De eik die er niks aan kan doen

Pal voor de oprit van de Turnhoutsebaan 22/24 staat een dikke zomereik. Het is de een van de weinige, misschien wel de enige eik die resteert van de originele laanbeplanting langs de doorgaande weg van Tilburg naar Turnhout. De gemeente Goirle is van plan een kapvergunning aan te vragen voor deze boom. Waarom? Omdat tegen deze boom onlangs, een voertuig gecrashd is. Dat is erg. Iemand het leven gelaten door deze ietwat vooruitgeschoven eik te raken. Met ontzettend veel medeleven voor het slachtoffer en de nabestaanden blijft bij mij de vraag, wie is hier schuldig: de boom, die hier al ruim honderdvijftig jaar staat of de automobilist die met te veel snelheid deze weg bereden heeft? Je mag er 80 km per uur rijden, dat is eigenlijk te snel gezien het drukke verkeer, de bomen langs de weg en de vaak passerende reeŽn. Moet deze weg niet rap, en ik meen heel rap, verklaard worden tot een 60 km p.uur weg? Neem je de afstand tussen Goirle en Poppel, dan kost het enkele minuten van je leven om veiliger aan te komen met een lagere snelheid.
Ik schrijf dit, omdat het mij trof dat een van de bewoners van de Turnhoutsebaan 22/24 een ingezonden brief schreef in het lokale blad van Goirle 'Het Gools Belang' met daarin een oproep aan de gemeente om deze eik niet te kappen. Dit terwijl deze eik duidelijk niet op een voor deze bewoner fijne plek staat. Als hij zijn perceel wil verlaten, heeft hij ernstige hinder van deze boom. Toch neemt hij het op voor deze monumentale kanjer. Dat is groots. De eik heeft een omvang van 3,42 meter en dat is voor Brabantse begrippen heel aardig. Laten we zuinig zijn op dit soort bomen en het gaspedaal iets minder diep indrukken. Het scheelt echt niets.
Hier plaats ik de brief die Jan van Berkel, woonachtig achter deze eik, schreef aan de Gemeente Goirle:

 

                                                                                          Goirle, 25 juli 2014

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente  Goirle.

i.a.a. BMF Brabantse Milieufederatie.
Brabants Landschap.
Stichting Stadsbomen Tilburg e.o.
Brabants Dagblad.  
Bomenstichting

 

Onderwerp: Prematuur bezwaarschrift.

 

Geacht College,

 

Hiermede wil ik Uw aandacht vragen voor het volgende.

Op 30 maart j.l. heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de woningen nummers 22 en 24.

De bestuurder van de betrokken auto reed van noord naar zuid, kwam naast de westelijke rijbaan in de berm terecht, brak  vijf opeenvolgende kunststof wegmarkeringpaaltjes, halveerde een metalen huisnummerpaal, schampte een boom, schampte aan de oostzijde van de weg een andere boom en kwam vervolgens tegen een derde boom tot stilstand.
Dit over een traject van 60 meter.
De conclusie van de politie over dit en twee andere gevallen met dodelijke afloop: Gedrags- kwestie. Naar alle waarschijnlijkheid was de weginrichting niet van invloed.
Toch heeft Uw college besloten iets aan de weginrichting te moeten doen. Zoals nu bekend is betreft dit, halve, herhalings- en symboolmaatregelen.

Als de halve en herhalings maatregelen niet tot de gewenste resultaten leiden, kan dit met nieuwe investeringen misschien toch weer nagestreefd gaan worden. Onomkeerbaar echter is de symboolmaatregel; het kappen  van de eerst geraakte boom. Waarom deze wel en de andere twee  bomen niet ?  Dit laatste geld overigens voor tientallen bomen op de Turnhoutsebaan.

De waarde van de betrokken boom is in de jongste geschiedenis door onze gemeente,  tot nu toe, erkend. Het nut, de schoonheid, de omvang ( 3.50 m ) en de leeftijd ( minimaal 150 jaar) hebben steeds liefde, ontzag en respect afgedwongen.
Toen de fietspaden nog aansluitend aan de rijbanen lagen, slechts gescheiden door een rij kinderkoppen, werd ter plaatse van de monumentale boom het fietspad achter de boom omgeleid. In 1995 wilde provincie de boom kappen om een nieuw wegdek aan te leggen.
Het toenmalig college van de gemeente Goirle stond op tegen dit voornemen.
De rechtbank in Breda stelde Goirle in het gelijk om de gevraagde kapvergunning te weigeren.

Gezien het bovenstaande, verzoek ik U de plannen met betrekking tot de bedoelde boom te heroverwegen en daardoor dat te behouden, wat het koesteren waard is.

Graag ben ik bereid het gestelde mondeling toe te lichten

 

Jan J.L. van Berkel

Turnhoutsebaan 22/24
5051    DZ Goirle

 

P.S.

Dit verzoek ( prematuur bezwaarschrift ) heeft niet de status van een bezwaarschrift. Het biedt het college de mogelijkheid om de omgevingsvergunning aanvraag in te trekken.
Mocht der gemeente toch  nog een omgevingsvergunning verlenen, zal een officieel bezwaarschrift worden ingediend.

  Deze informatie is bedoeld voor, zover nodig, i.a.a. geadresseerde.        

 

NB: uiteindelijk is de eik in november 2016 gekapt. Zonde