Gigantische beuken langs de Stationslaan

Beuken blinken niet uit in het bereiken van zeer hoge leeftijden. Natuurlijk kunnen wij als mensen er een puntje aan zuigen, maar verschillende andere boomsoorten zoals bijvoorbeeld de linde, de eik en de taxus kunnen leeftijden bereiken waar een beuk alleen van kan dromen.
In die betrekkelijk korte levensduur van maximaal 200 tot 300 jaar kan een beuk wel een uiterlijk krijgen dat erg imposant is. Twee van zulke stoere jongens staan langs de Stationslaan in Deurne. Waarschijnlijk maakten ze ooit deel uit van de laanbeplanting, maar er resteren er nog maar twee. Met een omtrek van respectievelijk 4,67 en 5,26 meter zijn het beuken die behoren tot de dikkere die wij kennen in onze provincie.

Han van Meegeren