Redactie: Rob Siers

Scatologica
Poepliedje
ingezonden door Nico Verhoof, door hem opgetekend  uit een oud verzen- en liedjesschrift


Poepliedje. (wijze: 't Hukske)

Toen ik nog een meiske (jungske) was
zo van een maand of zes
ons moeder niks meer vur men had
toen moest ik aan de fles.
Een week nadien, ach here jee,
toen kon ik nie meer poepen
ons moe zee tegen onze pa
we zullen de dokter roepen

tralalalala, enz.

De dokter die werd opgebeld
zo kwamen ze het te weten
opnieuw werd weer de fles gevuld
en ik moest mar weer eten.
Onze pa die liep het huyis maar rond
te vloeken en te snauwen.
en als ik er ene vliegen liet
dan konet in huis niet houden.

tralalalala, etc.

De dokter kwam en keek er 'ns naar
toen begon hij diep te zuchten,
toen zei hij mee een vies gezicht:
" je moet hier eens goed luchten!".
Hij douwde goed hard op mijne buik
en riep: "daar heddet gedonder".
De reinigingsdiens kwam er aan te pas
want ik scheet alles onder.

tralalalala, enz.

Toen ik dan al ouder werd
toen ben ik ook gaan trouwen
want op zekere dag zag ik 'n man (vrouw)
daar ik hil veul van ging houwen
Ik vraag jullie, vertel toch niks
Hij (zij) mag het toch niet weten
dat ik, toen ik zes maanden was
het huis onder heb gescheten.

tralalalala, enz.