Moordbomen (2):
de eik van Ria Pagie

  Het is 30 augustus 1941. Het ontzielde en onteerde lichaam van Annie Remken is gevonden bij de Franse Baan in Oisterwijk, Theodorus van Berkel wordt gearresteerd, maar van de al 15 dagen vermiste Maria Norberta Joanna Pagie, nog steeds geen spoor. Theodorus van Berkel wordt ondervraagd door de politie maar verzint steeds nieuwe argumenten om aan te tonen dat hij niets met de moord op Annie Remken te maken heeft. Zijn fiets met het extreem grote stuur is dan bijna op de plaats van het delict gevonden, maar dit zou komen omdat die gestolen was in Best tijdens een fietstocht. Van een meisje dat Ria Pagie heet, weet van Berkel al helemaal niets. Al draaiende met zijn verklaringen blijft hij ontkennen.
Op 23 oktober van dat jaar wordt er in de omgeving van Moergestel een drijfjacht gehouden. Een van de participanten is de jachtopziener J.A. Hommen. Tijdens de drijfjacht wordt zijn blik plotseling getroffen door een blauw object in het struikgewas. Naderbij gekomen blijkt het een kinderschoentje te zijn dat boven de grond uitsteekt. Hommen krijgt de schrik van zijn leven als blijkt dat het lichaam van een meisje begraven ligt onder takken en zand. Ria Pagie is gevonden, verkracht en gewurgd. Theodorus van Berkel weet nog steeds van niets. Hij is nog nooit bij de Pierenberg geweest in de bossen van Moergestel. 
De Tilburgse bevolking is geschokt door de gebeurtenissen. Op 29 oktober verschijnt een oproep in de Tilburgse Courant om geld in te zamelen voor een grafmonumentje voor Ria Pagie. (Ma)ria Pagie die vermoord is op de dag van Maria Hemelvaart. Met het opgehaalde geld is het monumentje gemaakt naar een ontwerp van de kunstenaar H. Evers, dat nog steeds het graf siert van Ria Pagie aan de Lovensestraat in Tilburg.

Op de plaats waar het lichaam van Ria Pagie gevonden is, aan de voormalige Heukelomse Baan op de hoogte van de Pierenberg in Moergestel, sneden Harrie Boogaers en Dien Hoozemans een kruis in een oude eik. Deze plaats wordt nog steeds 'bij het vermoorde meisje' genoemd. Al bleek dat toen ik op zoek was naar deze eik de aangesproken passanten het verhaal allen kenden, maar de juiste plaats van de boom niet.  

Een jaar later, op 22 en 23 oktober en 3 december vindt de rechtszaak plaats. Van Berkel wordt op 17 december veroordeeld tot 15 jaar voor de moord op Annie Remken. Hijzelf blijft verdraaien en ontkennen. Bij hoger beroep oordeelt de rechter op 26 februari 1946 dat van Berkel zijn vijftien jaar moet zitten, zelfs zonder aftrek van voorarrest. Vanaf die dag verblijft hij in de strafgevangenis van Leeuwarden. 
In 1949 bekent van Berkel de moord op Annie Remken aan advocaat-generaal mr van Gilse. De moord op Ria Pagie blijft hij ontkennen.
Het is 12 september 1955 als Theodorus van Berkel voorwaardelijk vrijkomt. Hij vindt emplooi bij de ijzergieterij Global in Tegelen en vestigt zich in april 1959 in Noord-Limburg. De Limburgers kunnen zich nu schrap zetten. Van Berkel is in de buurt en dat zullen ze weten ook. Nog diezelfde maand wordt hij veroordeeld door een rechter voor de diefstal van 64 kilo bronsafval in Arcen en Velden. En anderhalf jaar later, op 11 september 1960, weet Theodorus weer het einde te maken aan een jong leven. Ditmaal was de beurt aan de 11-jarige Hansje Hermans. Een maand nadien wordt hij weer opgepakt en na een bekentenis ditmaal, wederom veroordeeld tot 15 jaar en terbeschikkingstelling. Er wordt op dat moment gedacht dat Theodorus van Berkel ook verantwoordelijk geweest zou kunnen zijn voor een dubbele kindermoord in Mierlo op 11-8-1940.
In 1975 bekent hij zelf wel de moord op Ria Pagie en zinspeelt op de zaak van Mierlo. Gelukkig komt in 1982 een einde aan deze dramatische gebeurtenissen die veel Brabanders lange tijd beziggehouden hebben. In dat jaar is Theodorus van Berkel gelukkig overleden. 


(Theodorus van Berkel; foto uit het boek van J.A. Blauw, zonder bronvermelding)

Mijn uitdrukkelijk dank voor de informatie over deze moordzaak
gaat uit naar:

Mevrouw Mien Heijmans,
voor de plaatsaanduiding van het graf van Ria Pagie.

Anton van Oirschot
in wiens boek 'Merkwaardigheden in Brabant deel 2' ik voor het eerst las over deze zaak.

Wim van de Wouw
oud terreinbeheerder van Stichting Brabants Landschap die mij tipte over de juiste vindplaats van deze boom.

En voor informatie over de zaak zelf: oud-hoofdcommissaris
J.A. Blauw
van Rotterdam, die deze zaak uitvoerig beschreven heeft in zijn boek: 'Plaats delict: Nederland'. ISBN 90-261-1795-7.