Redactie: Rob Siers & Ed Schilders

Scatologica

Komrij's Kakafonie

Encyclopedie van de stront


Uitgever: zie onder de bril

Prijs: 29,50 euro

328 pag., meer dan 100 illustraties

ISBN: 90 234 1907 3

Illustratie bovenaan deze pagina: hurkbeeldjes uit de collectie van G. Komrij en Ch. Hofman; foto: Piet Schreuders

Jarenlang heeft hij eraan gewerkt en materiaal verzameld, Gerrit Komrij, maar nu is het boek dan toch verschenen: een doorwrochte, volumineuze encyclopedie over stront en poepen, winden, gemakken, en zowat alles wat daarmee samenhangt (denk bijvoorbeeld aan papierkeuze, klisteerspuiten en purgeerpillen). Moge dat, ondanks een onloochenbare veelzijdigheid toch wat ťťnzijdig lijken, dan is dat misverstand het snels uit de wereld geholpen door de vele vormen waarin Komrij zijn materiaal heeft gevonden. Prozafragmenten uit verhalen, dagboeken en beschouwingen, veel poŽzie natuurlijk, lichte verzen, kinderrijmpjes, straatliederen, satires, spotliederen, prentkunst, cartoons, spreekwoordenboeken: wie zich verliest in deze encyclopedie zal ongetwijfeld gedurende enige tijd de illusie hebben dat de wereld uitsluitend om stront draait. De hele wereld, jawel, want hoewel Komrij het accent gelegd heeft op het Nederlands taalgebied, bevat het boek tientallen vertalingen uit buitenlandse werkjes. En als dat nog niet genoeg afwisseling zou zijn voor zoiets eenduidigs als de stoelgang (en zijn vluchtige pendant de wind): door de eeuwen heen. Van de grollen van Poggio de Florentijn tot anno 2005. Bovendien heeft Komrij zijn onderwerp serieuzer genomen dan dat meestal gebeurt als er over KaPiFu geschreven wordt. Het boek bevat namelijk een uitstekend register en een ruime bibliografie. Bezoekers van de afdeling scatologica op website CuBra, zullen bovendien verheugd zijn dat Komrij ook een zestal teksten heeft opgenomen die door CuBra toegankelijk zijn gemaakt. Daaronder ook de 19e-eeuwse tekst van 'Het glazen oog', indertijd ingestuurd door (wijlen) Jacques Sroucken, en afkomstig uit het 'Versenboek' van W. Offermans (waarvan de complete transcriptie in wekelijkse afleveringen op CuBra verschijnt onder redactie van Leonie Robroek). Omvang, variatie, humor, en vorm, maken van dit boek niet zozeer een encyclopedie als wel een bijbel die zijn weerga niet kent.

Rob Siers - hoofd scatologica van CuBra