Redactie: Rob Siers

Scatologica
Lesbrief over STROND
(variant op Ode aan de drol) - ingezonden door Nico Verhoof, door hem opgetekend  uit een oud verzen- en liedjesschrift


Lesbrief over Strond

Van oudsher nam schier iedere dichter
vrouw Venus, Bacchus en Mars te baat
Appollo tot hun geest-verlichter,
Jupiter tot hun toeverlaat.

Doch ik zeg STROND voor goden en godinnen
wijl ik zonder hen mijn werk verricht.
Ik spreek van STROND in mijn gedicht.
't woordje STROND is uit de mode
mij staat het des te beter aan
en juist omdat het is verboden
zal STROND bij mij steeds open staan.

Het woordje STROND wil heel veel zeggen
'ruikt STROND niet meer dan elke bloem?
Ik behoef u dit niet uit te leggen
uw neus wil niet dat ik het noem.

Mocht ik ooit vorst of veldheer worden
voldeed ik mijne wil terstond
en ik nam dan zeket tot mijn orde
een wapenschild van zuiver STROND.
Kwam mij een vijand attaqueren
dan was de STROND ook mijne leus
en ik smeet hem om hem af te weren
met emmers STROND om mond en neus.

Wat is het toch een heerlijk ding, dat kakken
wat is het een gewichtig punt
wat baat u geld en alle gemakken
indien u toch niet kakken kunt.

Ja, vrienden, U moet mij geloven
STROND is het beste deel der aard.
O, STROND, niets gaat uw roem te boven,
niets dat mij zulke vreugde baart.

Als ik op 't kakhuis ben gezeten
en ik daar mijne zaken doe
en ik heb dan op mijn gemak gescheten
dan ben ik fris gelijk een bloem.

De broek dan zeer vlug opgestreken
opdat zij geen verkoudheid raakt
maar ook dien STRONDhoop fiks bekeken
O, dat baart u zulk een groot vermaak.

STROND is de drijfveer aller dingen
Ja, wat is zegen van een keer
en wat zijn andere beuzelingen
het is alles STROND, geen drommel meer.

Een dame met haar hoed vol veren
een snufje bij haar haar fijne mond
een vorst met al zijn schone kleren
wat zijn zij anders dan wat STROND!

Waartoe bestaan wij op de wereld?
om STROND te maken, anders niets
al zijt gij nog zo rijk bepareld
't is STROND, mijn vrienden, wat ge ziet.

In onze zuiderlijke streken
daar is vooral de STROND in zwang
wanneer men daar een boer hoort spreken
STROND, zegt hij, is van groot belang.

Als wij de STROND eens moesten missen
wat kwam er dan van onze oogst,
zij die het beste kan kakken en pissen,
die prijst men hier het aller hoogst.

Wat is de STROND dus dan te prijzen
ik neem dit vorige dan te baat
allenig maar om te bewijzen
dat alles om de STROND bestaat.

Dat al van STROND zijn oorsprong heeft
en dat alles bijeen genomen van STROND 't mensdom leeft.
Van STROND is mens en dier geweven,
't is alles STROND wat ik bestuur.
STROND zijn wij in geheel ons leven
en STROND zelfs in ons stervensuur.

De dokter vraagt ( hij moet het weten),
want juist gaat alles op z'n prik,
Hoe dikwijls heeft die man gescheten,
hoe was het: lijverig, dun of dik?

Dan gaat hij aan het recepteren
driemaal de apotheker rond,
die man, zegt hij, moet meer fungeren,
want heel zijn lichaam zit vol STROND.

STROND, driewerf STROND, STROND duizend keren
STROND voor grote en kleine heren
STROND voor meisjes, STROND voor vrouwen,
STROND voor hen, die van STROND niet houden.

STROND zelfs voor den dichterstand.
Is niet de roem van vele heren een wapenpraal van louter STROND?
En indien men mij niet geloven wil
dan kus mij allemaal mijn kont.

En hiermee wil ik het spreken laten
want ik weet zeker e gewis
dat al wat ik ook mogen spreken,
mijn les ook, maar een STRONDboel is.