De doorgeschoten beukenhaag

De beuk is een boom die heel goed kan dienen als erfafscheiding in de vorm van een te snoeien haag. Vaak wordt hier de haagbeuk voor gebruikt. Maar ook de gewone bruine buik, Fagus Sylvatica, kan hier uitstekend voor dienen. Een flinke beukenhaag werd rond 1890 aangeplant als erfafscheiding van een perceel aan de Hoogstraat in Eindhoven. Waarschijnlijk in de jaren zestig van de vorige eeuw is deze heg in verval geraakt. Het grootste deel er van is verdwenen en de enkele restanten hebben kunnen uitgroeien tot bomen. Maar niet zo maar bomen. Door het feit dat ze dicht op elkaar staan is het een uiterst grillig geheel geworden. Veel in elkaar gegroeide stammen, ingegroeid prikkeldraad en hekwek, kortom een typische stadsboom. Getekend door het leven.
In de Lassusstraat woont Willy van de Ven. Zij is in deze buurt groot gekomen. Zij liet mij enkele foto's zien waarop de heg nog een heg was. 


Willy van de Ven met op de achtergrond de beukenhaag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven de daken lijkt het een gewone beuk.

 

En nog twee oude foto's van Willy van de Ven.