De kronkeleiken van het Duits Lijntje

Kunt u zich het voorstellen? Door Oeffelt liep in vroeger tijden de belangrijke spoorwegverbinding, geopend in 1878, tussen Londen en St. Petersburg. Daar is nu niet zo veel meer van te zien. Behalve dat waar ooit de spoorlijn liep, nu een fraai met eiken omzoomd pad loopt. Het is een natuurgebied van Brabants Landschap. De eiken, waarchijnlijk geplant in 1878, zijn erg fraai van vorm. Het valt op dat ze veelal laagvertakt zijn en kronkelig van vorm.

Han van Meegeren