De boerderijlinde van Beers

Boerderijen hadden vroeger vaak een lindeboom op het erf staan. Meestal stond die voor de boerderij, al dan niet gesnoeid als zonnescherm avant la lettre. De linde die ik vorig najaar bezocht heb in Beers op het adres Heuf 12, heeft misschien in vroeger tijd ook wel voor een boerderij gestaan. Veel heb ik echter niet over deze Hollandse linde kunnen achterhalen. Nu staat hij in ieder geval niet voor, maar achter een boerderij. Op het erf tegenover de schuur waar de tractoren staan, staat deze bonk uit heel vroeger tijd. De linde is echter beduidend ouder dan de boerderij op wiens erf hij staat. Waarschijnlijk heeft er in vroeger tijd een boerderij gestaan die nu verdwenen is. De boom is kolossaal, maar verdient mijns inziens wel een opknapbeurt. Zo'n beurt zou welbesteed zijn, want de boom oogt nog erg vitaal. Dit ondanks zijn leeftijd. Volgens het boek "Monumentale bomen in Nederland" van Gerrit de Graaff zou de boom geplant zijn tussen 1600 en 1700. U ziet een linde kijkt niet op honderd jaar. Zijn hoogte is zo'n 21 meter en de omtrek benadert de 7 meter. Wat een monument! Ben er maar zuinig op. Jammer genoeg waren de bewoners van de boerderij niet thuis toen ik de boom bezocht. Ik ben zo vrij geweest even achterom te gaan kijken en heb een visitekaartje van CuBra in de bus gestopt.