De driestammige beuk van Haps

Bomen worden zelden een leven lang met rust gelaten. Daarom krijgen weinig bomen in ons dichtbevolkte land de kans te groeien tot dat wat een monumentale boom heet. Meestal komt er voordien een tijd dat hij in de  weg staat en de afloop valt te raden. Kerkhoven zijn in het algemeen echter plaatsen waar soms eeuwenlang de natuur haar kans krijgt. Zo kunnen bomen op deze plaatsen soms  tot volle wasdom komen. Zo trof ik op aanraden van het boek "monumentale bomen in Nederland" van Gerrit de Graaff, de bomenbijbel van Nederland, op het kerkhof van Haps onderstaande beuk. Deze beuk is anders gegroeid dan de meeste beuken. Hij heeft niet een hoofdstam maar drie. De omtrek is ruim vijf meter en hij is geplant tussen 1750 en 1800.