de taxussen van de gezusters Vosters

Simon IV, zoon uit het Reuselse geslacht Vosters, vestigt zich op 1 april 1845 op het Kerkeind in Riel. Samen met zijn vrouw en kinderen Hendrik, Hendrika, Anna Maria en Adriana.
De ex-militair Simon IV heeft het niet breed, hetgeen niet opvalt in het overwegend agrarische Riel, zo ook in Alphen, waar de familie rond 1850 heen vertrekt. De economie van Alphen-Riel draait behalve op de landbouw in de tweede helft van de 19e eeuw ook op kleine bedrijfjes als een bierbrouwerij’tje, drie molens, twee kuiperijen, achttien leerlooierijtjes en meer van dit soort ambachtelijke bedrijven. Veel werk is er niet te vinden voor het gezin Vosters en 7 van de in totaal 10 kinderen die het gezin rijk zal worden zoeken hun heil in het buitenland. Zo ook de gezusters Anna Maria en Adriana. Zij verdienen bij de zuiderburen op diverse plaatsen hun kost als dienstmeiden.
Maar ook voor een dienstmeid kan het lot gunstig wezen. Hun laatste betrekking vervullen zij samen bij een onbekend gebleven bankier in Antwerpen. Het eindigt als zij op 26 oktober 1886 terug keren in Alphen. Maar zij keren niet zo maar terug, nee, het is een glorieuze terugkomst. In het gezelschap van 20 koetsen, volgeladen met meubels en andere spullen komen de dames terug. Wat er precies gebeurt is blijft een beetje mistig. Het verhaal gaat dat de bankier waar zij voor werkten doodgeschoten is. Beide dames waren intussen de erfgenamen van de bankier. In ieder geval waren ze rijk, puisant rijk. Het Reuselse fraterklooster is gebouwd na een schenking van 100.000 gulden van de beide dames, een enorm bedrag in die tijd.
Het blijft een verhaal dat vele vragen oproept, die nooit meer beantwoord zullen worden. Wat is er gebeurt met die bankier, waarom waren de dames Voster erfgenaam?
Voor zichzelf kochten ze een stuk grond van 40,60 are aan de Stationsstraat voor een bedrag van 800 gulden. Hierop bouwden zij in 1885-1886 het huidige 'Bloemenhof', een statige villa.
Waarom zij kozen voor een voortuinbeplanting van maar liefst drie taxussen is niet bekend. Het is niet zo'n voor de hand liggende keuze, want meestal staan taxussen op kerkhoven. Maar het levert anno nu wel een fraai boombezit op. De omtrekken van de taxussen zijn respectievelijk 2,82 meter, 2,16 meter en 1,75 meter. Dat zijn voor Nederlandse begrippen forse taxussen.

 


Anna-Marie en Adriana Vosters op een oude familiefoto uit het boek: Het geslacht Vosters, de voorgeschiedenis van de Rielse Reuzen, door S.A. Vosters e.a..


De huidige eigenaar van de Bloemenhof helpt een handje met het meten van de dikste taxus.

Bron: Het geslacht Vosters, de voorgeschiedenis van de Rielse Reuzen, door S.A. Vosters e.a., 1988, ISBN: 90-516-6016-2