De levensboom van Hotel de Leijhof

Henny van Herck uit Oisterwijk is met eerdere bijdragen aan de bomenrubriek op CuBra een echte bomenliefhebster gebleken. Zij schreef al diverse gedichten die wij hebben mogen publiceren over bomen, zie hier. Kort geleden kreeg ik een mailtje van haar met de vraag of ik de boom kon herkennen die ze ontdekt had in de voortuin van Hotel en Congrescentrum de Leijhof aan de Heusdensebaan 7 in Oisterwijk. Bij het zien van de foto kon ik meteen de boom herkennen en dat is meestal niet het geval. Het was overduidelijk een Thuja, oftewel in goed Nederlands: een levensboom. Deze boomsoort is op latere leeftijd zo karakteristiek dat hij meteen herkend kon worden. Het is een coniferensoort die zijn buitenste takken zodanig laat zakken dat ze opnieuw gaan wortelen en zo weer min of meer zelfstandige bomen gaan vormen. Een levensboom kan uitgroeien tot een heel bosje. Het exemplaar in Oisterwijk deed me verbazen. Zelf had ik nog niet zo'n mooi exemplaar in ons land gezien, laat staan in Brabant.
Henny stelde voor de boom eens te komen bekijken tesamen met enkele andere liefhebbers. Zo gezegd zo gedaan. Afgelopen zaterdagochtend kwam tesamen een illuster gezelschap bestaande uit Bert Klerks van het Bio-diversiteitsteam van Oisterwijk én bomenkenner én -liefhebber, Luuk Steel, exploitant van hotel de Leijhof en geïnteresseerd in het bomenbestand op zijn terrein, Jan van de Sande die de tuin van de Leijhof onderhoudt, Joost Werkhoven van de Stichting Stadsbomen Tilburg, Henny van Herck als journaliste van Oisterwijknieuws.nl en ondergetekende. Het moet gezegd, de Thuja was nog mooier dan de eerder geziene foto deed vermoeden. De boom is waarschijnlijk geplant rond 1874, het jaar waarin Huize Rustoord, zoals de Leijhof toen heette, gebouwd werd. Je ziet ze niet zo heel veel deze Thuja's. Vreemd eigenlijk, want het is een van de eerste exotische boomsoorten die hier in het westen aangeplant werden, reeds in 1553 werd een een Thuja aangeplant in Parijs. Op internet las ik overigens dat de Thuja in homeopathische kring gebruikt wordt als basis voor een middel tegen wratten, maar dat terzijde.

De Thuja in Oisterwijk is een topper maar had nog mooier kunnen zijn. Het is jammer dat er jaren geleden een vijver aangelegd is naast de boom, die de verdere uitbreiding van de boom tegen houdt. Maar die groei wordt ook tegen gehouden door het feit dat de onderste takken van deze boom ooit gesnoeid zijn waardoor de boom zich niet verder kan uitbreiden op zijn traditionele manier.

Han van Meegeren