De koningslinde bij de kerk

Het gemeentewapen van Oss waaronder Macharen valt laat niet zo verwonderlijk een os zien. Deze os staat te schuilen in de schaduw van een verwaaide boom. Alweer een gemeentewapen met boom! Macharen zelf herbergt een aantal bomen die zeer de moeite waard zijn. De boom van deze week is een zogenaamde koningslinde. Een lindesoort die veel gebruikt is om te dienen als lei-linde. Staat de koningslinde echter solitair dan groeit er een piramidale boom die zo'n 25 meter hoog kan worden. De boom in Macharen in de Dorpsstraat staat vlak bij de kerk en heeft een mooie cipres-achtige naar beneden taps toelopende voet. Hij schijnt geplant te zijn rond 1830. Heel fraai.