Redactie: Rob Siers

Scatologica - Rob Siers

Het gezondheidszadel (patentaanvraag uit 1924)

Vertaling van een deel van de patent- aanvraag:

...Het belangrijkste doel van mijn uitvinding is het verschaffen van een geschikte holte aan het zadel van een fiets of motorfiets, en wel zo gesitueerd dat aan de private delen van de mannelijke berijder een aangename ontluchting wordt geboden, terwijl genoemde holte ook aan de private delen van een vrouwelijke berijder ontluchting toestaat, voorkomt dat druk ontstaat bij de opening van genoemde organen door

het gewicht van de berijder, en tegelijk genoemde organen in een natuurlijk gesloten staat houdt.

Verwijzend naar afbeelding 1, een enigszins ronde holte 3 wordt gevormd op de middellijn van het apparaat als geheel [...] Genoemde holte is wat grootte, vorm en ligging geschikt om op aangename wijze de private delen van een mannelijke berijder te ontvangen, en meer in het bijzonder de delen van de testikels van zulk een berijder. Genoemde holte is klokvormig van vormgeving, waarom het klokvormig karakter ervan gevormd wordt door het voorste deel van genoemde holte. Zulk een klokvormige formatie is in het bijzonder nuttig voor het welbevinden van de mannelijke berijder, zowel gedurende de handeling van het berijden als gedurende de handeling van het op- en afstappen, aangezien genoemde organen in en uit genoemde holte schuiven...