De lindeberceau van Geertruidenberg

Geertruidenberg is een bijzonder mooi stadje. Ooit was het een belangrijke stad gelegen aan de handelsweg van Dordrecht naar Brabant. Door de Elisabethsvloed in 1421 ontstond echter de Biesbosch die het stadje moeilijk bereikbaar maakte. Als je nu gaat kijken dan zie je dat de stad gedomineerd wordt door enerzijds de aan de kop van de Markt gelegen St. Gertrudiskerk en anderzijds de gigantische koeltoren van de Donge-centrale die het uitzicht bepaalt aan de oostkant van het dorp. (zie onderstaande foto's) Die koeltoren heeft een zeer vervreemdend effect. Op de voorgrond de monumentale huizen van Geertruidenberg, op de achtergrond deze industriekolos. De Donge-centrale is een van de grootste energiecentrales van ons land. En het lijkt raar, maar delen hiervan zijn ook aangewezen als beschermd monument. De oudste delen, het ketelhuis en machine-gebouw, het filtergebouw en transformatorgebouw, stammen uit 1930. 
Ze zijn ontworpen door G.J. van Swaaij.
De hier tussenliggende  markt is erg mooi. Aan beide zijden domineren de lindebomen. Deze Hollandse lindes zijn in de vorm van een berceau geplant en stammen uit de tweede helft van
de 18e eeuw.