CuBra
Inhoud Verhoof
Home
Speciale bijdragen

Klik hier om een e-mail te verzenden 

Nico Verhoof

Kleine grafische kunstwerkjes uit Midden-Brabant


Het werk van Harry Corvers (1)

Harry Corvers is op 4 oktober 1913 in ís-Hertogenbosch geboren en overleed op 13 januari 1982 te Tilburg.

Hij trad in bij de Fraters van Tilburg, waar hij als frater Gamaliel schilderde, tekende, aquarelleerde, kalligrafeerde en grafisch werk (linoís, hout- en kopergravures) maakte.

Hij tekend o.a. diverse voorkanten van het door de fraters uitgegeven kinderblad De Engelbewaarder. In 1960 was hij verantwoordelijk voor het decor van het in Enschot opgevoerde MARIA-SPEL. In 1963 tekende hij een plattegrond van De Efteling.

Ook tekende hij in 1975 meerdere typisch Tilburgse plekjes.

In 1944 verliet hij de Congregatie van de Fraters van Tilburg. Hij trouwde en kreeg vier dochters. Gedurende twaalf jaar was hij leraar bij het nijverheidsonderwijs.

Tijdens zijn verblijf in de fratercongregatie was zijn werk vooral religieus getint, passend bij zijn status. Hij signeerde toen met de initialen fg (frater gamaliel); later wordt zijn werk vrijer, meer commercieel en zelfs, zoals dat bij moderne grafiek hoort, meer erotisch. Hij signeerde zijn werk toen met de initialen HC. Op zijn bidprentje staat een zelfportret van hem en een monogram, waarin in de vorm van een kruis zijn initialen (H.C.) en zijn tekengereedschap terug te vinden zijn.