De Witte Esdoorn van Nuenen

In de Kerkstraat van Nuenen vindt je onderstaande Witte Esdoorn.
Minder bekend dan zijn dorpsgenoot, de zomeretagelinde, die op het dorpsplein staat. Toch mag deze jongen er ook wezen. Het schijnt het dikste exemplaar van deze boomsoort te zijn in Nederland.
Hij heeft een omtrek van 394 cm en is zo'n 20 meter hoog.
De boom is geplant tussen 1830 en 1840.
Het is jammer van de alom geparkeerde auto's. Op de eerste foto heb een aan de rechterkant geparkeerde rode BMW maar weggepoetst. verslepen zou meer werk zijn geweest.
De gemeente Nuenen heeft trouwens wel iets met bomen. Op de internetsite van de gemeente tref je een lijst van herdenkingsbomen in deze plaats. Buiten de herdenkingsbomen voor gebeurtenissen bij het koninklijke huis, zie je dat elke 100-jarige inwoner van de gemeente een eigen boom krijgt.
NB: enige opmerkingen over deze boom zijn binnengekomen van de heer Bob de Smit uit Nuenen. Terecht merkte de heer de Smit op dat deze boom een witte esdoorn is ipv een rode zoals ik eerder beschreef. Tevens merkt de heer de Smit op dat de boom anno 2004 een omvang heeft van 430 cm. Hier volgt zijn ingezonden mededeling over deze boom:
(De esdoorn vr de Aloysiushof aan de Kerkstraat is gn Rode esdoorn, maar een witte (Acer saccharinum). De omtrek is 430 cm [zeker geen 394 meer] en hij moet ca. 1920 geplant zijn. (Verklaring: De boom stond te boek als een Witte esdoorn. Tot in 1988 een bekende dendroloog -'k zal hem niet noemen- de boom 2x bezocht en het een Acer rubrum noemde, die hij toen schatte op 150 jaar. Enkele jaren geleden sloeg, om verschillende redenen, de twijfel toe. We zijn gaan determineren en hebben info bij anderen ingewonnen. We kwamen tot de slotsom dat het echt om een A. saccharinum gaat. [de bloemen hebben bijv. geen kroonbladeren]. Studie van oude kaarten wees uit dat de boom -vermoedelijk- pas geplant is toen de oude boerderij plaats had gemaakt voor het schoolgebouw. De dendroloog is inmiddels ook 'om'.)