CUBRA HOME

In de banner

van links naar rechts:

Pieta Melis
Peerke Donders
Jan de Kort
Wieske Snuf
Jan Plek
Rocking Louis
De Siemer

Aan de lezer

 

Deze website bevat momenteel (5 mei 2017) het eerste hoofdstuk van het Tilburgs Bijnamenboek 2.0, over de bijnamen van personen van wie de werkelijke naam bekend is. Er hoefde niet te worden gewacht met publicatie totdat alle vier de hoofdstukken gereed zouden zijn. Dat is natuurlijk het voordeel van dit medium: updaten (aanvullen en verbeteren) kan altijd nog. De inleidende teksten zijn uit het oorspronkelijke Bijnamenboek (iets ingekort).

De hoofdstukken 2 t/m 4 volgen later dit jaar. Attentie: dit betekent ook dat verwijzingen in hoofdstuk 1 naar andere hoofdstukken voorlopig nog niet actief zijn.

Voor het weergeven van woorden en zinnen in het Tilburgs dialect zijn de spellingsregels van Wil Sterenborg zoveel mogelijk gevolgd. Men kan alles  hierover lezen in het Woordenboek van de Tilburgse Taal (onderdeel van www.cubra, KLIK HIER) of in de Diksjenèèr van de Tilbörgse Taol.  Om de lezer hierop te attenderen zijn de Tilburgse dialectwoorden zoveel mogelijk cursief weergegeven. Dit geldt echter niet voor de vette, zwarte regels met de bijnamen boven ieder lemma, die deels in het Tilburgs dialect, deels in de Standaardtaal zijn, want dat zou alleen maar verwarrend kunnen werken.

Zoveel mogelijk staan bij personen het jaar en de plaats van geboorte en overlijden vermeld.

Waar bij een jaartal geen plaatsnaam staat, kan men er in het algemeen van uitgaan dat het Tilburg (of een randgemeente) is.

 

Karel de Beer

5 mei 2017

 

Bijdragen?

Hebt u aanvullingen? Of verbeteringen? Dan kunt u die mailen aan Karel de Beer: tilburgsebijnamen@gmail.com

 

 

Over het Bijnamenboek

 

Voorwoord bij de boekuitgave in 2000

Voorwoord bij de website (5 mei 2017)

Bijnamen van alle tijden en overal

Inleiding tot Tilburgse bijnamen (toenaome)

Colofon bij de boekuitgave in 2000

 


Hoofdstukken

1. Bijnamen van personen van wie de werkelijke naam bekend is

 

2. Bijnamen van personen van wie de werkelijke naam NIET bekend is

 

3. Schoolse bijnamen (leraren en leraressen)

 

4. Bijnamen van gebouwen, straten en zaken

 

Over Karel de Beer

 

Karel de Beer is in 1946 in Tilburg geboren, doorliep er de lagere en middelbare school (St.-Odulphuslyceum) en studeerde in 1972 af in de economie. Was daarna vijftien jaar buitengaats in verband met zijn werk maar keerde in 1987 terug naar zijn geboortegrond. Schreef het Tilburgs Bijnamenboek (2000), won in 2004 de Grote Tilburgquiz en was schrijver en redactielid voor het boek Onze Club, een historische uitgave (2014) van de hockeyclub HC Tilburg. Schreef enkele artikelen in het Tilburg Tijdschrift en bijdragen in feestuitgaven voor Wil Sterenborg, Ronald Peeters en de Cees Robben Stichting. Hij is getrouwd met Ghislaine, die werkt als vrijwilligster in de ouderenzorg en daar ook haar muzikale talenten voor inzet. Heeft meer dan vijftig seizoenen achter een hockeyballetje aan gesjouwd, houdt van fotograferen en van diverse muzieksoorten, vooral jazz. Zijn belangstelling voor de geschiedenis van Tilburg wordt ingegeven door een welgemeende nieuwsgierigheid naar het wel en wee van mensen die op dezelfde grond hebben geleefd als waarop hij nu ademt en zich vrij mag voelen.