John Dohmen
-meesterdrukker-

op naar de finissage 2009

eigen werk van John Dohmen
samenwerking met de dichter Martin Beversluis

zeefdrukken in opdracht van andere kunstenaars
samenwerkingen met andere kunstenaars

Druk op een van bovenstaande linken om het werk van John Dohmen te kunnen bekijken.


John Dohmen
(Brunssum 1950)

Al decennia lang werkt John Dohmen als zeefdrukker in Tilburg. In de beginjaren werkte hij bij het collectief van de 7-Zeven, vooral drukkend voor de protestbeweging en het alternatievere (kunst-)circuit. Naast het uitvoerende werk is John steeds meer vrij werk gaan maken.
Door zijn zeer grote ervaring en vakmanschap in het zeefdrukken, kwam John er achter dat dat wat hij kan maar enkele mensen in dit land kunnen. Hij kan schilderen met zijn zeef. Kunstenaars hebben zijn vakmanschap ontdekt, en hij moet tegenwoordig kiezen welke opdrachten hij aanneemt en welke niet.
John's dagindeling is verdeeld over het maken van eigen werk en het werken in opdracht. Zo地 4 uur per dag maakt hij vrij werk en zo地 4 tot 8 uur werk in opdracht van.

Eigen werk
Om inspiratie op te doen houdt John er van om te beginnen met een zo leeg mogelijk hoofd. Hij weet eigenlijk helemaal nog niet wat hij die dag gaat maken als begint. Een papiersnipper, een afgeknipt puntje van het koffiemelkpak, een sluiting van de broodzak, elke voor hem bijzondere vorm kan aanleiding zijn tot het begin van een creatief proces dat kan leiden tot een mooi oorspronkelijk werk. Toevalligheden tijdens dit proces kunnen leiden tot het inslaan van een onverwachte zijweg. De ogen open houden is John痴 motto. Kijk om je heen , kijk naar de vormen die ontstaan. Zo地 kleine aanleiding kan leiden tot het maken van een soort bouwwerk. Een mooie snipper papier geeft op de zeef zijn contouren prijs. Laag voor laag bouwt hij zijn kleine of grote bouwwerkjes op papier. Soms stopt hij na enkele drukgangen omdat het pad dood loopt. Soms slaat hij onverwacht bij de achtste drukgang een zijpad in. Zo kan een zeefdruk wel opgebouwd zijn uit tientallen drukgangen. John kijkt en speelt met vormen. Toevalligheden sluit hij niet uit.

In opdracht
Vooral sinds de opening van het Grafisch Atelier, werkt John dus ook veel in opdracht van kunstenaars.  Zij willen hun werk laten reproduceren in zeefdruk om de oorspronkelijkheid van hun werk te laten behouden. Zo neemt John enkele opdrachten per jaar aan. Hij analyseert de werken, en separeert de kleuren met zijn ogen. Meestal zonder hulp van computer zal hij proberen elke tint apart te verzorgen. Goed kijkend hoe de laagopbouw moet zijn maakt hij kleur voor kleur zijn zeven in orde. Een waar monnikenwerk. Door kunstenaars wordt hij wel lovend John de Monnik genoemd. Niet vreemd als je bedenkt dat John meestal langer over zijn zeefdrukken doet dan de kunstenaar over zijn origineel. Een opdracht kost hem gemiddeld zo地 10 weken werk. Je spreekt dan ook wel over zeefdrukken met zo地 30 drukgangen. 
Technische hulpmiddelen als een densitometer of fotospectraalmeter gebruikt hij niet. Zijn ogen doen dit werk. Meestal laat John de kunstenaar  komen kijken naar zijn eerste drukgang. Is dit begin in onderling overleg goedgekeurd, gaat hij verder met het laag voor laag opbouwen van het werk. Na enkele weken vindt er weer zo地 interactie plaats tussen kunstenaar en drukker. John weet dan dat hij op de goede weg zit en pas als het geheel klaar is mag de kunstenaar weer komen kijken.
John zeeft als het ware een kunstwerk met zijn ogen en zeeft het daarna met zijn zeef. Een meesterdrukker zoals er maar enkele in Nederland te vinden zijn.

In samenwerking met
Regelmatig werkt John ook samen met bevriende kunstenaars. Dichter Martin Beversluis stuurt hem een gedicht met de vraag of het hem inspireert tot een zeefdruk cq monotype. John stuurt Martin een zeefdruk met de vraag of dit bij hem kan leiden tot een gedicht. De schilder Innem馥 geeft hem enkele lossen paneeltjes en vraagt John hiervan een mooie compositie in zeefdruk te maken.
John wil in de toekomst vaker dit soort samenwerkingen op touw zetten. Hij wil dan komen tot een soort kruisbestuiving tussen de creativiteit van twee mensen. De tekst van de dichter moet niet de boventoon voeren, maar ook het beeld  moet niet de boventoon voeren. Tekst en beeld moeten samensmelten en mekaar aanvullen.

Wat John ook doet, solo, in opdracht of in samenwerking, het gaat er bij hem om het hebben van oog voor het materiaal, de kunstenaar, de kleur en de vorm. Voor het snelle scoren moet je niet bij hem zijn. Hij werkt in zijn eigen tempo en niet in het tempo dat zijn omgeving van hem wil.

John Dohmen is te vinden op het volgende adres:

Korte Schijfstraat  17a
5038 SV  TILBURG
013-535 72 10

JEEDEEKUNST@cs.com

Website van John Dohmen:

 www.johndohmen.nl