Jan de Vries, Toon Jiran, en Tom van Wayenburg. Willie Hamelers, niet te vergeten, die vond dat de stoelen niet lekker zaten, en een eigen ligstoel meebracht, waarop hij rustigjes zijn pijp kon gaan liggen roken, dag en nacht, herinner ik me. Allemaal de haren tot op de grond.

Daarnaast was er nog Peter Velter, die in een andere groep thuishoorde, maar liever bij ons zijn comix zat te lezen, omdat het in zijn eigen atelier te onrustig was.

 

Wim de Hoop was onze docent. Frank Wassall en Niek Verdonk onze mentoren, wat hogerejaars studenten waren, die de taak hadden ons in onze ontwikkeling te stimuleren, waar nodig. Frank deed maar wat graag met ons mee. Niek gaf helemaal niets om wat hij kunst van de bourgoisie noemde. Hij zag er niets anders in dan dat de overwinning op de arbeidersklasse heel uitbundig gevierd werd, en ging vaak een eindje lopen.

 

We begonnen het werk in ons atelier met het uitschrijven van de liedteksten van Tadpoles, van de Bonzo Dog Band, op transparanten, zodat we er makkelijk kopieën van konden maken. Die werden, onder het draaien van de plaat, in de groep besproken, gecorrigeerd en aangevuld. Tot in de kleinste details. Winnie bleek een goede stem te hebben, en als hij een tekst uitprobeerde, moesten wij luisteren of deze klopte. Huub nam het geregeld over, onder het aanbrengen van een kleine verandering. Het werd geleidelijk aan tweezang, met Toon aan de pick-up, om de arm te liften, en op precies de juiste plaats terug te zetten. Op een keer, denk ik, viel Jan in, en, dacht ik toen, ik haak ook aan. Willie haalde de pijp uit zijn mond, Peter Velter legde zijn comix neer, en we hadden een koortje. Dat was de feitelijke geboorte van ons Bonzo-operettegezelschap. Er moesten nieuwe geluidsboxen gebouwd worden, omdat de oudere niet over onze zang heen konden komen, en wij dus zelf geen muziek meer hoorden. Huub Houët was aan de slag gegaan in de werkplaats van professor Slothouber, die juist een spiksplinternieuwe episcoop had gekregen. We hadden een uitvergroting nodig, van het portret van Vivian Stanshall dat op de hoes van Tadpoles stond. Aan de zijkant van de hoes zat een lipje, en als daar aan getrokken werd, rolden zijn oogballen heen en weer. Zo moest het bij ons ook, maar dan levensgroot. Kon hij aanschuiven, aan tafel.

Hunting tigers out in India was ons succesnummer. Daar kwamen de mensen voor uit hun ateliers. We kregen verzoeknummer op verzoeknummer, totdat de hele afdeling er gaar van werd. Maar ja, iedereen had wel wat... Wat die timmerratten daarboven deden, daar werd ook niet iedereen vrolijk van. Nee! Die waren in het vakwerk net onder het plafond geklommen, timmerden daar een hutje, vandaar uit een loopgang, naar een nieuw hokje. En nog één, en nog één, en ze schoten daar als ratten door die houten gangen langs het plafond heen.

 

Bij een tussen-evaluatie vertelde Wim de Hoop ons met een serieus gezicht, dat hij zich begon af te vragen waar dit allemaal toe zou gaan leiden. Er viel een stilte.

We bekeken onze vingers. Het blad van de tafel, tabakskruim. Een koffiekring.

Toen keek Winnie op, en keek Wim aan. Hij kuchte, en zette in: … You've heard of Ali Baba… Forty thieves had he… Huub had hier moeten invallen met … Out for what we all want… Lots of LSD… Hij zong echter: … Grunt howl… grunt howl…

Wij verbaasd. Stomverbaasd.

Toon liet toen de ogen van Vivian Stanshall rollen.

Huub zat op de verkeerde plaat! Dit was niet van Tadpoles, dit was Jollity farm, van GorillaAll the little pigs, they grunt and howl… grunt howl grunt howl… en voor we het beseften ging de ene helft van de groep mee met Winnie, met Tadpoles, de andere met Huub, met Gorilla. Twee koren, dwars door elkaar heen, twee platen tegelijk. Wat?! Het hele œuvre tegelijk! We waren verrukt. Door het dolle heen. Dat was mooi. We hadden ruimte gevonden voor ons zelf, in het werk van de Bonzo’s, en een paar weken later kon niemand van ons meer gewoon praten.

We spraken alleen nog maar met de tongen van de Bonzo’s.

 

http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=127383

http://www.youtube.com/watch?v=9gWQzqd6Bh0&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=B9y4vLrHsm4&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=HotmPv2tjFo&feature=related