de schuureik van Oisterwijk

Soms zie je dat de mens zo'n respect heeft voor een oudere boom, dat een geplande bouw aangepast wordt aan die boom. Natuurlijk is het beter voor een boom om helemaal niet te bouwen in haar naaste omgeving, maar als je het dan toch wilt doen dan kan het ook met respect. En met respect kan betekenen dat een boom onderdeel gaat uitmaken van een bouwsel. 
Gemma ontdekte zo'n vergroeing van bouwsel en boom in Oisterwijk. Aan de Wim van Baaststraat staat een eik die half in een schuur staat. De eik heeft een aardige, maar niet te meten omvang. Maar ik schat dat hij toch wel een omtrek meet van 3 tot 3,5 meter. De boom is flinkt gehavend. Zo te zien door een blikseminslag. Mooi geheel!

Han van Meegeren