Redactie: Rob Siers

Scatologica - Winderige Heilige

Tilburg - Kerk Korvel


Overgenomen uit:


Rolf Jansen

We hebben gezongen en niks gehad

Pag. 171-2

 

De Krvelse Kerk

Tekst en muziek J. v.d. Waart Utrecht

W. Verhulst Goirle


 

d'r gebeuren in de wirreld sams aorige dingen

ik zal jullie drrom 'n lieke gaon zingen

 

REFREIN

liedera-Ialala

liedera-Ialala

liedera, liedera

liedera-Ialala

 

in de Kurvelse kerk daor aachter in 'I pertaol

daor spreken de heIligen dofstommentaol

 

't was er dodstil, d'r was niks gin gelid

opeens vlog er bij ne weh gas a achterit

 

weh 's deh daor vroeg Petrus die 't toevallig net heurde

't was net of er ne z'n ruggegraot scheurde

 

Sint Petrus die heurt weh en zeej: zonder liegen

ik geleuf deh 't er iemand weh heej laoten vliegen

 

sint Andreas al bij de pilaar kromgebogen:

a's iemand weh zeej, slao ik hum op z'n ogen

 

sint Franciscus stao' meej z'n ogen ten hemel geslaogen

och jissus dieje stank is host nie' te verdraogen

 

sint Josep die staot er zo stil a's 'n muske

mar ie scheet ondertussen de plenkskes van 't hske

 

ik weet nie' zeej Johanneske 'k heb 't echt nie' gedaon

d'r wier erreges geschoten mende ik te verstaon

 

den heiligen Bernardus ston' nor aosem te snakken

wie staot er na in de kerk in z'n rokken te kakken

 

sint Arthur stond bij de pilaar kromgebogen

hij kreeg van benauwdhed 't snot vur z'n ogen

 

den heiligen Ludovicus die schoot in z'ne pin

wrrom hawen ze d'r gen in de kerk toch nie' in

 

Jacobus wier kaod deh ze 't hum gingen verwijten

denk duh gulle potverdomme deh 'k hier in m'n rokken stao te schijten

 

sint Maarten heej z'n gen ten hemel geslaogen

ajasses diejen stank, 't is host nie' te verdraogen

 

 

sint Marcus die heej z'nen boek dichtgedaon

en zeej: ik zal irst es om 'n gasmasker gaon

 

Dominicus zeej mej allebaai z'n haanden vur t gezicht

wurrom hawen z' in de kerk toch d'ren poeperd nie' dictht

 

sint Job die op z'ne mesthoop toch hil weh gewend was

die zeej deh 't gewoonweg 'ne staank zonder end was

 

den heiligen Michel van de Belse Sigaretten

zeej deh d' Ollaanders weh beter op d'r gat moes'en letten

 

jazeker zeej Paulus deh 's hel goed bekeken

ge had oewen vinger in oew gat moeten steken

 

ik vn, zih sint Joris, jullie allemol draken

om over z'n scheet z'n poppenkast te maken

 

wie zeej sprak Filippus deh wij deh hier deejen

messchien zen de nonnen wel bezig meej de pleejen

 

jao krek zeej Antonis, ik heb 't al gesnopen

'k heh vandemrgen Moeder Overste meej de strondschepper zien lopen

 

deh doen ze nie' meej 'ne schepper zeej sint Adrianus

zo'nen put zuigen ze vort leeg hoe deh ginder gegaon is

 

't is goed zeej sint Petrus en laot ons zwgen en hopen

deh 't noo't nie mir gebeurt, zet 't rumke mar open