De beuk bij het kerkhof van Oud-Drimmelen

Een flink stuk buiten Drimmelen ligt het gehucht Oud-Drimmelen. Daar weer even buiten ligt midden in de velden, het kerkhof van Drimmelen. Het pad er na toe is een erg mooie laan. En vlak naast dit kerkhof staat een beuk. Blijkbaar zinj er heel wat kinderen geweest die hebben moeten wachten buiten dit ommuurde kerkhof, want de bast van de boom lijkt wel een stuk kladpapier. Helemaal volgeschreven met teksten. Of zou het gezien het aantal harten in deze boom een plaats zijn waar andere dingen gebeuren in de beschutting van het kerkhof?