De drie tamme kastanjes aan de Achtmaalseweg

Tamme kastanjes werden in vroeger eeuwen geplant als vruchtbomen op de erven van boerderijen. Het was een aardig bijproduct dat de kas van menig arme boer iets kon bijspekken. En omdat tamme kastanjes behoorlijk oud kunnen worden, kunnen we nu nog soms genieten van die oude aanplanten. Ik bespeurde bij een bezoek aan Achtmaal een aantal van deze veterane jongens aan de Achtmaalseweg. Ze staan op privé-terrein en dat privé wil de eigenaar graag zo houden. Maar voor de rubriek mocht ik toch even een kijkje van dichtbij nemen.

Han van Meegeren