CuBra
Inhoud Verhoof
Home
Speciale bijdragen

Klik hier om een e-mail te verzenden 

Nico Verhoof

Kleine grafische kunstwerkjes uit Midden-Brabant


Het werk van Harry Corvers (21)

Het eerste exlibris is een houtgravure uit 1954. Het laat een tekenaar aan een groot tekenbord zien met naast zich allerlei tekenwerktuigen. Boven het tekenbord is een groot boek geplaatst met daarnaast 2 burijnen. Bovenaan staat een gestyleerd monogram FW, dat naar onderen gespiegeld is.

Het tweede exlibris voor Hanns Heeren is een houtgravure uit 1955. De voornaam Hanns is geen spelfout, want hij is afkomstig uit Duitsland. Uit de gebruikte symboliek is op te maken dat de heer Hanns Heeren een liefhebber en mogelijk verzamelaar was van muziek, grafiek en postzegels.

Het exlibris van Pierre Verhagen is een houtgravure uit 1950. De gebruikte spreuk betekent: "zonder boeken is het leven ledig". Blijkbaar hebben we hier te doen met een boekenliefhebber, die ook van het kweken van (vrucht?-)bomen en het inrichten van tuinen houdt.

Het vierde exlibris is een loodgravure uit 1953. Het is een stemmig beeld met een middeleeuws dorpsgezicht, een in bed liggend jong meisje, dat met de duim in de mond droomt van orgelmuziek en door de lucht zwevende geesten.