De 'Etage'-Linde van Nuenen

Niet ver van de pastorie waar Vincent van Gogh van 1883 tot 1885 gewoond heeft ligt een dorpsplein dat Berg heet. Hierop resideert de prachtige 'etage'-linde van Nuenen. Vroeger was dit de Dingboom van Nuenen. Onder de boom werd recht gesproken.
Een etagelinde werd in vroeger dagen meestal in drie verdiepingen gesnoeid. De bovenste symboliseerde het goddelijke, de middelste het gezag en de onderste de gewone burgerij. Zo wist eenieder wat zijn plaats was. In Nuenen ontbrak een van deze drie etages. Was men ongelovig in vroeger dagen, opstandig of woonde er geen gewoon volk in Nuenen? Niemand die het vertellen kan.
Zoals je ziet op de recente foto's is de bovenste laag jammer genoeg geheel gesnoeid in de jaren negentig van de vorige eeuw. Het grootscheepse reddingsplan van de jaren zeventig heeft niet kunnen voorkomen dat de stam het loodje gelegd heeft. Maar imposant is hij nog steeds met zijn omtrek van 6,50 meter. Het plantjaar is moeilijk te schatten, daar ook deze linde zoals vele van zijn oude soortgenoten geheel hol is. Men denkt dat de boom is geplant tussen 1400 en 1600. Bij de boom staat een bord met het volgende gedicht
van Tineke Liemink.

Wilt u het gedicht "AAN EEN TITAAN" lezen van Leo Mesman, 
geļnspireerd op deze linde klik dan op deze regel.

NB: De heer Bob de Smit uit Nuenen merkt terecht op dat de etage-linde eigenlijk geen etage-linde meer mag heten maar verworden is tot een prieellinde. Dit gezien het feit dat de etages er afgesnoeid zijn.Zo zag de linde er uit in de vorige eeuw:


En nu zo: