Redactie
Rob Siers

Scatologica - De heiligen in het portaal - Klein woordenboek van de geur van heiligheid
Lied over heiligenbeelden in het kerkportaal - een van de 'beelden' laat er een vliegen (of meer?) - Maar wie? - Er ontstaat een hevige discussie - alle beelden doen hun zegje - alle bijdragen die aan CuBra werden gezonden staan hieronder op alfabetAugustinus

Bernardus

Franciscus


Gerardus

Henricus


Jozef

 

Heilige & Kerk Zijn tekst

Adrianus
(Goirke Tilburg)

Adrianus die zee, gedraogt oe zo't hoort

Ik heb het heel duidelijk wel drie keer gehoord

Adrianus
(Goirke Tilburg)

Nou deggut zeet, zee de heilige Adriaan

Ut hee wel iets weg van un rotte baviaan

Adrianus
(Korvel - Tilburg)

deh doen ze nie' meej 'ne schepper zeej sint Adrianus

zo'nen put zuigen ze vort leeg hoe deh ginder gegaon is

Aloysius (Servaaskerk - Maastricht)

Aloyisius hlt z'n ouge ten hiemel geslage.
"Ach juzzes die lch die is neet te verdrage."

Ambrosius

(Goirle)

ik niet zee ambrosius ik hou m'n fatsoen`

ik zou me wel schamen om zoiets te doen

Ambrosius (Servaaskerk - Maastricht)

"Wat iech ?" zeet Ambrosius, "iech haw me fetsoen
Iech zouw miech wel wachte um zoe get te doen"

Andreas

(Goirke Tilburg)

Andreas die stond het dichtste bij het raom

en die is toen van z'n stokske gegaon

Andreas

(Korvel - Tilburg)

sint Andreas al bij de pilaar kromgebogen:

a's iemand weh zeej, slao ik hum op z'n ogen

Antonius

(Goirke Tilburg)

Ik nie zee Antonius ik hou mijn fatsoen

Ik zal me wel wachten om zoiets te doen

Antonius

(Goirle)

antonius die zee gedraag je zoals 't behoort

ik heb 't duidelijk twee keer gehoord

Antonius

(Korvel - Tilburg)

jao krek zeej Antonis, ik heb 't al gesnopen

'k heh vandemrgen Moeder Overste meej de strondschepper zien lopen

Antonius (Servaaskerk - Maastricht)

Antonius dee zeet: "Gedraag uuch wie 't huurt
Iech hb 't hiel dudelek al twie kier gehuurd."

Arthur

(Korvel - Tilburg)

sint Arthur stond bij de pilaar kromgebogen

hij kreeg van benauwdhed 't snot vur z'n ogen

Artus

(Goirke Tilburg)

Sint Artus brulde bij een pilaar kromgebogen

Als iemand wat zegt, slao ik hun op zun ogen

Bernardus

(Goirke Tilburg)

Bernardus stao daor aachter de ruiten

Ik wit nergens niks van en hou me d'rbuiten

Bernardus

(Korvel - Tilburg)

den heiligen Bernardus ston' nor aosem te snakken

wie staot er na in de kerk in z'n rokken te kakken

Bernulfus

(Goirke Tilburg)

Wie zee, zee Bernulfus de wij de hier deejen

Misschien zijn de nonnekes de huiskes aant vegen

Blasius

(Goirke Tilburg)

Heilige Blaosius die kekt efkes rond

gadorie hier hee iemand z'n broek vol stront

Bonicacius

(Goirle)

bonifacius wier kwaod en zee heel brutaol

ik heb niks gedaon mar ik vind 't een schandaol

Bonifacius (Servaaskerk - Maastricht)

Bonifatius weurd koed en zeet gans brutaol;
"Iech hb niks gedoon en iech vin 't e sjendaol."

Canisius (Servaaskerk - Maastricht)

Canisius dee zeet: "Iech hb niks gedoon"
"Man hat da geschossen" meinde dee te verstoon.

Christianus

(Goirke Tilburg)

Tis erg, zee Christianus wilde weleens zwijgen

Om voor een gewone scheet zo'n ruzie te krijgen

Dominicus

(Korvel - Tilburg)

Dominicus zeej mej allebaai z'n haanden vur t gezicht

wurrom hawen z' in de kerk toch d'ren poeperd nie' dicht 

Filippus

(Korvel - Tilburg)

wie zeej sprak Filippus deh wij deh hier deejen

messchien zen de nonnen wel bezig meej de pleejen 

Franciscus

(Goirle)

franciscus die zee daar tussen de kluiven

ik zelf nie maar ik heurden 'rn neffe me af komen schuiven

Franciscus

(Korvel - Tilburg)

sint Franciscus stao' meej z'n ogen ten hemel geslaogen

och jissus dieje stank is host nie' te verdraogen

Franciscus (Servaaskerk - Maastricht)

Franciscus steit achteraon tege de roete
"Iech weit nrreges vaan en iech haw m'ch de boete."

Gerardus

(Goirke Tilburg)

Gerardus die zee ik heb niks gedaon

Hebben ze geschoten minde ik te verstaon

Gerardus

(Goirle)

gerardus werd kwaad ik ga me verdrinken

dachte nou soms dat ik hier stond te stinken

Gonulphus (Servaaskerk - Maastricht)

Gondulphus dee brlde vaan achter 'ne pilaar;
"Es miech eine get zeet, wel dee houw iech veur z'n staar."

Henricus

(Goirle)

henricus hield z'n ogen ten hemel geslagen

en zee ach jezus die lucht is niet te verdragen

Jacobus

(Goirke Tilburg)

Jacobus wier kwaod de men ut hem ging verwijten

Denkte gaddorie dek hier stao te schijten

Jacobus

(Korvel - Tilburg)

Jacobus wier kaod deh ze 't hum gingen verwijten

denk duh gulle potverdomme deh 'k hier in m'n rokken stao te schijten

Joachim

(Goirle)

en sint joachim zee wie zegt dat 't iemand van ons hee gedaon

misschien hebben 't de nonnekes van 't klooster wel gedaon

Job

(Korvel - Tilburg)

sint Job die op z'ne mesthoop toch hil weh gewend was

die zeej deh 't gewoonweg 'ne staank zonder end was

Johannes de doper (Goirle)

sint baptist die stond benauwd te hijgen

ik snap niet hoe ze er zo'n luchtje bij kunnen krijgen

Johannes de evangelist

(Korvel - Tilburg)

ik weet nie' zeej Johanneske 'k heb 't echt nie' gedaon

d'r wier erreges geschoten mende ik te verstaon

Johannes

(Goirke Tilburg)

Johannes hee zun ogen ten hemel geslaogen

Och Jezus die lucht is hier niet te verdraogen

Joris

(Korvel - Tilburg)

ik vn, zih sint Joris, jullie allemol draken

om over z'n scheet z'n poppenkast te maken

Jozef

(Goirke Tilburg)

Sint Jozef zee niks, stond stil als een muis

en docht bij z'n eige, ik ben toch in mijn eigen huis

Jozef

(Korvel - Tilburg)

sint Josep die staot er zo stil a's 'n muske

mar ie scheet ondertussen de plenkskes van 't hske

Lodewickus

(Goirke Tilburg)

Lodewickus zee het is mij ammaol wel goed

Mar het ruikt precies naor kattepoep

Ludovicus

(Korvel - Tilburg)

den heiligen Ludovicus die schoot in z'ne pin

wrrom hawen ze d'r gen in de kerk toch nie' in 

Maarten

(Korvel - Tilburg)

sint Maarten heej z'n gen ten hemel geslaogen

ajasses diejen stank, 't is host nie' te verdraogen

Magdalena

(Goirke Tilburg)

Da gullie blijft staon motte zelf mar weten

Maar ik, zee Magdalena moet alles uitzweten

Marcus

(Korvel - Tilburg)

sint Marcus die heej z'nen boek dichtgedaon

en zeej: ik zal irst es om 'n gasmasker gaon

Michael

(Korvel - Tilburg)

den heiligen Michel van de Belse Sigaretten

zeej deh d' Ollaanders weh beter op d'r gat moes'en letten

Monulphus (Servaaskerk - Maastricht)

Monulphus weurt vals dat me hm ks verdeenke;
"Dach geer nondedj dat iech heij staon te stinke.

Paulus

(Goirle)

't is toch te erg zee paulus wilde wel eens zwijgen

om voor een doodeenvoudig poepke zo'n ruzie te krijgen

Paulus

(Korvel - Tilburg)

jazeker zeej Paulus deh 's hel goed bekeken

ge had oewen vinger in oew gat moeten steken

Paulus (Servaaskerk - Maastricht)

" 't is te erreg" zeet Paulus: "Wlt geer wel 'ns zwiege
Um veur e doedgewoen puupke zoe'n ruizing te kriege."

Petrus

(Goirke Tilburg)

Sint Petrus zee zonder liegen

ik geloof dat er iemand wat heeft laten vliegen

Petrus

(Goirle)

sint pieter zee ten leste laten we nou maar hopen

dat 't niet meer gebeurt en zet 't raamke maar open

Petrus

(Korvel - Tilburg)

weh 's deh daor vroeg Petrus die 't toevallig net heurde

't was net of er ne z'n ruggegraot scheurde 

Petrus

(Korvel - Tilburg)

't is goed zeej sint Petrus en laot ons zwgen en hopen

deh 't noo't nie mir gebeurt, zet 't rumke mar open

Petrus

(Korvel - Tilburg)

Sint Petrus die heurt weh en zeej: zonder liegen

ik geleuf deh 't er iemand weh heej laoten vliegen

Petrus (Servaaskerk Maastricht)

Sint Pieter dee huurt get en zeet gans verlege;
"Iech geluif dat heij eine get heet laote vlege."

Petrus (Servaaskerk Maastricht)

Sint Pieter zeet op 't lste: "Laote veer noe mer hope ,
Dat 't noets mie gebrt en zt 't vinsterke ope."

Rochus (Servaaskerk - Maastricht)

"Wee zeet" zag St Roches "dat veer heij dat dege,
Missjiens zien ze op 't kloester de huiskes aon 't vege."

Servatius (Servaaskerk - Maastricht)

Sint Servaos dee zag niks, stnt zoe stl wie 'n moes.
En dach beij zien eige; "meh iech bin heij toch thoes."

Servatius

(Goirle)

sint servatius zee niks en stond stil als een muis

en dacht bij zichzelve maar ik ben hier toch thuis

Vincentius

(Goirke Tilburg)

Vincentius wier kwaod en zee heel brutaol

Ik heb niks gedaon en vind het een schandaol